תביעה לתשלום דמי אבטלה - עובד עצמאי נגר


פסק דין

1. זוהי תביעה לתשלום דמי אבטלה לתקופת אבטלה לתקופה מיום 1.10.98 מכח סעיף 161 לחוק הביטוח הלאומי [ נוסח משולב], התשנ"ה - 1995 (להלן- החוק).

הנתבע דחה את תביעתו של התובע בנימוק, כי מדובר בעובד עצמאי וכי לא התקיימו יחסי עובד - מעביד בינו לבין חברת פנינת השלטים בע"מ (להלן - החברה).

2. העובדות הנחוצות להכרעה בתיק עולות מעדותו של התובע, תלושי שכרו של התובע (ת1/), שאלון בדבר יחסי עובד מעביד שמילא התובע (נ1/), טופס תביעתו לנתבע (נ2/) והסכם להעברת מניותיו של התובע בחברה (נ3/).

החברה שעסקה בפרסום ושלטי חוצות הוקמה על ידי התובע שהיה בעל 99% ממניותיה כשאחוז אחד היה בבעלותה של רעייתו גב' פרלה זרקו. התובע, נגר במקצועו, עבד בחברה יחד עם בנו שמואל זרקו וכן שני עובדים שכירים זמניים.

שכרו ברוטו של התובע, כעולה מתלושי השכר נע בין 7270.35 ש"ח (בחודש ספטמבר 97) לבין 8908.22 ש"ח ( בחודש ספטמבר 98) כשבמהלך אותה תקופה הועלה שכרו מידי פעם.

שכרו של התובע שולם מידי חודש ב- 3 או 4 בחודש אם כי לפעמים היה מקבל חצי מהשכר ולאחר כשבועיים שלושה את היתרה. על אף ששכרו שולם בשיקים לא הציג התובע את העתקם או את אישורי ההפקדות של הסכומים הנ"ל בחשבונו.

התובע לא קיבל חופשה שנתית ולא פיצוי פיטורים . מתלושי השכר עולה כי לא הופרשו הפרשות כלשהן לקופת גמל. התובע מעיד כי לא קיבל דמי הבראה למרות שבתלושי חודש ספטמבר 98 מופיע סכום של 260 ש"ח כדמי הבראה.

לא היה כל הסכם העסקה בינו לבין החברה או פרוטוקול אחר המסדיר את עבודתו של התובע בחברה. התובע היה שותף בקביעת שכרם של עובדי החברה וכן בקבלת עובדים ובפיטוריהם.

בשל מצבה הכלכלי הקשה של החברה העביר התובע את מניותיו בה לבנו שמואל זרקו ללא תמורה (נ3/). מר שמואל זרקו ניהל את החברה כ- 14 חודש נוספים וסגר את העסק.

על טופס התביעה למוסד (נ2/) לרבות על חלק "אישור המעביד על השכר" חתם התובע עצמו.

3. שאלת זכאותו של בעל "חברת יחיד" לדמי אבטלה נדונה בעב"ל 20182/97 המוסד נ. גרוסקופף ובעב"ל 34/95 דב"ע נו/ 0-34 שלמה חיון נ. המוסד (טרם פורסמו). הכללים העולים מפסקי הדין הנ"ל הינם בתמצית אלו:

לצורך הכרעה בשאלה האם בעל חברה הינו גם עובד החברה יש להעזר במבחנים באים:

א. האם ניתן לאבחן בין תפקידו ופעילותו של האדם כ"עובד" לבין פעילותו

כדירקטור, בעל מניות או קרוב משפחה.

ב. האם הסדר העבודה בחברה היא אמיתי או פיקציה.

ג. האםניתן לקבוע מה היה "שכרו" של האדם כ"עובד".

בנסיבות שבפנינו אף שהוצגו תלושי שכר, לא הוכח כי שכר זה שולם בפועל ולא הוכחו מועדי התשלום. שינויי השכר במהלך תקופה העבודה אינם קשורים לתוספת היוקר ולא ניתן הסבר להעלאת השכר, אם כי בצורה מתונה, מספר פעמים במהלך שנת העבודה.

בין התובע לחברה לא נחתם חוזה העסקה כלשהו והוא לא קיבל סכומים המאפיינים יחסי עובד - מעביד כמו פיצויי פיטורים ופדיון חופשה שנתית. אף לגבי דמי הבראה נתגלתה סתירה בין עדותו לבין תלושי השכר שהציג. התובע היה זה שקבע למעשה את תנאי שכרם של העובדים האחרים ואף קיבלם לעבודה ופיטרם.

נוסיף ונציין כי ניתוק הקשר שבין התובע לחברה לא נעשה ולא גם לכאורה, בדרך של פיטורים או התפטרות אלא בצורת העברת מניות לבנו של התובע שהמשיך להפעילה עוד למעלה משנה. לא מצאנו כי מוסדות החברה הופעלו בדרך כלשהי ובפועל היתה החברה פיקציה רשומה על נייר בלבד וללא משמעות כלכלית.

ממכלול הנתונים דלעיל עולה, כי לא התקיימו יחסי עובד מעביד בין התובע לבין החברה ועל כן אין הוא זכאי לדמי אבטלה.

4. התביעה נדחית.

אין צו להוצאות.
ש. טננבוים, שופטלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק דמי אבטלה

 2. סירוב עבודה

 3. דמי אבטלה שכיר

 4. חוק ביטוח אבטלה

 5. דמי אבטלה תנאים

 6. צבעי - דמי אבטלה

 7. דמי אבטלה ערעור

 8. דמי אבטלה מטפלת

 9. דמי אבטלה קורס

 10. דמי אבטלה מזכירה

 11. מובטל ביטוח לאומי

 12. דמי אבטלה מינימרקט

 13. רישום סירוב בלשכה

 14. סירוב לחתום בלשכה

 15. דמי אבטלה עובד יומי

 16. מכתב דחיה דמי אבטלה

 17. ימי אכשרה לדמי אבטלה

 18. דמי אבטלה - צבירת ימים

 19. תקופת אכשרה לדמי אבטלה

 20. דמי תאונה למובטל

 21. דמי אבטלה - גרושה 2 ילדים

 22. תואר במחשבים - לשכת אבטלה

 23. דמי אבטלה - הכשרה מקצועית

 24. התייצבות חלקית לשכת האבטלה

 25. הגדרת "מובטל" בביטוח לאומי

 26. דמי אבטלה עבודה בתקופת אבטלה

 27. תביעה לתשלום דמי אבטלה

 28. דמי אבטלה - הקמת חברה

 29. טופס ערעור לשכת האבטלה

 30. דמי אבטלה אין יחסי עובד מעביד

 31. דמי אבטלה בזמן הכשרה מקצועית ?

 32. מה צריך בשביל לקבל דמי אבטלה ?

 33. עבודה עסק משפחתי - דמי אבטלה ?

 34. פיטורים עקב צמצומים - דמי אבטלה

 35. אישור מחלה לשכת התעסוקה

 36. דמי אבטלה - ניכוי תגמולי ביטוח

 37. דמי אבטלה - חישוב בסיס השתכרות

 38. סירוב ביחס לעבודה כקופאית שופרסל

 39. רישום פיקטיבי בלשכת האבטלה

 40. נדחתה תביעה לדמי אבטלה - עבד כשכיר

 41. הוכחת עבודה לצורך דמי אבטלה

 42. תקנות הביטוח הלאומי ביטוח אבטלה

 43. דמי אבטלה מופחתים ביטוח לאומי - פיצוי

 44. תביעה לתשלום דמי אבטלה - עובד עצמאי נגר

 45. תשלום דמי אבטלה - לא הושלמה תקופת האכשרה

 46. כמה זמן צריך לעבוד כדי לקבל דמי אבטלה ?

 47. תשלום דמי אבטלה למי שנמצא בהכשרה מקצועית

 48. חובת ההתייצבות של אקדמאים אחת לשבוע בלשכה

 49. תביעה לדמי אבטלה בגין תקופת הכשרה מקצועית

 50. צבירת תקופת אכשרה דמי אבטלה של עובד שכיר

 51. מכתב אישור העסקה - דמי אבטלה ביטוח לאומי

 52. תביעה לביטול חוב בגין קבלת דמי אבטלה

 53. מטפלת של בני משפחה – דמי אבטלה ביטוח לאומי

 54. דמי אבטלה - תובע לא מבוטח בביטוח אבטלה כחוק

 55. זכאות מובטל דמי אבטלה – במהלך הכשרה מקצועית

 56. סעיף 158 וסעיף 160 לחוק הביטוח הלאומי

 57. קורס הכשרה מקצועית של משרד העבודה - דמי אבטלה

 58. אין לשנות את מועדי ההתייצבות - שירות התעסוקה

 59. סרוב לעבוד בניקיון לאחר הפניה של לשכת התעסוקה

 60. הצעת חוק דמי אבטלה בתקופת הכשרה מקצועית

 61. מכתב פיטורים רטרואקטיבי לקבלת דמי אבטלה

 62. סירוב לעבוד - חוסר אפשרות למצוא אדם שיטפל בתינוק

 63. ערעור על ועדת הערר של שירות התעסוקה - הפניה לעבוד

 64. תקופת אכשרה דמי אבטלה - סעיף 161 לחוק ביטוח לאומי

 65. ערעור על החלטת ועדת הערר שליד שירות התעסוקה בהרצליה

 66. ביטוח לאומי דחה את תביעתו של התובע לתשלום דמי אבטלה

 67. תביעת התובע נדחתה בטענה כי אינו בגדר "מבוטח" לצורך דמי אבטלה על פי החוק

 68. דמי אבטלה - תקופת האכשרה הקבועה בסעיף 161(א)(2) לחוק הביטוח הלאומי

 69. תביעה נגד שירות התעסוקה על אי קבלה לעבודה בגלל רצון לעבוד עבודה זמנית בגלל נסיעה לחו"ל

 70. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון