חובת ההתייצבות של אקדמאים אחת לשבוע בלשכה


פסק דין

1. לפני ערעור על פי חוק שירות התעסוקה תשי"ט - 1959 על החלטת ועדת הערר אשר לא ביטלה סירוב שנרשם לתובעת ביום 2.5.99.

2. התובעת פנתה לשירות התעסוקה, וביקשה באופן ספציפי להתקבל לעבודה כמנהלת מועדון לקוחות ומנהלת מכירות אצל המעסיק "אייס ישראל" בקניון רננים ברעננה.

היא הופנתה למקום העבודה הנ"ל, אך לדבריה לא הצליחה טלפונית להשיג את המנהל כדי לתאם פגישה.

התובעת שלחה את קורות חייה בפקס אך לא קיבלה תשובה.

3. כעבור שבוע (על פי חובת ההתייצבות של אקדמאים - אחת לשבוע), חזרה התובעת לפקיד שירות התעסוקה, והודיעה לו כי לא הצליחה ליצור קשר עם המעסיק.

פקיד שירות התעסוקה סייע לה ליצור איתו קשר והיא נפגשה עם אותו מעסיק.

בעת הפגישה אמרה לו התובעת כי יתכן שתצטרך לעבור טיפולי פוריות, אם כי דבר זה עדיין לא היה ודאי.

המעסיק הודיע לשירות התעסוקה כי התובעת מסרבת לעבוד.

מסמך הסירוב לא נמצא בידי התובעת ואף לא אצל פקיד שירות התעסוקה.

4. הנתבע טען כי התנהגות התובעת אינה מצביעה על רצון אמיתי לעבוד.

כן טען הנתבע כי היה על התובעת לידע את פקיד שירות התעסוקה כי יש לה בעיות רפואיות, והיא לא עשתה כן.

5. מעדותה של התובעת התרשמתי כי היה לה רצון כן לעבוד, ובעיקר - במשרה הספציפית אליה ביקשה כי יפנו אותה.

התובעת למעשה לא היתה מיועדת לטיפולי פוריות קונקרטיים, ורק החלה בנטילת כדורים, כאשר ההמשך האפשרי יכול להיות בדרך של טיפולים.

לפיכך - אני מקבלת את טענת התובעת כי לא היה מקום להודיע לפקיד התעסוקה שהיא נמצאת "במצב בריאות" מיוחד, כיוון שבריאותה היתה תקינה.

6. התרשמתי כי התובעת עשתה מאמצים ליצור קשר עם המעסיק, הן בדרך טלפונית, וכאשר זה לא צלח - שלחה את קורות חייה בפקס.

כאשר נפגשה התובעת עם המעסיק, הודיעה לו בהגינותה כי יתכן שצפויים לה טיפולי פוריות שיחייבו היעדרותה מהעבודה.

נראה כי המעביד חשש מההיעדרויות הצפויות וסירב לקבלה לעבודה.

על יסוד זה לא ניתן לומר כי התובעת סירבה לעבוד.

התובעת העידה כי מיד לאחר מכן מצאה עבודה דומה במגזין "אוטו", והיא עובדת בה עד היום.

7. כבר נפסק כי הקריטריון לקביעה אם בפנינו "סירוב" לקבל עבודה אם לאו הוא - כי "יש להציג את השאלה אם עת ברור שבעבודה שהוצעה מתקיימים התנאים להיותה מתקיימים התנאים להיותה 'עבודה מתאימה' מי שבו מדובר אכן נהג כאדם המחפש עבודה, ולא כמי שסומך על כך שבאין עבודה - יקבל דמי אבטלה". (ראה דיון מא91-3/ ו- מא91-4/ אוזיאס מאיר נ' שירות התעסוקה פד"ע יג' עמ' 61).

8. עוד נפסק כי "המבוטח אינו ממלא את חובתו על פי החוק והתקנות כאשר הוא מקבל הפניה למקום עבודה. עליו להתייצב במקום העבודה ולעשות מאמץ סביר בתום לב לעבוד". (ראה דיון נג91-3/ מוחמד אבו גאמע ואח' נ' שירות התעסוקה פד"ע כה' עמ' 297).

9. כאמור לעיל התרשמתי כי התובעת נהגה כדורש עבודה מתוך כוונה אמיתית לקבל עבודה ולעבודה בה, ועשתה מאמצים סבירים בתום לב כדי לקבלה.

לאור האמור לעיל אני קובעת כי יש לבטל את ה"סירוב" שנרשם לתובעת, ומקבלת את התביעה.

בנסיבות הענין - אין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק דמי אבטלה

 2. סירוב עבודה

 3. דמי אבטלה שכיר

 4. חוק ביטוח אבטלה

 5. דמי אבטלה תנאים

 6. צבעי - דמי אבטלה

 7. דמי אבטלה ערעור

 8. דמי אבטלה מטפלת

 9. דמי אבטלה קורס

 10. דמי אבטלה מזכירה

 11. מובטל ביטוח לאומי

 12. דמי אבטלה מינימרקט

 13. רישום סירוב בלשכה

 14. סירוב לחתום בלשכה

 15. דמי אבטלה עובד יומי

 16. מכתב דחיה דמי אבטלה

 17. ימי אכשרה לדמי אבטלה

 18. דמי אבטלה - צבירת ימים

 19. תקופת אכשרה לדמי אבטלה

 20. דמי תאונה למובטל

 21. דמי אבטלה - גרושה 2 ילדים

 22. תואר במחשבים - לשכת אבטלה

 23. דמי אבטלה - הכשרה מקצועית

 24. התייצבות חלקית לשכת האבטלה

 25. הגדרת "מובטל" בביטוח לאומי

 26. דמי אבטלה עבודה בתקופת אבטלה

 27. תביעה לתשלום דמי אבטלה

 28. דמי אבטלה - הקמת חברה

 29. טופס ערעור לשכת האבטלה

 30. דמי אבטלה אין יחסי עובד מעביד

 31. דמי אבטלה בזמן הכשרה מקצועית ?

 32. מה צריך בשביל לקבל דמי אבטלה ?

 33. עבודה עסק משפחתי - דמי אבטלה ?

 34. פיטורים עקב צמצומים - דמי אבטלה

 35. אישור מחלה לשכת התעסוקה

 36. דמי אבטלה - ניכוי תגמולי ביטוח

 37. דמי אבטלה - חישוב בסיס השתכרות

 38. סירוב ביחס לעבודה כקופאית שופרסל

 39. רישום פיקטיבי בלשכת האבטלה

 40. נדחתה תביעה לדמי אבטלה - עבד כשכיר

 41. הוכחת עבודה לצורך דמי אבטלה

 42. תקנות הביטוח הלאומי ביטוח אבטלה

 43. דמי אבטלה מופחתים ביטוח לאומי - פיצוי

 44. תביעה לתשלום דמי אבטלה - עובד עצמאי נגר

 45. תשלום דמי אבטלה - לא הושלמה תקופת האכשרה

 46. כמה זמן צריך לעבוד כדי לקבל דמי אבטלה ?

 47. תשלום דמי אבטלה למי שנמצא בהכשרה מקצועית

 48. חובת ההתייצבות של אקדמאים אחת לשבוע בלשכה

 49. תביעה לדמי אבטלה בגין תקופת הכשרה מקצועית

 50. צבירת תקופת אכשרה דמי אבטלה של עובד שכיר

 51. מכתב אישור העסקה - דמי אבטלה ביטוח לאומי

 52. תביעה לביטול חוב בגין קבלת דמי אבטלה

 53. מטפלת של בני משפחה – דמי אבטלה ביטוח לאומי

 54. דמי אבטלה - תובע לא מבוטח בביטוח אבטלה כחוק

 55. זכאות מובטל דמי אבטלה – במהלך הכשרה מקצועית

 56. סעיף 158 וסעיף 160 לחוק הביטוח הלאומי

 57. קורס הכשרה מקצועית של משרד העבודה - דמי אבטלה

 58. אין לשנות את מועדי ההתייצבות - שירות התעסוקה

 59. סרוב לעבוד בניקיון לאחר הפניה של לשכת התעסוקה

 60. הצעת חוק דמי אבטלה בתקופת הכשרה מקצועית

 61. מכתב פיטורים רטרואקטיבי לקבלת דמי אבטלה

 62. סירוב לעבוד - חוסר אפשרות למצוא אדם שיטפל בתינוק

 63. ערעור על ועדת הערר של שירות התעסוקה - הפניה לעבוד

 64. תקופת אכשרה דמי אבטלה - סעיף 161 לחוק ביטוח לאומי

 65. ערעור על החלטת ועדת הערר שליד שירות התעסוקה בהרצליה

 66. ביטוח לאומי דחה את תביעתו של התובע לתשלום דמי אבטלה

 67. תביעת התובע נדחתה בטענה כי אינו בגדר "מבוטח" לצורך דמי אבטלה על פי החוק

 68. דמי אבטלה - תקופת האכשרה הקבועה בסעיף 161(א)(2) לחוק הביטוח הלאומי

 69. תביעה נגד שירות התעסוקה על אי קבלה לעבודה בגלל רצון לעבוד עבודה זמנית בגלל נסיעה לחו"ל

 70. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון