ערעור על החלטת ועדת הערר שליד שירות התעסוקה בהרצליה


פסק דין

1. נציג הציבור השני הוזמן ולא הופיע, ולא מסר נימוק לאי הופעתו.

כדי לא לדחות את הדיון הוחלט כי הדיון יתקיים בהעדרו.

2. המערער הגיש ערעור על החלטת ועדת הערר שליד שירות התעסוקה בהרצליה, אשר קבעה כי המערער סירב לקבל שתי עבודות שהוצעו לו מטעם שירות התעסוקה.

3. המערער פירט בתצהירו את נסיבות המקרה:

"אני עבדתי בחברת "גזית" ופוטרתי עקב צימצומים בכ"א במאי 97'.

החל מסוף חודש 5/97 ועד 29.10.97 חתמתי בלשכת התעסוקה.

אני באמת רציתי שימצאו לי עבודה בלשכה ובמקביל גם פניתי באופן עצמאי וחיפשתי עבודה.

לשכת התעסוקה הפנתה אותי לעבודה לאבידר ביטחון שירותי שמירה. ראיין אותי אדם ששאל אותי האם אני משרת במערך הילואים.

אני השבתי שלא, הוא שאל אותי מדוע והשבתי כי יש לי פטור מצה"ל בגלל אי התאמה ואז המעביד רשם שאני לא מתאים ושלח אותי בחזרה ללשכה.

לאחר מכן נשלחתי לטלמרקטינג. הראיון היה בלשכת העבודה עצמה בהרצליה.

היה שם בחור שניהל איתי שיחה וכן היתה שם בחורה שישבה בצידו ולא דיברה מילה והיתה פסיבית.

הבחור שאל אותי אם אני רוצה לעבוד והשבתי לו שבוודאי, הוא ראיין אותי, סיפרתי לו היכן עבדתי ובאיזה תחום. הוא שאל אותי האם ספציפית עבדתי בטלמרקטינג והשבתי שלא, אבל הוספתי שלא איכפת לי ללמוד ולעסוק בכך.

הראיון הסתיים ואת הטופס אמר הבחור כי יעביר ישירות ללשכה ולא דרכי ובהתייצבות שלי הבאה אצל הפקיד רמי מודחי בשירות התעסוקה הוא טען שסירבתי לעבוד בטלמרקטינג.

אני אמרתי שלא היו דברים מעולם ואמרתי לו: "תרים עכשיו טלפון, אני עכשיו ברגע זה מוכן להתחיל לעבוד בטלמרקטינג".

אציין שהפקיד סירב לעשות כן למרות שהחברה נמצאת 5 מטר מהלשכה. "

4. מטעם המשיב הוגש תצהירו של מר מודחי עמי, פקיד ההשמה בלשכת התעסוקה הרצליה, אשר העיד:

"אני טיפלתי בלשכת תעסוקה הרצליה במערער בתיק זה, פתיחי אבישי.

ביום 28.7.98 הפניתי את המערער לעבודה בשמירה, לחברת "אבידר בע"מ".

המערער לא נתקבל לעבודה בחברה זו, משום שבשעת ראיון העבודה אמר למעסיק, כי תקף קצין במסגרת שירותו הצבאי, ובכך גרם לאי קבלתו לעבודה.

ביום 4.8.98 הפניתי את המערער ל"מרכז הבטוח לילד" לעבודה בטלמרקטינג.

המערער חזר אלי עם ההפנייה שעליה רשם המעסיק כי הוא "טוען שלא מתאים לו טלמרקטינג".

המערער נרשם אצלי כדורש עבודה ובמשך 60 ימים לרישומו בלשכה לא היה מעוניין כלל לקבל עבודה.

בהתאם לחוק הפניתי אותו לשתי העבודות הנ"ל, שהיו מתאימות עבורו, אך הוא לא רצה ולא הראה נכונות לקבל אף אחת מהן.

אני משוכנע שהמערער היה יכול וצריך לעבוד בעבודות הנ"ל, אך הוא לא רצה לעבוד, ועל כן רשמתי לו "סירובים" לגבי עבודות אלו. "

5. המצהירים נחקרו על תצהיריהם.

הצדדים סיכומו בעל פה.

6. לאחר שעיינו בכל החומר שבפנינו אנו קובעים כי הסירוב שנרשם למערער לגבי העבודה בחברת השמירה היה בלתי מוצדק ויש לבטלו.

הסירוב לגבי העבודה בחברת הטלמרקטינג נרשם כדין והוא עומד בתקפו.

נימוקי החלטתנו הינם כדלקמן:

א. מחומר הראיות עולה כי חברת השמירה סירבה להעסיק את המערער משהוברר לה כי שוחרר משירות מילואים על רקע של תקיפת קצין.

עובדה זו נאמרה למראיין של חברת השמירה ע"י המערער, בתשובה לשאלה שנשאל.

אין כל פסול בכך שהמערער אמר את האמת ולא הסתיר את העובדות לגבי נסיבות שיחרורו משירות מילואים.

אין לדרוש ואין לעודד מתן תשובות שקריות ומצגים כוזבים, אף אם הם עשויים לסייע בקבלת עבודה.

משנדחה המערער ע"י חב' השמירה לאחר שאמר את העובדות לאמיתן - אין לרשום לו סירוב.

ב. אשר לעבודה שהוצעה למערער בחברת הטלמרקטינג:

פקיד ההשמה, שדיבר טלפונית עם המראיינת בחברת הטלמרקטינג העיד כי המראיינת דיווחה לו כי המערער טען שהעבודה המוצעת אינה מתאימה לו.

כך נרשם גם על טופס ההפניה לעבודה.

המערער, הטוען כי לא סירב לקבל את העבודה - יכול היה לחזור מיד אל המשרד בו נעשו ראיונות הטלמרקטינג ולהודיע על הסכמתו לקבל את העבודה.

מחומר הראות עולה כי תשובת המראיינת ניתנה לפקיד ההשמה מיד בתום הראיון עם המערער, כך שהיה סיפק בידי המערער לחזור אל המראיינת, לברר מדוע רשמה שאיננו מעוניין בעבודה ולהביע את נכונותו לעבוד.

משלא עשה כן - אין לו להלין אלא על עצמו.

7. אין צו להוצאות.

ניתן היום ט"ז ב אדר ב תש"ס, 23 במרץ 2000 בהעדר הצדדים.

נ.צ.- מר ר.בילוגורסקי ח. שגיא, שופטת - אב"ד

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק דמי אבטלה

 2. סירוב עבודה

 3. דמי אבטלה שכיר

 4. חוק ביטוח אבטלה

 5. דמי אבטלה תנאים

 6. צבעי - דמי אבטלה

 7. דמי אבטלה ערעור

 8. דמי אבטלה מטפלת

 9. דמי אבטלה קורס

 10. דמי אבטלה מזכירה

 11. מובטל ביטוח לאומי

 12. דמי אבטלה מינימרקט

 13. רישום סירוב בלשכה

 14. סירוב לחתום בלשכה

 15. דמי אבטלה עובד יומי

 16. מכתב דחיה דמי אבטלה

 17. ימי אכשרה לדמי אבטלה

 18. דמי אבטלה - צבירת ימים

 19. תקופת אכשרה לדמי אבטלה

 20. דמי תאונה למובטל

 21. דמי אבטלה - גרושה 2 ילדים

 22. תואר במחשבים - לשכת אבטלה

 23. דמי אבטלה - הכשרה מקצועית

 24. התייצבות חלקית לשכת האבטלה

 25. הגדרת "מובטל" בביטוח לאומי

 26. דמי אבטלה עבודה בתקופת אבטלה

 27. תביעה לתשלום דמי אבטלה

 28. דמי אבטלה - הקמת חברה

 29. טופס ערעור לשכת האבטלה

 30. דמי אבטלה אין יחסי עובד מעביד

 31. דמי אבטלה בזמן הכשרה מקצועית ?

 32. מה צריך בשביל לקבל דמי אבטלה ?

 33. עבודה עסק משפחתי - דמי אבטלה ?

 34. פיטורים עקב צמצומים - דמי אבטלה

 35. אישור מחלה לשכת התעסוקה

 36. דמי אבטלה - ניכוי תגמולי ביטוח

 37. דמי אבטלה - חישוב בסיס השתכרות

 38. סירוב ביחס לעבודה כקופאית שופרסל

 39. רישום פיקטיבי בלשכת האבטלה

 40. נדחתה תביעה לדמי אבטלה - עבד כשכיר

 41. הוכחת עבודה לצורך דמי אבטלה

 42. תקנות הביטוח הלאומי ביטוח אבטלה

 43. דמי אבטלה מופחתים ביטוח לאומי - פיצוי

 44. תביעה לתשלום דמי אבטלה - עובד עצמאי נגר

 45. תשלום דמי אבטלה - לא הושלמה תקופת האכשרה

 46. כמה זמן צריך לעבוד כדי לקבל דמי אבטלה ?

 47. תשלום דמי אבטלה למי שנמצא בהכשרה מקצועית

 48. חובת ההתייצבות של אקדמאים אחת לשבוע בלשכה

 49. תביעה לדמי אבטלה בגין תקופת הכשרה מקצועית

 50. צבירת תקופת אכשרה דמי אבטלה של עובד שכיר

 51. מכתב אישור העסקה - דמי אבטלה ביטוח לאומי

 52. תביעה לביטול חוב בגין קבלת דמי אבטלה

 53. מטפלת של בני משפחה – דמי אבטלה ביטוח לאומי

 54. דמי אבטלה - תובע לא מבוטח בביטוח אבטלה כחוק

 55. זכאות מובטל דמי אבטלה – במהלך הכשרה מקצועית

 56. סעיף 158 וסעיף 160 לחוק הביטוח הלאומי

 57. קורס הכשרה מקצועית של משרד העבודה - דמי אבטלה

 58. אין לשנות את מועדי ההתייצבות - שירות התעסוקה

 59. סרוב לעבוד בניקיון לאחר הפניה של לשכת התעסוקה

 60. הצעת חוק דמי אבטלה בתקופת הכשרה מקצועית

 61. מכתב פיטורים רטרואקטיבי לקבלת דמי אבטלה

 62. סירוב לעבוד - חוסר אפשרות למצוא אדם שיטפל בתינוק

 63. ערעור על ועדת הערר של שירות התעסוקה - הפניה לעבוד

 64. תקופת אכשרה דמי אבטלה - סעיף 161 לחוק ביטוח לאומי

 65. ערעור על החלטת ועדת הערר שליד שירות התעסוקה בהרצליה

 66. ביטוח לאומי דחה את תביעתו של התובע לתשלום דמי אבטלה

 67. תביעת התובע נדחתה בטענה כי אינו בגדר "מבוטח" לצורך דמי אבטלה על פי החוק

 68. דמי אבטלה - תקופת האכשרה הקבועה בסעיף 161(א)(2) לחוק הביטוח הלאומי

 69. תביעה נגד שירות התעסוקה על אי קבלה לעבודה בגלל רצון לעבוד עבודה זמנית בגלל נסיעה לחו"ל

 70. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון