בגיל 22 נפסקה קצבת שארים למרות שנותרה עוד שנה עד תום השירות הסדיר בצה"ל


פסק דין

בפנינו תביעתה של התובעת לקבלת קצבת שארים עבור בנה - חפיף בועז, (להלן - "הבן").

התביעה מתייחסת לשני חלקים :

א. לגבי התקופה שהבן למד בישיבה ביתיר, (להלן - "הישיבה"), עד שהחל לשרת בשרות חובה בצה"ל, ואז לא קיבל את הקיצבה כאמור .

ב. עם הגיעו לגיל 22 נפסקה הקיצבה שהוענקה לו, למרות שנותרה לו עוד כשנה עד תום שרותו הסדיר בצה"ל.

לגבי החלק הראשון של התביעה :

לדברי התובעת, וכפי שציינה בכתב התביעה: הבן "למד בישיבה קדם צבאית ביתיר במשך שנה ולאחר מכן, החל בשרות חובה". במהלך שנה זו, לא קיבל את קיצבת השארים.

בדיון הגישה ב"כ הנתבע את האישור נ1/ משלטונות צה"ל , החתום על ידי רמ"ד תכנון ושוחרים, רס"ן בלום והקובע, כי בתקופת הלימוד בישיבה, חפיף בועז - הבן, אינו "שוחר".

סעיף 238 (2) לחוק הביטוח לאומי (נוסח משולב ) תשנ"ה - 1995, (להלן - "החוק"), קובע לגבי זכאותו של "ילד" שטרם מלאו לו 20 שנה, לקיצבת שארים, את התנאי: ובלבד שעיקר זמנו מוקדש לסיום לימודים במוסד חינוכי על יסודי או שהוא "שוחר" במסגרת קדם צבאית של צבא הגנה לישראל.

בהעדר מחלוקת אשר לאישור שניתן מצה"ל נ1/ , שלפיו כאמור, הלימוד בישיבה כפי שלמד הבן, אינו מאפשר להכיר בו כ"שוחר", לפיכך, נדחית תביעת התובעת באשר לתקופת לימודו של הבן בישיבה.

אשר לחלקה השני של התביעה המתייחס לתקופה שבה הבן משרת בצה"ל, אולם עבר את גיל 22, כאן למרבה הצער, הוראות החוק הן ברורות וחד משמעיות ומאפשרות את מתן הקיצבה רק ל"ילד", טרם מלאו לו 22 שנים.

כך קובע במפורש סעיף 238 (3) לחוק, ומאחר וכאמור גילו של הבן עולה על 22 שנים, לא ניתן לקבל את התביעה.

בנסיבות כאמור, התביעה נדחית.

ניתן היום א' ב אדר ב תש"ס, 8 במרץ 2000 במעמד הצדדים.

נ.צ. מר בן חיים א. לקסר - שופטת

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק קצבת שארים

 2. קצבת שארים זכאות

 3. דמי מחיה ליתומים

 4. שאירים - קרן פנסיה

 5. זכות קצבת שארים אלמנה

 6. דמי מחיה ליתום נצרך

 7. זכאות יתומים - קיצבת שאירים

 8. קצבת שאירים אלמן ביטוח לאומי

 9. גמלת שאירים אלמן ביטוח לאומי

 10. קצבת שארים תאונת דרכים

 11. גמלאי משטרת ישראל - גמלת שאירים

 12. ידועה בציבור שאירים מבטחים

 13. זכויות גרושה גמלת שאירים ביטוח לאומי

 14. קצבת שארים - ידועה בציבור - ביטוח לאומי

 15. תביעה לתשלום קצבת שאירים - הגדרת "אלמנה"

 16. זכאות אלמן לתשלום קצבת שאירים - ביטוח לאומי

 17. תביעת אלמנה להמשיך ולקבל גמלת שאירים

 18. קצבת שאירים - "אלמן" / "ידוע בציבור"

 19. שלילת זכאות לקצבת שאירים עקב נישואין

 20. בציבור לצורך זכאות לקצבת שארים ממבטחים

 21. קצבת שארים - גמלאי צה"ל לפי חוק שירות הקבע בצה"ל

 22. האם קצבת שאירים לאלמן מותנה במבחן הכנסות ?

 23. זכאות למענק - פקיעת זכאות לקצבת שאירים עקב נישואין

 24. הכרה כידועה בציבור כדי שתוכל לקבל פנסיית שארים ממבטחים

 25. תביעת התובעת להורות למבטחים לשלם לה קצבת שאירים

 26. נדחתה תביעה להכיר כידועה בציבור ולזכאות בקצבת שאירים

 27. תביעה נגד קג"מ- קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ

 28. בגיל 22 נפסקה קצבת שארים למרות שנותרה עוד שנה עד תום השירות הסדיר בצה"ל

 29. זכאות למענק במקרה של פקיעת זכאות לקצבת שאירים עקב נישואין - סעיף 255(ב) חוק הביטוח הלאומי

 30. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון