10% נכות בגין תאונה בעבודה


פסק דין

1. המערערת הגישה ביום 22.11.99 ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים לנפגעי עבודה מיום 7.11.99, שקבעה לה 10% נכות בגין תאונה בעבודה מיום 31.7.97 (להלן : "הועדה").


2. המערערת מנמקת ערעורה באלה :


א. הועדה התעלמה מקביעה של 60% נכות מהתאונה ועד 31.5.00.
ב. הועדה התעלמה מהערעור שהוגש אליה ע"י ב"כ המערערת.
ג. הועדה התעלמה מהבעיות הרפואיות מהן סובלת המערערת : שבר בחוליה L2, אי-יכולתה להתאמץ, להתכופף, להתיישר, להרים דברים כבדים, לשבת או לעמוד זמן ממושך וחוסר יכולתה ללכת למרחק או לרוץ.
ד. משאין המערערת יכולה לעבוד היה על הועדה להפעיל תקנה 15 במלואה.
ה. לאחר שהוגש ערעור נקבעו למערערת 75% בנכות כללית.


3. המשיב עתר לדחיית הערעור בנימוקים אלה :
א. הועדה התייחסה לתלונות המערערת כפי שהושמעו בפניה, וכפי שעלו מהערעור שהיה בפניה.
ב. הועדה קבעה העדר קשר סיבתי בין התאונה לתלונות בברך ונימקה קביעתה בהעדר ממצא ובהעדר רישום רפואי סמוך לתאונה.
הועדה בדקה המערערת וציינה ממצא של הגבלה קלה בתנועה עש"מ, ובהתאם קבעה אחוזי נכות לפי פריט 37 (7) (א), בעוד שועדה בנכות כללית קבעה נכות בגין השבר עצמו.
ג. בכתב הערעור אין טענות שהמערערת לא הלינה עליהן בהופיעה בפני הועדה.
ד. הועדה היתה ערה לערעור שהוגש, וכל שציינה שאינו נושא תאריך.
ה. הועדה לא קבעה כממצא שבר אלא הגבלה בתנועה.


4. לאחר ששבתי ועיינתי בכל החומר שבפניי - ניתן פסק-הדין :א. בערעור טענה המערערת כי אינה יכולה לשבת זמן ממושך, לרוץ או להתאמץ. על תלונות אלה לא חזרה המערערת בפני הועדה.
כעולה מערעור המערערת לועדה, אכן אין הוא מאזכר תאריך, ומשכך ציינה הועדה סימן שאלה במקום בו נדרשת היא לציין תאריך הערעור.
אין ברישום סימן השאלה כדי להראות שהערעור לא היה בפני הועדה, שכן הועדה מציינת כי מדובר בערעור הנפגע, משמע - הערעור היה בפניה.
בהקשר זה ראוי לציין כי הועדה אינה יכולה לקבוע פריט נכות בגין חוסר יכולתו של נפגע להתאמץ, לשבת זמן ממושך או לרוץ.
הועדה קובעת ממצאים - אם ישנם - בהתאם לפריטי הליקוי הדנים בהגבלת תנועה/קיבוע/שבר וכו' - ולא ביכולת לבצע הפעולות שנטענו בערעור.
ודאי כך - כשהועדה בדקה המערערת לגבי יכולת התנועה שלה בגבה.


ב. ככל העולה מדו"ח הועדה - דו"ח ועדה בנכות כללית לא היה בפניה, נכון כי המערערת התייחסה לקביעה בנכות כללית בערעורה.
אזכיר כי ההתייחסות - כפי שהיא - אינה רלבנטית, שכן מדובר בדרגת נכות כללית, קרי : בדרגת אי-כושר להשתכר, ולא בקביעה רפואית.
דהיינו, התייחסות המערערת בערעורה לועדה וכן לביה"ד מתבססת על דרגת נכות ולא על קביעה רפואית.
משלאחר הדיון הוגשו הדוחו"ת בפניי - עולה מהם כי ועדה לעררים בנכות כללית קבעה כי למערערת הגבלה בינונית בתנועות ע"ש, ללא ירידה בכח גס או הפרעות תחושה, אם קבעה דרגת נכות לפי סעיף 37 (7) (ג) לתקופה זמנית.


משכך - נכון יהא כי הועדה תתייחס לקביעתה של הועדה בנכות כללית שקבעה למערערת % נכות רפואית בגין הגב כמפורט בדו"ח הועדה בנכות כללית.


ג. באשר לתקנה 15 - על הועדה מיוזמתה לשקול הפעלת התקנה, עפ"י ממצאיה ומסקנותיה הרפואיים.
העובדה כי מדובר בהגבלת תנועה קלה, אין בה לכשעצמה לשלול הפעלת התקנה.
משכך - מוחזר עניינה של המערערת לועדה ע"מ שתשקול הפעלת תקנה 15. הועדה תנמק מסקנתה.


ד. מעבר לאמור - אין טענות בערעור ואין טעות משפטית בהחלטת הועדה.


ה. לאור כל אלה - מוחזר עניינה של המערערת לועדה ע"מ שתפעל כאמור בס"ק ב',ג' לעיל.
המשיב ישלם למערערת הוצאותיה ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 750 ש"ח בצירוף מע"מ בתוך 30 יום.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה במפעל

 2. תאונת עבודה משתלה

 3. תאונת עבודה של צלם

 4. 5% נכות תאונת עבודה

 5. טפסן – תאונת עבודה

 6. תאונת עבודה קטלנית

 7. תאונת עבודה יועץ מס

 8. תאונת עבודה טעמי צדק

 9. תאונת עבודה קומפרסור

 10. תאונת עבודה חבר ישוב

 11. תאונת עבודה פגיעה בעין

 12. תאונת עבודה – כרסם חרט

 13. אפילפסיה תאונת עבודה ?

 14. תאונת עבודה שכיר בנגריה

 15. משרד בבית - תאונת עבודה

 16. תאונת עבודה גננת

 17. ביטוח תאונת עבודה

 18. יריות אקדח - תאונת עבודה

 19. מכונת שיוף - תאונת עבודה

 20. דחיית ערעור תאונת עבודה

 21. כמה מקבלים על תאונת עבודה

 22. תאונת עבודה מי משלם

 23. תקנה 15 תאונת עבודה

 24. תאונת עבודה של מפעיל שופל

 25. 25% נכות בגין תאונה בעבודה

 26. 10% נכות בגין תאונה בעבודה

 27. תאונת עבודה - מטפלת בקשישים

 28. תאונת עבודה של צבעי

 29. תאונת עבודה במעדנייה

 30. טכנאי מזגנים – תאונת עבודה

 31. תאונת עבודה עם מקדחה

 32. תאונת עבודה - חוקר באגף מע"מ

 33. תאונת עבודה בבית אבות

 34. תאונת עבודה בזמן הפסקת אוכל

 35. בדרך לעבודה / תוך כדי עבודה

 36. 100% נכות תאונת עבודה

 37. הרמת משקל כבד - תאונת עבודה

 38. מחלת עור כתאונת עבודה

 39. תאונת עבודה של מזכירה

 40. עורך דין עצמאי - תאונת עבודה

 41. המפקח על העבודה – דו"ח חקירה

 42. תאונת עבודה - נכות של 35 אחוז

 43. תאונת עבודה חברה קדישא

 44. תאונת עבודה - מסור דיסק

 45. תאונת עבודה גננת שכירה

 46. ערעור 0% נכות בגין תאונת עבודה

 47. יום כיף לעובדים - תאונת עבודה

 48. כפל ביטוח - תאונת עבודה

 49. תביעה נגד טמבור - תאונת עבודה

 50. אימון כושר - תאונת עבודה

 51. מחלוקת לגבי נסיבות תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה תוך כדי ניקוי דגים

 53. עובד ייצור - תאונת עבודה

 54. פתיחת תריס כתאונת עבודה

 55. בלוטת התריס - תאונת עבודה

 56. קריסה של משטח גבס – תאונת עבודה

 57. תאונת עבודה עצמאי - עבודה מהבית

 58. תאונת עבודה קשה עם מכונה

 59. תאונת עבודה – פגיעה בהפעלת מכבש

 60. נגיחה של פרה - תאונת עבודה ברפת

 61. עמידה ממושכת - תאונת עבודה

 62. עובד לא חוקי - תאונת עבודה

 63. ביטוח אחריות מעבידים תאונת עבודה

 64. ביטוח חבות מעבידים – תאונת עבודה

 65. קטרקט עיניים - תאונת עבודה

 66. עבודה מסוכנת - תאונת עבודה

 67. חישוב פיצוי בשתי תאונות עבודה

 68. תאונת עבודה - החזר הוצאות רפואיות

 69. תביעה נגד סולל בונה – תאונת עבודה

 70. הידבקות במחלה כתאונת עבודה

 71. הצעת בית משפט - תאונת עבודה

 72. פגיעה טיול מהעבודה - תאונת עבודה ?

 73. תאונת עבודה של מטפלת בחו''ל

 74. תאונת עבודה במהלך תיקון תקלה

 75. תאונת עבודה - התיישנות תביעת ביטוח

 76. תאונת עבודה של עצמאי לא רשום

 77. חולשה וסחרחורות כתאונת עבודה

 78. החלפת גלגל ברכב - תאונת עבודה

 79. תביעה נגד מפעלי ים המלח – תאונת עבודה

 80. משקפי מגן לעבודה - תאונת עבודה

 81. אי ספיקת כליות עקב תאונת עבודה

 82. עצמאי פגישה מחוץ למשרד - תאונת עבודה ?

 83. הפרדות רשתית העין - תאונת עבודה

 84. תאונת עבודה עם מכונה לחיתוך בשר

 85. תאונת עבודה עם מסור - פועל בניין רומני

 86. האם טיפול רפואי רשלני לאחר תאונת עבודה

 87. חבות מעבידים תאונת עבודה עם סכין

 88. תאונת עבודה של סדרנית סחורה בסופר

 89. הכרה כ"נכה נזקק" לאחר תאונת עבודה

 90. חתך עם סכין יפנית - תאונת עבודה במחנה קיץ

 91. הוצאות טיפולים אלטרנטיביים – תאונת עבודה

 92. בדיקה מחדש ביטוח לאומי תאונת עבודה

 93. תאונת עבודה – הכחשה של מעביד כי העובד עבד

 94. ערעור על גובה הפיצויים בתאונת עבודה

 95. הטלת חבות על עובד בגין תאונה בעבודה

 96. תאונת עבודה של רתך - תביעה נגד מקום העבודה

 97. כוויות קשות - תאונת עבודה במהלך הדבקת ריצוף

 98. תאונה בעת פעולות נלוות לעבודה - תאונת עבודה ?

 99. האם פגיעה ע"י עובדים בעבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 100. פגיעה עקב תיקון עבודות חשמל בבית – תאונת עבודה ?

 101. תאונת עבודה של עובד נגריה עם מסור - בטיחות בעבודה

 102. החזר כספי למעסיק מביטוח לאומי על תאונת עבודה

 103. האם פגיעה במהלך כנס מטעם העבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 104. לא נרשם כעובד עצמאי במוסד לביטוח לאומי - תאונת עבודה ?

 105. תאונת עבודה עצמאי – דו"ח שנתי הכנסות - חישוב נתוני שומה

 106. ערעור על דרגת נכות בשיעור של 15% בגין תאונת עבודה

 107. בעת שעסק כמנהל מחסן למוצרי חשמל, נפל וקיבל מכה בראש

 108. תאונת עבודה של עובד עצמאי שלא היה רשום כעצמאי בביטוח לאומי

 109. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון