דיון בבקשה לקיום צוואה


בית המשפט פסק כי דיון בבקשה לקיום צוואה (או למתן צו ירושה ) אינו דיון רגיל בו מכריע בית המשפט במחלוקות שבוחרים הצדדים להביא בפניו. תפקידו של בית המשפט וכיום גם של הרשם לענייני ירושה לייצג את כל מי שעלולה להיות לו נגיעה להליך - בין אם הופיע לפניו ובין אם לאו. מסיבה זו אף מוטל על בית המשפט לפרסם את דבר הגשת הבקשה - סעיף 67 לחוק הירושה ולהבטיח בכך את האינטרסים של כל הנוגעים בעניין. זאת מעבר למחויבותו של בית המשפט לרצון המת, שעל הגשמתו - ולא על הגשמת משאלותיהם של הצדדים - הוא אמון. מובן אפוא שאין הוא כבול כליל, כבפרוצדורה אזרחית "רגילה", בטענות ובסעדים שביקשו הצדדים. גם במישור העיוני, תפקידו של בית המשפט בהליכים אלה אינו ליצור זכויות, אלא להתחקות אחר מצב הזכויות האמיתי ולהצהיר עליוממילא אין הוא מוגבל לטענות הצדדיםרקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון