יורש במקום יורש - סעיף 41 חוק הירושה


ההסדר של "יורש במקום יורש", הקבוע בסעיף 41 לחוק הירושה . לפיו, המוריש מורה כי רכושו יעבור ליורש א', אך אילו יורש א' לא יירש את המוריש, מהסיבות המנויות בחוק, יבוא בנעליו יורש ב'. ייעודו של הסדר זה הוא להסדיר מקרה בו המוריש צופה כאפשרות מצב בו מי שקבע כיורשו, לא יוכל לרשת אותו. המוריש קובע חליפין ליורש הראשון אותו קבע. אין בהסדר זה "תקופת ביניים" כמו בהסדר הקודם. היה ויורש א' ירש את הרכוש, הרי שההסדר מוצה, ותם ונשלם. יורש א' יכול להעביר את הרכוש הלאה בחייו, ולהוריש אותו - בין בצוואה , בין על פי דין - למי שיחפוץ

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ירושה משק

 2. יורש נעדר

 3. הדרת יורש

 4. תקנות הירושה

 5. סעיף 2 לחוק הירושה

 6. זכויות בניה יורשים

 7. פקודת הירושה

 8. כתובה - זכויות ירושה

 9. החזר הלוואה אחרי ירושה

 10. סכסוך בין אחיות על ירושה

 11. ויתור על ירושה - התחרטות

 12. תקנות הירושה טופס 3

 13. תקנות הירושה טופס 1

 14. תקנות הירושה טופס 2

 15. סעיף 55 לחוק הירושה

 16. הודעת הסתלקות מירושה

 17. תביעה לקבל חצי דירה - ירושה

 18. שווי רכישת קרקע מיורש

 19. חנות בשכירות - זכויות יורשים

 20. זכות ירושה לאדם שהרג את המוריש

 21. תביעה נגד יורש על חלק מהעזבון

 22. תביעת יורשים להחזר פרמיה ביטוח

 23. טיפול בהורה לפני שנפטר - ירושה

 24. צד לירושה - הגדרת צד הנוגע בדבר

 25. תביעה בין יורשים במקרקעין

 26. טופס הודעה ליורש על פי דין

 27. יורש אחר יורש - סעיף 42 חוק הירושה

 28. תביעה של ידועה בציבור זכויות ירושה

 29. יורש במקום יורש - סעיף 41 חוק הירושה

 30. זכויות ירושה של ילדים מאומצים

 31. ויתור על ירושה - האם אפשר לוותר על ירושה ?

 32. תביעה נגד אדם שנפטר - המשך תביעה נגד יורשים

 33. הסתלקות מירושה קטין – האם קטין יכול להסתלק מירושה ?

 34. התארגנות יורשים לצורך מימוש זכויותיהם במקרקעין

 35. טענת הבנק הינה כי הנתבעות, כיורשות פעלו להעלמת הדירה בירושה

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון