קבלן בניין תאונה בעבודה


החלטה

1. נציגי הציבור הוזמנו ולא הופיעו, ולא מסרו נימוק לאי הופעתם.
כדי לא לדחות את הדיון הוחלט כי הדיון יתקיים בהעדרם.


2. התובע הגיש תביעה כנגד הנתבע אשר דחה את תביעתו להכיר בכך שביום 31.10.97 אירעה לו תאונה בעבודה.


3. בתצהירו תיאר התובע את נסיבות התאונה הנטענת:"אני קבלן בניין ובעל חב' לבנייה, ב- 31.10.97, בעת עבודתי, הופיע אצלי אוטם קדמי חריף בלב. ב- 31.10.97 עבדתי בחציבה בעזרת מכשיר חציבה "קונגו" - עבודה מאומצת המצריכה כוח רב ומאמץ גופני ניכרים, ובמיוחד לי שבמשך זמן רב (שנה וחצי) לא עסקתי בה. תוך כדי עבודתי המאומצת הגיע למקום מר שאול אליצור, רואה החשבון שלי שמסר לי שעלי לשלם בעבור השתתפות במים וחשמל סכום מופרז. בשל הסכום המופרז התרגזתי מאוד, ובשל תחושתי הרעה הגעתי הביתה ולאחר מכן נלקחתי לקופת חולים ומשם הובהלתי לחדר מיון ע"י ניידת טיפול נמרץ של מגן דוד אדום. לפי דו"ח הניידת בוצעה לי החייאה בחדר רופא בקופת חולים גורדון בשל היותי מחוסר הכרה עם פרפור חדרים וסימנים של אוטם קדמי חריף. לפי סיכום המחלה אובחן אוטם קדמי רחב עם היפרליפידמיה."4. גירסת התובע נתמכה בתצהירו ובעדותו של מר שאול אליצור.


5. המצהירים נחקרו על תצהיריהם.
הסיכומים הוגשו בכתב.


6. לאחר שעיינו בכל החומר שבפנינו אנו קובעים כדלקמן:א. גירסת התובע לעניין הסיבות שקדמו לפרוץ האוטם לא הופרכה ולא נסתרה, והיא עולה בקנה אחד עם עדותו של העד אליצור.


ב. בתעודות הרפואיות לפגיעה בעבודה קיימת התייחסות הן לעבודה עם פטיש חציבה והן לקיומו של סכסוך. (תעודה מיום 24.11.97).


7. לפיכך יועבר עניינו של התובע למומחה רפואי לקביעת הקשר הסיבתי.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק רישום קבלנים

 2. קבלן לא רשום

 3. חוזה קבלן משנה

 4. הסכם מסגרת עם קבלן

 5. תקלות בדירה של קבלן

 6. קבלן בניין תאונה בעבודה

 7. רווח קבלני - שכר עבודה

 8. תקנות רשם הקבלנים

 9. מסירת דירה מקבלן באיחור

 10. תקנות רישום קבלנים

 11. העלאת סיווג קבלני

 12. תקנות סיווג קבלנים

 13. מהו קבלן בונה ? מס הכנסה

 14. סיווג ג5 - קבלנים

 15. איחור בהודעה לקבלן

 16. חובות לקבלן שנפטר

 17. חברה קבלנית - ביקורת מס

 18. סכסוך בין קבלנים עבודות חשמל

 19. תביעה נגד קבלן שפשט רגל

 20. סעיף 6 לחוק חוזה קבלנות

 21. תביעת קבלן משנה נגד קבלן ראשי

 22. אחריות קבלן ליקויי תכנון דירה

 23. ערעור של הקבלן על גובה הפיצוי

 24. איחור במסירת דירה מקבלן

 25. ביטוח עבודות קבלניות - חריגים

 26. אחריות קבלן משנה – תאונת עבודה

 27. תביעה נגד קבלן למסור דירת קוטג'

 28. סכסוך בין קבלן ורוכש דירה

 29. מחלוקת על זהות דירה מקבלן

 30. חילוקי דעות בין יזם לקבלן

 31. סכסוך בין קבלן לבין מזמין העבודה

 32. השוואת תנאים של עובדי קבלן

 33. ביטוח עבודות קבלניות - קבלני משנה

 34. הסכם עם קבלן לבניית בית מעץ

 35. תביעה נגד כלל ביטוח עבודות קבלניות

 36. תביעה לתשלום יתרת חוב – חברה קבלנית

 37. ההבדל בין קבלן מבצע לבין קבלן בונה

 38. איחור במסירה של דירה - תביעה נגד קבלן

 39. סכסוך על גודל גינה בדירה מקבלן

 40. איחור במועד מסירת עבודה קבלנית

 41. סכסוך בין קבלן משנה לקבלן ראשי

 42. הסכם לביצוע עבודות חשמל עם קבלן

 43. נזקים כבלי חשמל - ביטוח עבודות קבלניות

 44. פיצוי בגין אובדן רווחים עתידיים

 45. קבלן עצמאי / מזמין שירותים - יחסי עבודה

 46. תביעה של משרד חקירות נגד חוקר קבלן עצמאי

 47. דחיית מועד המסירה בגין הזמנת שינויים

 48. חוזה עם קבלן בהליכי פירוק עקב קשיים כלכליים

 49. תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות

 50. ערעור קבלנים עצמאים מנהלי פרויקט שיקום שכונות

 51. פיצוי כספי מהקבלן בגין אי התקנת פרקט בדירה

 52. תביעה לתשלום יתרת חוב שחב קבלן ראשי לקבלן משנה

 53. מהו המבחן בפסיקה לקביעת מעמד כ"עובד" או "קבלן עצמאי" ?

 54. תביעה נגד חברה קבלנית בגין שירותי בנייה להקמת בית מגורים

 55. תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות סיווג קבלנים רשומים

 56. השלד של המבנה נבנה כולו על ידי קבלן שאינו רשום דבר שגרם נזקים רבים

 57. חוזה פאושלי מכתיב מערכת הקצאת סיכונים של הקבלן המבצע, מצד אחד, ושל מזמין העבודה, מצד שני

 58. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון