מינוי כונס נכסים זמני על תוכנת מחשב
מינוי כונס נכסים זמני על תוכנת מחשב


החלטה

בפנינו בקשה שהוגשה במעמד צד אחד למינוי ב"כ המבקשות ככונס נכסים זמני, (להלן - "הבקשה"), על כל מסמך, דיסקט ו/או כל אמצעי אחר לשמירת נתונים, לרבות על כל מחשב ו/או תוכנת מחשב המצויים בידי מי מהמשיבים ושייכים למבקשות ו/או מכילים נתונים המהווים חלק מסודותיהם המסחריים של המבקשות, (להלן - "החומר השייך למבקשות").

במסגרת הסעד המבוקש, עתרו המבקשות להסמיך את בא כוחן ליטול מחזקת המשיבים כל חומר השייך למבקשות או הנחזה ככזה, בין אם הוא מצוי בביתם, במשרדיהם ו/או בכל מקום אחר ולהחזיקו ברשותו, בנאמנות עד למתן הוראה מטעם בית הדין באשר לאופן בו יש לנהוג בו.

לטענת המבקשות ברשות המשיבים , מצוי החומר השייך להן, כמפורט לעיל, אשר נלקח מהן, לטענתן, במסגרת פעולות בלתי חוקיות שביצעו המשיבים.

המבקשות טוענות, כי השארת החומר כאמור בידי המשיבים, עלול להביא להכחדתו. לדידן, אם יוודע למשיבים, דבר הגשת התביעה, הם עלולים להעלים כל ראיה בדבר נטילתו. כיוון שכך, טוענות המבקשות, כי אי מתן הסעד המבוקש, דהיינו, מינוי כונס נכסים זמני, יפגע ביכולתן לקבל בחזרה את החומר השייך להן ולפיכך, מאזן הנוחות נוטה לזכותן ויהא זה "צודק ונוח " להעניק להן את הסעד המבוקש.

לאחר שעיינו בבקשה על נספחיה, לא שוכנענו, כי יש להעתר לה.

במקרה זה, לאור הבקשה עולה, כי:המשיב מס' 1, סיים עבודתו אצל המבקשת 1 ב- 7.1.2000, המשיב 2 סיים עבודתו ב- 1.9.99 והמשיב 4 ב- 1.11.99 . המשיבה 5 הוקמה ב- 26.8.99. דהיינו, חלף כבר לפחות פרק זמן שבין חודש ימים לבין שישה חודשים מהמועד הנטען על ידי המבקשות לגבי נטילת זכויותיהן על ידי המשיבים, לבין יום הגשת הבקשה.

כיוון שהחומר נשוא הבקשה, הינו חומר שאגור במחשב ושניתן להעתקה בקלות, לפיכך, לפרק הזמן שחלף עד מועד הגשת הבקשה, יש חשיבות מירבית בענין זה.

הסעד המבוקש לענין מינוי כונס נכסים זמני, הינו קיצוני ויש בו משום חדירה לפרטיות של המשיבים. לאחר פרק זמן כה ממושך, כמפורט לעיל ולאחר ששקלנו את האינטרסים של שני הצדדים בנדון, לא מצאנו להעתר לבקשה.

זאת ועוד, המבקשות מבססות את בקשתן על החשש להכחדתו של החומר השייך להן, שהמשיבים נטלו, לטענתן, שלא כדין. נראה, לכאורה, כי למעשה החשש הוא מכך שהמשיבות יעלימו ראיות להוכחת טענות המבקשות בדבר המעשים הפסולים שנעשו כביכול על ידי המשיבים.

אין מקום למינוי כונס נכסים זמני לצורך שמירה על ראיות בלבד.

אשר על כן, הבקשה נדחית.

ניתנה היום, ב' ב אדר א תש"ס, (8 בפברואר 2000), בהעדר הצדדים.

נ.צ.מר אלגריסי נ.צ. גב' יעקבי א. לקסר - שופטת

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק כינוס נכסים

 2. מהי סמכות כונס נכסים ?

 3. הסכם עם כונס נכסים

 4. מינוי כונס נכסים זמני

 5. טופס צו כינוס

 6. בש"א של כונס נכסים

 7. כונס נכסים משק חקלאי

 8. תקנות כונסי נכסים

 9. החלפת כונס נכסים

 10. הרשאה מפורשת

 11. בקשה למתן הוראות

 12. בקשה לשלם לקופת הכינוס

 13. מס תשומות - כונס נכסים

 14. סעד של מינוי כונס נכסים

 15. ערעור מע"מ של כונס נכסים

 16. בקשה למתן צו כינוס

 17. ארנונה - כונס נכסים

 18. תשלום לקופת הכינוס

 19. תלונה על כונס נכסים

 20. טופס מינוי כונס נכסים

 21. דו"ח כספי חברה בכינוס נכסים

 22. תביעה נגד כונס נכסים

 23. מינוי כונס נכסים נוסף

 24. בקשה למתן הוראות לכונס

 25. ערעור על שכר טרחת כונס נכסים

 26. מתי מגישים בקשה למתן הוראות ?

 27. טענת רשלנות כונס נכסים

 28. טופס צו מינוי כונס נכסים

 29. תקנות שכר טרחת כונס נכסים

 30. מחלוקת בין כונס נכסים של חברות

 31. צו כינוס נכסים של שותפות רשומה

 32. טופס ערובה של כונס נכסים

 33. שיתוף פעולה עם כונס נכסים

 34. זכויות יורשים - כונס נכסים

 35. עיכוב ביצוע צו כינוס נכסים

 36. בקשה לחייב כונס נכסים להעביר כסף

 37. עובדים לשעבר של חברה בכינוס נכסים

 38. ביטול מינוי כונס נכסים זמני

 39. טופס התנגדות לבקשת צו כינוס

 40. בקשת כונס נכסים לאישור מכר

 41. מינוי כונס נכסים זמני על תוכנת מחשב

 42. שכר טרחת כונס נכסים לפי שעות

 43. ערבות כונס נכסים בהוצאה לפועל

 44. האם כונס נכסים יכול להעסיק עובדים ?

 45. מסמכים המעידים על תשלום - צו כינוס

 46. חלוקת חניות על ידי כונס נכסים

 47. בקשה להורות לכונס נכסים להתקשר בחוזה

 48. קופת כינוס נכסים - תשלום ארנונה

 49. קניית רכב מכונס נכסים - סיכונים

 50. בקשה למינוי כונס נכסים על מקרקעין

 51. מינוי כונס נכסים למכירת נכס שאינו משועבד

 52. אישור לכונס נכסים למכור נכס מקרקעין

 53. בקשה למינוי כונס נכסים זמני (במעמד צד אחד)

 54. טופס מינוי כונס נכסים ע''י בית משפט

 55. מכירה על ידי כונס נכסים – רשלנות מציע הצעה

 56. טענת קיזוז חוב של חברה בכינוס נכסים

 57. בקשה לדחייה על הסף - העברת כספים לקופת הכינוס

 58. בקשה למכור דירה באופן עצמאי בכינוס נכסים

 59. בקשת כונס נכסים למכור את זכויות החייב בנכס

 60. פיצויים בגין עוגת נפש עקב רשלנות כונס נכסים

 61. תקנה 388 לתקנות סדר הדין האזרחי - בקשה למינוי כונס נכסים

 62. בקשה למתן הוראות - סעיפים 373 ו- 374 לפקודת החברות

 63. לטענת התובע הנכס בסופו של יום נמכר בהליך של כינוס נכסים

 64. מינוי כונס נכסים על זכויות במשק החקלאי במסגרת תיק הוצאה לפועל

 65. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון