דיני צוואה


בית המשפט פסק כי ביסוד דיני צוואה מונח העקרון הבסיסי שלפיו יש לקיים את דבר המת. עקרון זה בא לנו מהמשפט העברי, על פיו "מצווה לקיים דבר המת" עקרון זה מהווה חלק מתרבותנו הכללית והמשפטית. הוא נגזר מהאוטונומיה של הרצון. הוא מהווה חלק מהזכות החוקתית לכבוד האדם ולקניין

העיקרון לפיו יש לקיים את דבר המת מעניק למצווה חופש לקבוע את תוכן צוואתו. חופש זה אינו מוחלט. כך, למשל, יתכן והוראה בצוואה היא בלתי חוקית, בלתי מוסרית או בלתי אפשרית. הוראה כזו – בטלה (סעיף 34). דוגמא נוספת להגבלת חירותו של מצווה היא הוראת צוואה על דרך יורש אחר יורש. חוק הירושה מטיל שתי הגבלות בירושה על דרך זו. ההגבלה האחת קובעת כי הוראת צוואה על דרך יורש אחר יורש ליותר משניים בטלה. ההגבלה השניה מכוונת כלפי מצווה שירש רכוש כיורש ראשון. מצווה זה אינו יכול לגרוע מזכותו של היורש השני על ידי צוואה.

שתי מגבלות אלה הן בעלות אופי קוגנטי. כל עוד קויימו שתי הגבלות אלה, חופשי המצווה, הקובע הוראה בצוואה על דרך יורש אחר יורש לקבוע הוראות ותנאים כרצונו. על רקע זה נוכל לבחון את המבנה המשפטי של הוראת צוואה על דרך יורש אחר יורש. צוואה ובה הוראה על דרך יורש אחר יורש, ככל צוואה אחרת, גוררת אחריה תוצאות משפטיות רק עם מות המצווה. בקרות אירוע זה עובר נושא הצוואה ליורש הראשון. הוא רשאי לעשות בהם "כבתוך שלו

על חירותו זו של היורש הראשון מוטלות מגבלות שונות. חלקן מעוגנות בחוק הירושה עצמו. נקבע כי אין הראשון יכול לגרוע מזכותו של השני על ידי צוואה. חלקן מעוגנות בצוואה. רשאי המצווה, כחלק מחירותו שלו, להגביל את כוחו של היורש הראשון. חלקן של ההגבלות על כוחו של היורש הראשון מעוגנות בדין הכללי. כך הדבר לעניין תחולתם של דיני העקיבהלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דיני צוואה

 2. צוואה הדדית

 3. פירוש צוואה

 4. צוואה - הגדרה

 5. שכיב מרע

 6. נאמן פי צוואה

 7. צוואה בכתב יד

 8. צוואות סותרות

 9. מהי צוואה משותפת ?

 10. מהי צוואה הדדית ?

 11. בקשה פסילת צוואה

 12. איך מבטלים צוואה ?

 13. איך מפרשים צוואה ?

 14. שינוי צוואה בכתב יד

 15. צוואה משותפת והדדית

 16. צוואה בעניין שכירות

 17. עסקת קומבינציה - צוואה

 18. שתי צוואות - מה הדין ?

 19. פגמים בצוואה - דוגמאות

 20. צוואה בעדים - לטובת עדים

 21. התנגדות צוואה נוטריונית

 22. מצב נפשי בעת כתיבת צוואה

 23. צוואה - איסור למכור דירה

 24. הנצחת המת לפי צוואה

 25. כתיבת צוואה - לחצים על אדם

 26. צוואה - האם חייבים שני עדים ?

 27. סעיף בצוואה לבטל צוואה קודמת

 28. ירושה בלי צוואה - ידועים בציבור

 29. חתימת צוואה תחת השפעה בלתי הוגנת

 30. סעיף 30 לחוק הירושה - פסילת צוואה

 31. לקיחת כספים מאדם לפני צוואה - תביעה

 32. טופס הודעה ליורש על פי הצוואה

 33. ירושה בלי צוואה - יורשים כשאין צוואה

 34. מוטב בקופת גמל מול יורש על פי צוואה

 35. צוואה משותפת הדדית בעולם – משפט משווה

 36. סעיף 23 לחוק הירושה - צוואת שכיב מרע

 37. הוראה משתמעת צוואה - הוראה לא ברורה בצוואה

 38. צוואה היתר להמשיך לגור בדירה - התנגדות אחים

 39. מוטב בקרן מול יורש על פי צוואה - מי גובר ?

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון