איך מבטלים צוואה

על צד המעוניין בביטול צו קיום צוואה להגיש בקשה לביטולו לפי סעיף 72(א) לחוק הירושה . בהתאם להוראות תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984. ההחלטה בבקשה להארכת מועד ניתנה איפוא על בסיס זה. אף שכוחו של צו הקיום "יפה כלפי כל העולם" (סעיף 71 לחוק הירושה ), הרי שלגבי המבקש לבטלו חל דין מיוחד – סעיף 72 לחוק הירושה האמור והוראות תקנה 27 לתקנות הירושה , התשנ"ח-1998. מכאן, שהזכות לבקש את ביטולו של צו הקיום עומדת למבקש אף אם חלפו למעלה משלושים ימים מאז נודע לו על הצו, שכן לא נקבע בחיקוק מועד קצוב להגשתה של בקשת הביטול

עם זאת ראוי להדגיש: אף שהמסלול הנכון לדיון בבקשת הביטול הוא כאמור זה המותווה בסעיף 72 לחוק הירושה , בלא שמבקש הביטול יידרש להגיש בקשה להארכת מועד לשם הגשתה של בקשת הביטול בחלוף תקופה קצובה כלשהי, הרי שאין בכך כדי לאיין את החובה להגיש את בקשת הביטול בהקדם. בית המשפט פסק כי ככלל לאפשר למתנגד לטעון ולהביא ראיות להתנגדותו לקיום הצוואה , כל עוד לא התיישן הענין, או לא השהה המבקש את פנייתו לבית-המשפט יתר על המידה. בהקשר זה הפסיקה קבעה שסעיף 72(א) לחוק הירושה : פותח אמנם פתח לחריגה מכלל סופיות הדיון, אולם פתח זה אינו כפתחו של אולם



לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דיני צוואה

 2. צוואה הדדית

 3. פירוש צוואה

 4. צוואה - הגדרה

 5. שכיב מרע

 6. נאמן פי צוואה

 7. צוואה בכתב יד

 8. צוואות סותרות

 9. מהי צוואה משותפת ?

 10. מהי צוואה הדדית ?

 11. בקשה פסילת צוואה

 12. איך מבטלים צוואה ?

 13. איך מפרשים צוואה ?

 14. שינוי צוואה בכתב יד

 15. צוואה משותפת והדדית

 16. צוואה בעניין שכירות

 17. עסקת קומבינציה - צוואה

 18. שתי צוואות - מה הדין ?

 19. פגמים בצוואה - דוגמאות

 20. צוואה בעדים - לטובת עדים

 21. התנגדות צוואה נוטריונית

 22. מצב נפשי בעת כתיבת צוואה

 23. צוואה - איסור למכור דירה

 24. הנצחת המת לפי צוואה

 25. כתיבת צוואה - לחצים על אדם

 26. צוואה - האם חייבים שני עדים ?

 27. סעיף בצוואה לבטל צוואה קודמת

 28. ירושה בלי צוואה - ידועים בציבור

 29. חתימת צוואה תחת השפעה בלתי הוגנת

 30. סעיף 30 לחוק הירושה - פסילת צוואה

 31. לקיחת כספים מאדם לפני צוואה - תביעה

 32. טופס הודעה ליורש על פי הצוואה

 33. ירושה בלי צוואה - יורשים כשאין צוואה

 34. מוטב בקופת גמל מול יורש על פי צוואה

 35. צוואה משותפת הדדית בעולם – משפט משווה

 36. סעיף 23 לחוק הירושה - צוואת שכיב מרע

 37. הוראה משתמעת צוואה - הוראה לא ברורה בצוואה

 38. צוואה היתר להמשיך לגור בדירה - התנגדות אחים

 39. מוטב בקרן מול יורש על פי צוואה - מי גובר ?

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון