תשלום דמי אבטלה - לא הושלמה תקופת האכשרה


פסק דין

1. בפני תביעה לתשלום דמי אבטלה.

2. הנתבע דחה תביעת התובע שהוגשה לו בתאריך: 24.09.98, מהנימוק שלא הושלמה תקופת האכשרה כנדרש עפ"י סעיף 161 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995 (להלן-החוק).

3. כעולה מטופס התביעה למוסד (ת3/), התובע הועסק בהוראה בביה"ס למלונאות "תדמור" בשנת הלימודים תשנ"ח בתקופה 01.09.97 ועד 30.06.98. (להלן: "תדמור").

התובע העיד כי עבד ב-"תדמור" 3 ימים בשבוע והציג אישור המעביד על כך שמדובר במשרה מלאה בהיקף של 24/24 שעות שבועיות.

עפ"י תלושי השכר (ת2/), עבד התובע במהלך התקופה הנ"ל, מכסה של 105 ימים.

בנוסף ובמקביל לעבודתו האמורה, הועסק התובע ע"י משרד החינוך והתרבות כמעריך בחינות בגרות בחודשים: 05/98 ועד 07/98 (כולל), וקיבל שכרו כמפורט בתלושי השכר שהציג (ת1/), המחושב עפ"י כמות המחברות שנבדקו.

4. לגרסת התובע, יש לראות בעבודתו כמורה ב-"תדמור" בגדר משרה מלאה, במשך 10 חודשים, וזאת מהטעם שעבודתו דורשת עבודות הכנה בבית מעבר לשעות ההוראה הפרונטליות, ועל כן יש לכלול בחישוב הימים לענין תקופת האכשרה גם את ימי ההכנה.

כבר נפסק כי "ימים" לצורך חישוב ימי האבטלה, הם ימים קלנדריים, ואין להביא בחשבון, כשמדובר במורה במכללה המקבל שכרו לפי שעות הרצאה אפקטיביות את שעות ההכנה ובדיקת המבחנים (דב"ע נו02-33/ דניאל זיו נ' המוסד, (לא פורסם).

מכאן, שלענין תקופת האכשרה צבר התובע 105 ימי עבודה ב-"תדמור", במהלך 12 חודשים עובר לתאריך הקובע (01.08.98),

5. באשר לעבודה הנוספת כמעריך בחינות, מציין התובע כי בחודש: 05/98, עבד 12 שעות, בחודש: 06/98, עבד 113 שעות ובחודש: 07/98, עבד 216.5 שעות.

בחישוב ימי העבודה ולפי 8 שעות עבודה ביום, עבד התובע בעבודתו 43 ימים, במהלך השנה שקדמה לתאריך הקובע.

6. מספר הימים הכולל בשתי העבודות אותן עבד כאמור בתקופה הקובעת, מגיע ל - 148 ימים.

לפיכך, משלא הושלמה תקופת האכשרה כמתחייב עפ"י סעיף 161 לחוק, קרי 150 ימי עבודה בתוך שנה, בדין נדחתה התביעה ע"י המוסד.

7. אשר על כן - התביעה נדחית.

ניתן היום, ג' בשבט תש"ס, (10 בינואר 2000), בהעדר הצדדים.

ורדה סמט - שופטת
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק דמי אבטלה

 2. סירוב עבודה

 3. דמי אבטלה שכיר

 4. חוק ביטוח אבטלה

 5. דמי אבטלה תנאים

 6. צבעי - דמי אבטלה

 7. דמי אבטלה ערעור

 8. דמי אבטלה מטפלת

 9. דמי אבטלה קורס

 10. דמי אבטלה מזכירה

 11. מובטל ביטוח לאומי

 12. דמי אבטלה מינימרקט

 13. רישום סירוב בלשכה

 14. סירוב לחתום בלשכה

 15. דמי אבטלה עובד יומי

 16. מכתב דחיה דמי אבטלה

 17. ימי אכשרה לדמי אבטלה

 18. דמי אבטלה - צבירת ימים

 19. תקופת אכשרה לדמי אבטלה

 20. דמי תאונה למובטל

 21. דמי אבטלה - גרושה 2 ילדים

 22. תואר במחשבים - לשכת אבטלה

 23. דמי אבטלה - הכשרה מקצועית

 24. התייצבות חלקית לשכת האבטלה

 25. הגדרת "מובטל" בביטוח לאומי

 26. דמי אבטלה עבודה בתקופת אבטלה

 27. תביעה לתשלום דמי אבטלה

 28. דמי אבטלה - הקמת חברה

 29. טופס ערעור לשכת האבטלה

 30. דמי אבטלה אין יחסי עובד מעביד

 31. דמי אבטלה בזמן הכשרה מקצועית ?

 32. מה צריך בשביל לקבל דמי אבטלה ?

 33. עבודה עסק משפחתי - דמי אבטלה ?

 34. פיטורים עקב צמצומים - דמי אבטלה

 35. אישור מחלה לשכת התעסוקה

 36. דמי אבטלה - ניכוי תגמולי ביטוח

 37. דמי אבטלה - חישוב בסיס השתכרות

 38. סירוב ביחס לעבודה כקופאית שופרסל

 39. רישום פיקטיבי בלשכת האבטלה

 40. נדחתה תביעה לדמי אבטלה - עבד כשכיר

 41. הוכחת עבודה לצורך דמי אבטלה

 42. תקנות הביטוח הלאומי ביטוח אבטלה

 43. דמי אבטלה מופחתים ביטוח לאומי - פיצוי

 44. תביעה לתשלום דמי אבטלה - עובד עצמאי נגר

 45. תשלום דמי אבטלה - לא הושלמה תקופת האכשרה

 46. כמה זמן צריך לעבוד כדי לקבל דמי אבטלה ?

 47. תשלום דמי אבטלה למי שנמצא בהכשרה מקצועית

 48. חובת ההתייצבות של אקדמאים אחת לשבוע בלשכה

 49. תביעה לדמי אבטלה בגין תקופת הכשרה מקצועית

 50. צבירת תקופת אכשרה דמי אבטלה של עובד שכיר

 51. מכתב אישור העסקה - דמי אבטלה ביטוח לאומי

 52. תביעה לביטול חוב בגין קבלת דמי אבטלה

 53. מטפלת של בני משפחה – דמי אבטלה ביטוח לאומי

 54. דמי אבטלה - תובע לא מבוטח בביטוח אבטלה כחוק

 55. זכאות מובטל דמי אבטלה – במהלך הכשרה מקצועית

 56. סעיף 158 וסעיף 160 לחוק הביטוח הלאומי

 57. קורס הכשרה מקצועית של משרד העבודה - דמי אבטלה

 58. אין לשנות את מועדי ההתייצבות - שירות התעסוקה

 59. סרוב לעבוד בניקיון לאחר הפניה של לשכת התעסוקה

 60. הצעת חוק דמי אבטלה בתקופת הכשרה מקצועית

 61. מכתב פיטורים רטרואקטיבי לקבלת דמי אבטלה

 62. סירוב לעבוד - חוסר אפשרות למצוא אדם שיטפל בתינוק

 63. ערעור על ועדת הערר של שירות התעסוקה - הפניה לעבוד

 64. תקופת אכשרה דמי אבטלה - סעיף 161 לחוק ביטוח לאומי

 65. ערעור על החלטת ועדת הערר שליד שירות התעסוקה בהרצליה

 66. ביטוח לאומי דחה את תביעתו של התובע לתשלום דמי אבטלה

 67. תביעת התובע נדחתה בטענה כי אינו בגדר "מבוטח" לצורך דמי אבטלה על פי החוק

 68. דמי אבטלה - תקופת האכשרה הקבועה בסעיף 161(א)(2) לחוק הביטוח הלאומי

 69. תביעה נגד שירות התעסוקה על אי קבלה לעבודה בגלל רצון לעבוד עבודה זמנית בגלל נסיעה לחו"ל

 70. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון