צוואה - הגדרה


בחוק הירושה לא מופיעה הגדרה מפורשת למונח "צוואה ". בעבר, צוואה הוגדרה על-ידי המחוקק כ"הצהרה חוקית בכתב שבה מגלה המצווה את רצונו כדת מה לעשות ברכושו לאחר מותו - סעיף 2 לפקודת הירושה , 1923. במקום אחר בו נדונה ההגדרה של צוואה , נפסק כי היא חייבת לכלול יסוד כלשהו של הענקה – בין אם מפורשת ובין אם משתמעת – של זכויות בעיזבון. מסקנה זו התבססה, בין היתר, על ניתוח המגמה העולה מהוראות חוק הירושה ומן ההיסטוריה החקיקתית של החוק (ע"א 122/86 שפיר נ' קלובנסקי, פ"ד מד(1)

באותו מקרה נדונה שאלה סבוכה שאינה מענייננו הנוגעת למעמד של "צוואה שוללת", שכל מהותה הדרת יורשים מירושה ; כן ראו, ע"א 2622/90 שני נ' לרמר, פ"ד מז(1) 191). מכל מקום נדמה, כי אין חולק על כך שצוואה מהווה מסמך אשר בא להסדיר חלוקת רכושו של אדם בעקבות מותו (ע"א 7210/96 עזבון המנוח משה גרינברג נ' גרינברג (לא פורסם)) ולפיכך על מסמך זה לכלול הוראת הנחלה, או למצער פירוט כלשהו לגבי מה ייעשה (ואולי גם לא ייעשה) ברכושו של אדם עם מותולתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דיני צוואה

 2. צוואה הדדית

 3. פירוש צוואה

 4. צוואה - הגדרה

 5. שכיב מרע

 6. נאמן פי צוואה

 7. צוואה בכתב יד

 8. צוואות סותרות

 9. מהי צוואה משותפת ?

 10. מהי צוואה הדדית ?

 11. בקשה פסילת צוואה

 12. איך מבטלים צוואה ?

 13. איך מפרשים צוואה ?

 14. שינוי צוואה בכתב יד

 15. צוואה משותפת והדדית

 16. צוואה בעניין שכירות

 17. עסקת קומבינציה - צוואה

 18. שתי צוואות - מה הדין ?

 19. פגמים בצוואה - דוגמאות

 20. צוואה בעדים - לטובת עדים

 21. התנגדות צוואה נוטריונית

 22. מצב נפשי בעת כתיבת צוואה

 23. צוואה - איסור למכור דירה

 24. הנצחת המת לפי צוואה

 25. כתיבת צוואה - לחצים על אדם

 26. צוואה - האם חייבים שני עדים ?

 27. סעיף בצוואה לבטל צוואה קודמת

 28. ירושה בלי צוואה - ידועים בציבור

 29. חתימת צוואה תחת השפעה בלתי הוגנת

 30. סעיף 30 לחוק הירושה - פסילת צוואה

 31. לקיחת כספים מאדם לפני צוואה - תביעה

 32. טופס הודעה ליורש על פי הצוואה

 33. ירושה בלי צוואה - יורשים כשאין צוואה

 34. מוטב בקופת גמל מול יורש על פי צוואה

 35. צוואה משותפת הדדית בעולם – משפט משווה

 36. סעיף 23 לחוק הירושה - צוואת שכיב מרע

 37. הוראה משתמעת צוואה - הוראה לא ברורה בצוואה

 38. צוואה היתר להמשיך לגור בדירה - התנגדות אחים

 39. מוטב בקרן מול יורש על פי צוואה - מי גובר ?

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון