זכות ירושה לאדם שהרג את המוריש


סעיף 5(א)(1) לחוק הירושה , התשכ"ה-1965 (להלן: החוק) קובע כי "מי שהורשע על שגרם במתכוון למותו של המוריש או שניסה לגרום למותו" – פסול לרשת את המוריש. סעיף 5(א)(1) לחוק הירושה פוסל, לצורך ירושה , את מי שגרם במתכוון למותו של המוריש; ודוק: לא נאמר בסעיף – מי שהורשע בעבירה של רצח, או מי שהורשע בגרימת מותו של המוריש בכוונה תחילה. הסעיף נוקט בלשון רחבה יותר ועניינו במי שהמית במתכוון. המבחן אינו טכני-פורמאלי – סעיף העבירה שבה הורשע הממית – אלא מבחן מהותי השואל אם ההרשעה נסבה על גרימת מוות במתכוון

הסעיף אינו כולל דרישה לכך שגרימת המוות במתכוון תיעשה למטרת-ירושה , וגם מבחינת בסיסו ההגיוני והמוסרי של הסעיף אין מקום לדרישה כזו. לשם החלת הסעיף לא נדרשת "תודעה מינימאלית" שמדובר במוריש, ואין לומר כי פסלות הממית לרשת את הקורבן מותנית בכך שבעת-מעשה ראה הראשון את השני בתור "מוריש פוטנציאלי"‏

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ירושה משק

 2. יורש נעדר

 3. הדרת יורש

 4. תקנות הירושה

 5. סעיף 2 לחוק הירושה

 6. זכויות בניה יורשים

 7. פקודת הירושה

 8. כתובה - זכויות ירושה

 9. החזר הלוואה אחרי ירושה

 10. סכסוך בין אחיות על ירושה

 11. ויתור על ירושה - התחרטות

 12. תקנות הירושה טופס 3

 13. תקנות הירושה טופס 1

 14. תקנות הירושה טופס 2

 15. סעיף 55 לחוק הירושה

 16. הודעת הסתלקות מירושה

 17. תביעה לקבל חצי דירה - ירושה

 18. שווי רכישת קרקע מיורש

 19. חנות בשכירות - זכויות יורשים

 20. זכות ירושה לאדם שהרג את המוריש

 21. תביעה נגד יורש על חלק מהעזבון

 22. תביעת יורשים להחזר פרמיה ביטוח

 23. טיפול בהורה לפני שנפטר - ירושה

 24. צד לירושה - הגדרת צד הנוגע בדבר

 25. תביעה בין יורשים במקרקעין

 26. טופס הודעה ליורש על פי דין

 27. יורש אחר יורש - סעיף 42 חוק הירושה

 28. תביעה של ידועה בציבור זכויות ירושה

 29. יורש במקום יורש - סעיף 41 חוק הירושה

 30. זכויות ירושה של ילדים מאומצים

 31. ויתור על ירושה - האם אפשר לוותר על ירושה ?

 32. תביעה נגד אדם שנפטר - המשך תביעה נגד יורשים

 33. הסתלקות מירושה קטין – האם קטין יכול להסתלק מירושה ?

 34. התארגנות יורשים לצורך מימוש זכויותיהם במקרקעין

 35. טענת הבנק הינה כי הנתבעות, כיורשות פעלו להעלמת הדירה בירושה

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון