נאמן פי צוואה


נאמן עשוי להירשם כבעלים של נכסי הנאמנות, אך הוא חייב להחזיק בהם או לפעול בהם לטובת הנהנה (סעיף 1 לחוק הנאמנות, תשל"ט - 1979). למעשה, זכויותיו בנכסי העיזבון משתלשלות מחובה זו - והן פוקעות במקרה של הפסקתה. זאת, אם לפי הוראת המקדיש אם במקרה של התפטרות ואם במקרה של פיטורין על ידי בית המשפט; זכויותיו גם כפופות להוראות בית המשפט (סעיף 19(א) לחוק הנאמנות). מי שנתמנה כנאמן על פי צוואה שהיא כתב הקדש לכאורה דינו כדין כל יורש, במובן זה שהוא נעשה בעליהם של נכסי העיזבון, כשהדבר דרוש למילוי תפקידו. אולם - להבדיל מיורש 'אמיתי' זכייתו בבעלות היא משעת מינויו ואילך. יש איפוא לראות את הנאמן, הזוכה בבעלות בנכסי עיזבון, בגדר יורש פונקציונלי בלבד, היינו: יורש - כל עוד הוא ממלא את תפקידו כנאמן.

ההבדל בין נאמן שנעשה יורש לבין יורש אחר יתבטא בחובות שיוטלו עליו בכתב ההקדש וכן בחובות המוטלות עליו על פי חוק הנאמנות. כמו כן ישמש הנאמן יורש רק כל עוד הוא מכהן בתפקידו. נאמן אכן נהנה מניהול הנאמנות והוא עשוי לקבל שכר טרחה בעבור זה - אך הנאה זו אינה חורגת ככלל מהנאתו של מנהל עזבון. אשר לאותן מעלות יתרות אשר לנאמן על פני מנהל העזבון - אלה, כאמור, אינן באות לדידי בגדר הנאה יתירה, בודאי לא בעוצמה המביאה אותו בגדי זוכה לפי סעיף 35 לחוק הירושה .

יתכנו מקרים חריגים בהם יש לשקול לראות בנאמן זוכה, כמו במקרה שבו כל הירושה או החלק הארי שלה מהווה שכר טרחה לנאמן ומרבית הוראות הצוואה מזכות אותו. בהם עשוי נאמן לבוא בגדרי זוכה כבמובנו בסעיף 35. פשיטא שכך במקרים בהם הוא זוכה (מעבר לשכר הטרחה) במנה מתוך העזבון, יתכן שגם במקרים בהם שכר הטרחה עצמו תופס חלק ניכר מהעזבוןלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דיני צוואה

 2. צוואה הדדית

 3. פירוש צוואה

 4. צוואה - הגדרה

 5. שכיב מרע

 6. נאמן פי צוואה

 7. צוואה בכתב יד

 8. צוואות סותרות

 9. מהי צוואה משותפת ?

 10. מהי צוואה הדדית ?

 11. בקשה פסילת צוואה

 12. איך מבטלים צוואה ?

 13. איך מפרשים צוואה ?

 14. שינוי צוואה בכתב יד

 15. צוואה משותפת והדדית

 16. צוואה בעניין שכירות

 17. עסקת קומבינציה - צוואה

 18. שתי צוואות - מה הדין ?

 19. פגמים בצוואה - דוגמאות

 20. צוואה בעדים - לטובת עדים

 21. התנגדות צוואה נוטריונית

 22. מצב נפשי בעת כתיבת צוואה

 23. צוואה - איסור למכור דירה

 24. הנצחת המת לפי צוואה

 25. כתיבת צוואה - לחצים על אדם

 26. צוואה - האם חייבים שני עדים ?

 27. סעיף בצוואה לבטל צוואה קודמת

 28. ירושה בלי צוואה - ידועים בציבור

 29. חתימת צוואה תחת השפעה בלתי הוגנת

 30. סעיף 30 לחוק הירושה - פסילת צוואה

 31. לקיחת כספים מאדם לפני צוואה - תביעה

 32. טופס הודעה ליורש על פי הצוואה

 33. ירושה בלי צוואה - יורשים כשאין צוואה

 34. מוטב בקופת גמל מול יורש על פי צוואה

 35. צוואה משותפת הדדית בעולם – משפט משווה

 36. סעיף 23 לחוק הירושה - צוואת שכיב מרע

 37. הוראה משתמעת צוואה - הוראה לא ברורה בצוואה

 38. צוואה היתר להמשיך לגור בדירה - התנגדות אחים

 39. מוטב בקרן מול יורש על פי צוואה - מי גובר ?

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון