חוק גיוס חובה


פקודת צבא-הגנה לישראל, תש"ח-1948

פקודה המקימה צבא-הגנה למדינת ישראל

לפי סעיף 18 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, ניתנת בזה הפקודה הבאה:

1. הקמת צבא-הגנה

מוקם בזה צבא-הגנה לישראל מורכב מחילות יבשה, מחיל-ים ומחיל-אויר.

2. גיוס חובה

במצב-חירום יונהג גיוס-חובה לצבא-הגנה-לישראל על כל שרותיו. גיל חייבי הגיוס יהיה כפי שייקבע על ידי הממשלה הזמנית.

3. חובת שבועת אמונים

כל אדם המשרת בצבא-הגנה-לישראל חייב להשבע שבועת-אמונים למדינת ישראל, לחוקתה ולשלטונותיה המוסמכים.

4. איסורים

אסור להקים או לקיים כל כוח מזויין מחוץ לצבא-הגנה לישראל.

5. הקניית תוקף

צווים, הכרזות, תקנות וכל הוראות אחרות בעניני השרות הלאומי שנתפרסמו בין ט"ז בכסלו תש"ח (29 בנובמבר 1947) לבין יום פרסום פקודה זו, על ידי הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, הועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ-ישראל, מנהלת העם, הממשלה הזמנית או אחת ממחלקותיהם, יעמדו בתקפם כל עוד לא ישונו, יתוקנו, או יבוטלו.

6. פעולות בהתאם לחוק

כל פעולה הנעשית בהתאם להוראות פקודה זו תהא חוקית אף אם היא עומדת בסתירה לכל הוראה אחרת בחוק הקיים.

7. ממונה על ביצוע הפקודה

שר הבטחון ממונה על ביצוע פקודה זו.

חוק יסוד: הצבא

1. מהות

צבא-הגנה-לישראל הוא צבאה של המדינה.

2. כפיפות למרות האזרחית

(א) הצבא נתון למרות הממשלה.

(ב) השר הממונה מטעם הממשלה על הצבא הוא שר הבטחון.

3. ראש המטה הכללי

(א) הדרג הפיקודי העליון בצבא הוא ראש המטה הכללי.

(ב) ראש המטה הכללי נתון למרות הממשלה וכפוף לשר הבטחון.

(ג) ראש המטה הכללי יתמנה בידי הממשלה לפי המלצת שר הבטחון.

4. חובת שירות וגיוס

החובה לשרת בצבא והגיוס לצבא יהיו כפי שנקבע בחוק או מכוחו.

5. הוראות ופקודות בצבא

הסמכות להוציא הוראות ופקודות המחייבות בצבא תיקבע בחוק או מכוחו.

6. כוחות מזויינים אחרים

אין להקים או לקיים כוח מזויין מחוץ לצבא-הגנה-לישראל אלא על פי חוק.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק צה"ל

 2. חוק גיוס חובה

 3. מעשה מדינה

 4. חוק שירות לאומי

 5. חוק אלמנות צה"ל

 6. שחרור משירות קבע

 7. עובד צה"ל הלנת שכר

 8. אחוזי נכות - צה"ל

 9. פקודת צה''ל

 10. זכויות יתומי צה''ל

 11. חוק עיטורים - צה''ל

 12. אסטמה בעת שירות בצה"ל

 13. כאבים בגב התחתון – צה"ל

 14. עתירה - אי קידום בצה''ל

 15. שבר מאמץ בטירונות

 16. פגיעה מאש כוחות הביטחון

 17. אזרח עובד צה''ל - גמלאות

 18. תאונת צניחה בצה''ל

 19. בעיות גב לפני גיוס

 20. טרשת נפוצה בגלל טירונות ?

 21. סוכרת סוג 2 - צה''ל

 22. פרישה מוקדמת מצה''ל

 23. התפוצצות רימון בצה''ל

 24. חוק רישום ציוד וגיוסו לצה''ל

 25. התפוצצות חפץ של צה"ל - תביעה

 26. כאבים ברגליים בטירונות

 27. מהי מכינה קדם אקדמית ?

 28. תביעת נזיקין ירי חיילי צה''ל

 29. הפרעות נפשיות לפני גיוס לצה"ל

 30. בעיות נפשיות לפני הגיוס

 31. עתירה להחזרת דרגה בצה''ל

 32. ירי חיילי צה"ל – תביעת פיצויים ?

 33. הטבות לאלמנות ויתומי צה"ל

 34. רגישות לקור - טירונות כלל צה"לית

 35. תביעה נגד חברת מיון / גיוס עובדים

 36. גימלאי של צה"ל – זכות לקבל גמלה ?

 37. טרשת נפוצה במהלך שירות חובה בצה"ל

 38. תביעה של תושב מחנה פליטים נגד צה"ל

 39. פיטורים עקב נסיגת צה"ל מדרום לבנון

 40. אזרח עובד צה''ל - תאונת עבודה

 41. צו העברת תיק רפואי אישי מצה''ל

 42. פציעה של קטין – ירי חיילי צהל בג'נין

 43. תאונת דרכים בדרך לעבודה בצה''ל

 44. חייל בשירות קבע בצה"ל - פיצויי פיטורים

 45. פיצוי על טיל שנורה על ידי צה''ל

 46. זכות העיון ביומן המבצעים של צה''ל

 47. פציעת ילד מרימון יד שמצא – אחריות צה"ל ?

 48. פגיעה מקליע על ידי חיילי צה"ל – פיצויים ?

 49. גיוס בוגרי שירות מלא שייטת 13 יחידה ניסיונית

 50. פגיעה בראש יריות חיילי צה"ל - פעולה מלחמתית ?

 51. פגיעת רסיסים של כדור במהלך מרדף של חיילי צה"ל

 52. ירי של חיילים בגלל זריקת אבנים – אחריות צה"ל ?

 53. לימפאדמה עקב שפשוף של כף רגל במהלך שירות צבאי צה"ל

 54. הריסת בית על ידי צה"ל במהלך חיפוש – תביעת פיצויים ?

 55. קרקע מדינת אויב אחרי כיבוש צה"ל - רכוש ממשלתי מנהל מקרקעי ישראל

 56. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון