תביעה לתשלום קצבת שאירים - הגדרת "אלמנה"


פסק דין

1. בפני תביעה לתשלום קצבת שאירים.


2. הנתבע דחה תביעת התובעת לתשלום קצבת שאירים היות והתובעת חיה בנפרד מהמנוח וכי הלה לא נשא במזונותיה, ולכן אין התובעת עונה על הגדרת "אלמנה" כמשמעותה בסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה - 1995 (להלן-החוק).


3. התובעת נישאה למנוח חנש שלום ז"ל, בשנת 1949.
התובעת לא התגרשה מהמנוח.
המנוח נפטר בתאריך: 10.02.97

ביום: 20.03.97, הגישה התובעת לנתבע תביעה לקצבת שאירים.


4. בכתב התביעה מציינת התובעת כי החל משנת 1992, כמעט ולא התגוררה עם המנוח.
בהצהרה שנתנה למוסד שאינה נושאת תאריך והחתומה בידי התובעת, הצהירה שהינה חיה בנפרד מבעלה כ - 8 שנים ואינה מקבלת כל תשלום ממנו. (נ2/).
בתביעה לקצבת זקנה שהגיש המנוח למוסד, מיום: 28.01.93, צויין שבני הזוג חיים בנפרד.
(נ3/).


בהודעתה בפני חוקר המוסד מיום: 19.11.91, (נ4/), מסרה התובעת שהיא חיה בנפרד מבעלה מזה כ - 8 שנים ואין כל קשר ביניהם, מתגוררת בבית בנה ברמת-גן והמנוח אינו תומך בה בכל צורה שהיא.
עוד ציינה התובעת בהודעתה כי המנוח לא נשא במזונותיה.


עדותה בבית הדין תואמת את דבריה בפניה חוקר.
התובעת העידה כי בזמן מחלתו, כשנתיים-שלוש לפני מותו ביקרה אותו בביתם המשותף כדי לעזור לו אולם המשיכה להתגורר בבית בנה עד לפטירתו של המנוח ולא נשאה בכל הוצאות שהן הנוגעות לדירה שהייתה בבעלות שני בני הזוג.
התובעת ובעלה המנוח ניהלו חשבונות בנק נפרדים.


5. התשתית העובדתית שפורטה לעיל מביאה למסקנה שבשנים האחרונות בסמוך לפטירתו של בעלה המנוח, חיה התובעת בנפרד מבעלה.


ביקורים שערכה התובעת בבית המנוח בסמוך לפטירתו כטענתה אין בהם כדי להצביע על קיום מערכת יחסים רגילה בין בני זוג המקיימים משק בית משותף.
בנוסף, עפ"י הודאתה בפני החוקר והצהרתה למוסד, לא נשא המנוח במזונותיה של התובעת.


לענין זה נפסק כי:

"העובדה ששני בני הזוג אינם גרים במשותף באופן מלא ומתמשך מצביעה על קיום פירוד אשר יכולה להיות לו תוצאה משפטית לענין שלילת זכויות האלמנה לקצבת שאירים".
(דב"ע נב0-69/ אביבה ליאין נ' המוסד, פד"ע כד', 458).


6. לאור האמור, אין לראות בתובעת בגדר "אלמנה" לענין הזכאות לקצבת שאירים במשמעות סעיף 238 לחוק, ובדין דחה הנתבע תביעתה לתשלום הקצבה.


7. התביעה נדחית.


8. ניתן לערער על פסק הדין בפני בית הדין הארצי לעבודה בירושלים בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק קצבת שארים

 2. קצבת שארים זכאות

 3. דמי מחיה ליתומים

 4. שאירים - קרן פנסיה

 5. זכות קצבת שארים אלמנה

 6. דמי מחיה ליתום נצרך

 7. זכאות יתומים - קיצבת שאירים

 8. קצבת שאירים אלמן ביטוח לאומי

 9. גמלת שאירים אלמן ביטוח לאומי

 10. קצבת שארים תאונת דרכים

 11. גמלאי משטרת ישראל - גמלת שאירים

 12. ידועה בציבור שאירים מבטחים

 13. זכויות גרושה גמלת שאירים ביטוח לאומי

 14. קצבת שארים - ידועה בציבור - ביטוח לאומי

 15. תביעה לתשלום קצבת שאירים - הגדרת "אלמנה"

 16. זכאות אלמן לתשלום קצבת שאירים - ביטוח לאומי

 17. תביעת אלמנה להמשיך ולקבל גמלת שאירים

 18. קצבת שאירים - "אלמן" / "ידוע בציבור"

 19. שלילת זכאות לקצבת שאירים עקב נישואין

 20. בציבור לצורך זכאות לקצבת שארים ממבטחים

 21. קצבת שארים - גמלאי צה"ל לפי חוק שירות הקבע בצה"ל

 22. האם קצבת שאירים לאלמן מותנה במבחן הכנסות ?

 23. זכאות למענק - פקיעת זכאות לקצבת שאירים עקב נישואין

 24. הכרה כידועה בציבור כדי שתוכל לקבל פנסיית שארים ממבטחים

 25. תביעת התובעת להורות למבטחים לשלם לה קצבת שאירים

 26. נדחתה תביעה להכיר כידועה בציבור ולזכאות בקצבת שאירים

 27. תביעה נגד קג"מ- קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ

 28. בגיל 22 נפסקה קצבת שארים למרות שנותרה עוד שנה עד תום השירות הסדיר בצה"ל

 29. זכאות למענק במקרה של פקיעת זכאות לקצבת שאירים עקב נישואין - סעיף 255(ב) חוק הביטוח הלאומי

 30. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון