תביעה כנגד החלטה להפסיק תשלום קצבת הזיקנה


פסק דין

1. ביום 19.5.99 הגיש התובע תביעה כנגד החלטת הנתבע להפסיק תשלום קצבת הזיקנה מ12/98-. התובע טוען כי הגיש בקשה לנתבע ע"מ שיוקטן אחוז הנכוי - ולא נענה.

התובע טוען כי חובו לנתבע הינו בסך 18,850 ש"ח, וכי לא עודכן בדבר חובו.

התובע מפנה לעותק הודעה של הנתבע למשטרת ישראל שנושאו עיכוב ביצוע פקודת מאסר - כמצדיק היעתרות לתביעתו, שכן לא עודכן בהודעות שהוצאו.

כן צורפה הצהרתו לפקיד התביעות בו ביקש הפחתת אחוז הניכוי.

2. ביום 28.7.99 הודיע הנתבע כי לבקשת התובע, הוחלט להקטין את סכום הנכוי החודשי ע"ח חובו של התובע למזונות, לסך 400 ש"ח מקצבת הנכות. עמדת הנתבע נשלחה לתגובת התובע, והתובע הודיע כי איננו מסכים להודעת הנתבע להקטנת חובו, ותבע לשלם לו כל קצבת הזיקנה המגיעה לו וגם לשלם לו רטרואקטיבית מנובמבר 1998.

3. בדיון שנקבע אישר התובע כי אכן חייב הוא כסף לנתבע, וכי יהיה מוכן להשיב חובות כשתהיה לו פרנסה וכשיהיה לו עודף כסף, וכי שבע שנים (כעולה ממסמך הוצל"פ מ92-) "עזבו אותו" (דהיינו, לא גבו ממנו) ואז היה צעיר ויכול היה לעבוד, ועכשיו כשהוא בן 70, וסובל ממחלות שונות, לא יוכל להחזיר החוב.

הנתבע טען כי התובע מאשר חובו לנתבע, וכי לבקשתו הוקטן סכום הנכוי החודשי, מה גם כי מדובר בחוב גבוה וכי בנסיבות אלה לא ניתן לבטל החוב.

4. לאחר ששמענו טיעוני הצדדים, ניתן פסק הדין :

א. לתובע חוב לנתבע, ששיעורו לא במחלוקת, קרי: 18,726 ש"ח נכון ל1/99-.

ב. קיצבת הזיקנה לה זכאי התובע עמדה בחודש 4/99 ע"ס 1,302 ש"ח.

ג. לתובע חוב במזונות המנוכה מגמלתו.

ד. הנתבע הקטין את סכום הנכוי החודשי ל400- ש"ח.

ה. מהמסמך אליו מפנה התובע עולה כי בראשית שנת 1992 הודיע הנתבע למשטרת ישראל - לעכב ביצוען של פקודות מאסר כנגד התובע - החייב בתיק הוצל"פ (הוראת העכוב).

ו. אין ללמוד מהוראת העכוב, אלא שהנתבע לא נקט כלפי התובע בהליכי מאסר. אין בכך כדי לפטור התובע מחובו.

ז. משאין חולק כי לתובע חוב לנתבע ומשמדובר ביתרת חוב גבוהה, ומשהקטין הנתבע את סכום הנכוי - אין בסמכותנו להורות לנתבע לפעול אחרת, לאחר שהחליט במסגרת הפררוגרטיבה הנתונה לו.

ח. עם זאת, קוראים אנו לנתבע לשקול שמא ניתן להקל עוד עם התובע בגביית חובו, במסגרת הסמכויות הנתונות לנתבע.

ט. התביעה נדחית ללא צו להוצאות.

ניתן היום ה' בשבט תש"ס, 12 בינואר 2000 בהעדר הצדדים.

נ.צ. - מר לרר נ.צ. - מר סבן ש. מאירי, שופטת - אב"ד

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק קצבת זקנה

 2. הפחתת קצבת זקנה

 3. קיצוץ קצבת זקנה

 4. קצבת זיקנה ערעור

 5. זכאות לקצבת זקנה

 6. הכנסה - קצבת זקנה

 7. קצבת זקנה עולה חדש

 8. קצבת זקנה רטרואקטיבית

 9. תושבי השטחים - קצבת זקנה

 10. קיצבת זיקנה - תקופת אכשרה

 11. התיישנות קצבת זקנה

 12. חישוב קצבת זקנה לנכה

 13. תוספת ותק לקצבת זקנה

 14. תשלום קצבת זקנה למפרע

 15. תשלום קיצבת זקנה מתאריך פרישה

 16. קצבת זקנה לנשים בגיל 62

 17. הצעת חוק הגדלת קצבת זקנה

 18. קצבת זקנה תושב ישראל / תושב חוץ

 19. זכאות לקצבת זקנה אם עוברים לחו"ל

 20. קצבת זקנה - האם צריך להגיש תביעה

 21. תשלום תוספת ותק לקצבת זקנה

 22. תשלום רטרואקטיבי קצבת זקנה

 23. תוספת לקצבת זקנה עבור בן זוג

 24. זכאות לקצבת זקנה וביטוח רפואי

 25. תושב לאחר גיל 60 - קצבת זקנה ?

 26. האם תושב חוזר זכאי לקצבת זקנה ?

 27. האם חוקי להפחית קצבת זקנה ביטוח לאומי ?

 28. תביעה כנגד החלטה להפסיק תשלום קצבת הזיקנה

 29. זכאות לקצבת זיקנה - האם צריך להיות תושב ?

 30. מגורים מחוץ לשטחי מדינת ישראל - קצבת זקנה

 31. קצבת זקנה ביטוח לאומי - מתי מגישים בקשה ?

 32. התיישנות קצבת זקנה - איחור בקשה ביטוח לאומי

 33. קצבת זקנה עולה על ההכנסה המזכה בהשלמת הכנסה ?

 34. תביעה לתשלום קצבת זקנה באופן רטרואקטיבי

 35. שלילת זכאות לקצבת זקנה עקב אי צבירת תקופת אכשרה

 36. נדחתה תביעה לקצבת זקנה בגלל אי צבירת תקופת אכשרה

 37. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון