חישוב דמי לידה - בסיס שכר


התובעת, בעלת מניות ועובדת שכירה עבדה בחברה בתפקיד מנהלת החברה. היא יצאה לחופשת לידה. בטופס התביעה לתשלום דמי לידה, דיווחה התובעת כי על שכרה בששת החודשים שקדמו ללידה ביטוח לאומי אישר את זכאות התובעת לדמי לידה, אך סייג את האישור בעניין השכר המהווה בסיס לחישוב דמי לידה, כפי שציינה פקידת התביעות במכתבה. ביטוח לאומי טען, אפוא, כי פירוט השכר שציינה התובעת בטופס התביעה היה מוגזם ופיקטיבי ואינו משקף נכונה את השכר האמיתי ששילמה לה החברה תמורת עבודתה. במסגרת התביעה ביקשה התובעת לחשב את דמי הלידה לפי השכר, כפי שדיווחה בטופס התביעה ולשלם לה את ההפרשים, מעבר לסכום ששולם לה. התובעת טענה, כי השכר המפורט בטופס התביעה משקף את השכר האמיתי ששילמה לה החברה. לטענתה, העלייה בשכרה, נבעה מעלייה חדה בהכנסות החברה

פסיקת בית הדין לעבודה
בנסיבות המקרה, ניתן היה לקבל את עמדת המוסד לביטוח לאומי, המיטיבה עם התובעת, כי היות ושכרה של התובעת נגזר מעמלות שהתקבלו עבור עסקאות בחודשים קודמים, הרי שבחישוב בסיס השכר לצורך גמלת דמי לידה, יש לבחון מה היה שכרה בכל התקופה שקדמה ללידה, ולא רק בתקופת שלושת החודשים שקדמו למועד הלידה. בית הדין לעבודה פסק כי התשובה לשאלה אם השכר המשמש בסיס לתשלום גמלה הוא בגדר "אמת" או "פיקציה", תינתן לעיתים על פי ראיה חותכת, ולעיתים יהיה צורך בבחינת מכלול העובדות הנוגעות לעניין בענפי הביטוח הלאומי שבהם שכרו של המבוטח משמש בסיס לתשלום הגמלה (כגון, דמי פגיעה בעבודה, דמי לידה), יש חשיבות רבה לקביעה "אמיתית" של השכר. לחשיבות זו מטרה כפולה. מחד גיסא, על הגמלה, שנועדה להחליף הכנסה שפסקה, להתבסס על השכר שקיבל המבוטח למעשה. מאידך גיסא, כדי למנוע ניצול לרעה של הוראת החוק, על פקיד התביעות לברר את נכונותו של השכר והאם אין הוא מושתת על נתונים בלתי נכונים. בית הדין לעבודה ציין באשר לתנאי הזכאות לדמי לידה, "היום הקובע" בחוק הוא יום התחלת חופשת הלידה. דמי הלידה ליום הם שכר העבודה הרגיל של המבוטחת. אופן חישוב "השכר הרגיל" הוא כשכר ששולם לעובדת בשלושת החודשים שקדמו ליום הקובע. התובעת לא הרימה את הנטל המוטל עליה אשר לעלייה הגבוהה בשכרה בחודשים שקדמו ללידה. לא הוכח כי היקף המכירות בהן עסקה התובעת, עלה בצורה משמעותית בתקופה האמורה, באופן שהצדיק את העלייה החדה בשכרה. כמו כן צוין כי לאור תכלית החוק, ניתן לקבל כי חישוב דמי הלידה, שהם תחליף הכנסה, על בסיס הכנסות התובעת ברבע השנה שקדם ליום הקובע, אינו חישוב הולם, שכן התובעת השתכרה על בסיס עמלות בלבד, כאשר השכר החודשי מתייחס למכירות שבוצעו בחודשים קודמיםלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק דמי לידה

 2. זכאות לדמי לידה

 3. מענק לידה

 4. חישוב מענק לידה

 5. דמי לידה - שלישייה

 6. דמי לידה לגבר

 7. זכאות גבר לדמי לידה

 8. תקופת אכשרה לדמי לידה

 9. דמי לידה בונוס

 10. חישוב דמי לידה - בסיס שכר

 11. הוכחת עבודה - דמי לידה

 12. תשלום דמי לידה ודמי אבטלה

 13. דמי לידה בגין חופשת הלידה

 14. זכאות דמי לידה למי שלא עבד

 15. דמי לידה בשנת שבתון

 16. עבודה של אישה בעסק של בעלה

 17. דמי לידה – תוספת דמי הבראה ?

 18. הענקות מטעמי צדק פסיקה

 19. תביעה לתשלום הפרשים לדמי לידה

 20. דמי לידה דחייה של ביטוח לאומי

 21. ערעור דמי לידה בית דין לעבודה

 22. דמי לידה לאחר שנת שבתון

 23. טעות ביטוח לאומי בחישוב דמי לידה

 24. שיהוי בהגשת תביעה לדמי לידה

 25. טפסים דמי לידה - הגשת טפסים באיחור

 26. תביעה לדמי לידה - עבדה שלא במשק ביתה

 27. עבודה עסק משפחתי - זכאות דמי לידה ?

 28. יחסי עובד מעביד במשפחה – זכאות דמי לידה

 29. הפסקת עבודה לפני הריון - זכאות דמי לידה

 30. דמי לידה - יחסי עובד מעביד קירבה משפחתית

 31. יציאה לחופשת לידה - חישוב דמי לידה

 32. החזרת דמי לידה בגלל עבודה בתקופת ההריון

 33. הכרה ביחסי עובד מעביד לצורך תשלום דמי לידה

 34. ניהלה חנות לדברי מאפה - הגישה תביעה לקבלת דמי לידה

 35. תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי לתשלום דמי לידה

 36. ביטוח לאומי דחה את תביעתה של התובעת לדמי הלידה

 37. חישוב לא נכון של דמי לידה ע"י ביטוח לאומי – מה עושים ?

 38. תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי לתשלום דמי לידה בגין עבודה אצל 2 מעסיקים שונים

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון