בעיות גב פועל יצור - זכויות ביטוח לאומי


פסק דין

1. זוהי תביעה להכרה בפגימה בגבו של התובע כתאונה בעבודה, מכח תורת המיקרוטראומה וזאת על פי הוראות פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח – משולב] התשנ"ה – 1995.


2. ביום 5.12.2000, מינה בית הדין את ד"ר אורי בלנקשטיין כמומחה יועץ רפואי (להלן – המומחה) ובהחלטה זו, נקבעו העובדות הרלוונטיות כדלקמן:


"א. התובע עבד כפועל יצור מחודש אוקטובר 95 ועד לחודש דצמבר 98 במפעל לייצור עוגיות.
ב. במהלך עבודתו ביצע את הפעולות הבאות באופן רוטיני ושוטף שחזר על עצמו מידי יום ביומו:
(1) עבודות של אריזת חבילות המוצרים בקרטון. כך למשל היה אורז 18 חבילות של 600 גרם כל חבילה, ובסך הכל משקלו של קרטון ארוז היה מגיע ל- 10 עד 12 ק"ג. היו אריזות אחרות של 600 גרם וכמות של 12יחידות לקרטון וכך היה מגיע משקלו של קרטון ארוז ל- 7.2 ק"ג.
(2) את הקרטונים הארוזים היה התובע נושא ומסדר על גבי משטח עץ, כאשר במשטח הקטן היה מסדר 66 קרטונים ובמשטח הגדול 72 קרטונים.
(3) לאחר מכן היה התובע מרים את המשטח באמצעות מלגזה ידנית ומעבירה למקום בו היתה מתבצעת עבודת עטיפת המשטח בניילון.
(4) ביום עבודה היה מסדר 7 עד 10 משטחים בכל יום."

באותה החלטה התבקש המומחה להשיב על השאלות הבאות:


"א. מהן הפגימות הרפואיות מהן סובל התובע בגבו?

ב. האם קיים קשר סיבתי בין הפגימות הרפואיות לבין תנאי עבודתו של התובע המפורטים בסעיף 3לעיל? המומחה מופנה גם לרישומים הרפואיים שלפני חודש אוקטובר 95 (מועד תחילת עבודתו של התובע).
ג. האם ניתן לומר, כי מצבו הרפואי של התובע נובע מסידרה של פגיעות זעירות כאשר כל אחת מהפגיעות ניתנת לאיתור בזמן מסויים וכאשר תוצאה של כל פגיעה זעירה הינה בלתי הפיכה, כך שבצרופן הופיע אצל התובע נזק שהוא התופעה ממנה סובל התובע כיום (מיקרוטראומה), או שמא מדובר בהליך תחלואי מתמשך?

ד. האם תנאי עבודתו של התובע גרמו להחמרת מצבו הרפואי?".


ביום ה- 1.1.2001, השיב המומחה לשאלות בית הדין כדלקמן:


"א. התובע סבל מכאבי גב תחתון על רקע של שינויים ניווניים דיסקוגניים ושינויים ניוווניים קלים בפרקים הקטנים של עמוד השדרה.
ב. לדעתי, אין קשר סיבתי בין הפגימות הרפואיות לבין תנאי עבודתו של התובע מהסיבות הבאות:
1. עבודתו של התובע היתה עבודה פיזית לא קשה במיוחד ונמשכה שלוש שנים בלבד.
2. הממצאים בבדיקת ה- M.I.R. מחודש יולי 1999 – הינם קלים יחסית וכתוצאה משינויים ניוונים דיסקוגניים ופאצטריים המתאימים לגילו.
3. הרישומים בתיקו הרפואי על כאבי הגב התחתון – מתחילים לפני אוקטובר 1995 – (מועד תחילת עבודתו במפעל לייצור עוגיות).
ג. בהסתמך על אופי עבודתו ובהסתמך על ממצאי בדיקת ה- M.I.R.- לא נראה, כי מדובר בפגיעות זעירות (מיקרוטראומה ) אשר גרמו לכאבי הגב מהם סבל.
- מדובר בתהליך תחלואתי טבעי אשר החל טרם תחילת עבודתו במפעל לייצור העוגיות.
ד. לדעתי תנאי עבודתו של התובע – לא גרמו להחמרת מצבו הרפואי".


לבקשת ב"כ התובע, הפנה בית הדין ביום ה- 29.4.2001 למומחה את שאלות ההבהרה הבאות:


"א. האם לתובע יש בקע דיסק ואם אכן קיים אצלו בקע דיסק מהם הגורמים המרכזיים לגרימת בקע דיסק.
ב. מהו הממצא העולה מבדיקת ה- M.I.R. עמוד שדרה מותני מיום 17.7.99 והאם ממצא זה נובע או יכול לנבוע מתנאי עבודתו של התובע.
ג. האם כאשר קיימים סימנים אופיינים ללחץ על שורש העצב בחוליות עמוד שדרה, עבודה מאומצת עלולה לגרום לפריצת דיסק.
ד. יואיל המומחה לפרט את האמור בסעיף ד', כי תנאי עבודתו של התובע לא גרמו להחמרת מצבו הרפואי".

ביום 10.5.2001, השיב המומחה לשאלות ההבהרה כדלקמן:


"א. לתובע על פי בדיקת ה- M.R.I. \ C.T. ישנו בלט / בקע קל בגובה L5 – L4, הגורמים לגרימת בקע דיסקוס גדול הינם: טראומה, עבודה פיזית מאומצת במיוחד (כלי עבודה כבדים), הרמת משקל כבד מאוד.
ב. בבדיקת ה- M.I.R. מיום 17.7.99 – מתואר בקע דיסק קל על רקע שינויים ניווניים דיסקוגניים. ממצא זה איננו נובע מעבודתו, אלא מתהליך תחלואתי טבעי.
בבדיקת ה- M.I.R. כתוב ציטוט" שינויים ניווניים דיסקוגנייםבעיקר ב- L4-L5 ".
ג. עבודה מאומצת לא תגרום לפריצת דיסקוס במקרה של לחץ רך קל על שורש – כמו במקרה אשר לפנינו.
ד. לדעתי, תנאי עבודתו של התובע, לא גרמו להחמרת מצבו הרפואי.
* מדובר בעבודה פיזית לא קשה, שלא נמשכה תקופה ארוכה.
* הרופאים האורטופדים אשר טיפלו בתובע – לא מצאו הפרעות נוירולוגיות. עצם העובדה, כי לא נמצאו הפרעות נוירולוגיות מורה כי בלט הדיסקוס הינו קל מאוד ואינו גורם לפגיעה בעצבי הגפיים התחתונות.
* לציין כי גם בדיקת ה- C.T. הראתה בלט קל של הדיסקית בגובה L4-L5 .
* כל הממצאים בבדיקות הגופניות ובאמצעי ההדמייה מצביעים על כאבי גב קלים שלא נגרמו כתוצאה מעבודתו אלא, מתהליך תחלואי טיבעי ולא הותירו נכות".


3. מתשובותיו של המומחה עולה באופן ברור, כי אין מדובר במיקרוטראומה אלא בהליך תחלואתי טבעי. כמו כן, תנאי העבודה של התובע לא גרמו להחמרת מצבו הרפואי.


טענת ב"כ התובע בסיכומיו, כי אין להתחשב ברישום מצב קודם של התובע משנת 95 הינה טענה מתחום הרפואה ומשהחליט המומחה לקחת נתון זה בחשבון, אין מקום להתערבותו של בית הדין בכך.


שאלת הקושי בעבודתו של התובע, הינה הערכה רפואית המסתמכת על הנתונים שנקבעו על ידי בית הדין. משקבע המומחה את חוות דעתו על סמך הנתונים שהועברו לו, אין ההגדרה בדבר רמת הקושי בעבודה, מעלה או מורידה. הדברים נכונים גם לגבי קביעתו של המומחה, כי העבודה בה מדובר לא נמשכה תקופה ארוכה. אינני מקבל את טענתו הנוספת של ב"כ התובע, כי המומחה לא השיב במפורט על השאלות שהופנו אליו.


לאור האמור, לא מצאתי יסוד שלא לקבל את חוות הדעת של המפורטת של המומחה וממילא נדחית בקשתו של ב"כ התובע למינוי מומחה רפואי אחר.


4. התביעה נדחית.


אין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה ליקוי בגב

 2. פגיעה מצינור בגב

 3. פגיעה בגב - גננת

 4. התקף כאבי גב

 5. עוזר מנופאי כאבי גב

 6. גב נתפס ביטוח לאומי

 7. עובד זבל - בעיות בגב

 8. נכות מוסבת בגב

 9. חבלה בגב תחתון

 10. קלדנית - בעיות גב

 11. הוצאות גביה סבירות

 12. משמר הגבול - כאבי בגב

 13. כאבי גב לפני תאונה בעבודה

 14. כאב גב תחתון פסיקה

 15. כאבי גב של נהג אגד

 16. המשך עבודה לאחר פגיעה בגב

 17. החמרה בגין פגיעה בעבודה בגב

 18. רדיקולופטיה פסקי דין

 19. סובל מכאבי גב - ביטוח לאומי

 20. מטפלת בילדים - כאבי גב

 21. כאבי גב - עובדת ניקיון

 22. הרמת משקל כבד - כאבי גב

 23. פגיעה בגב - תאונת עבודה

 24. כאבי גב מטפל בבית אבות

 25. תחושת תזוזה בגב התחתון

 26. פגיעה בגב בזמן הרמת שקיות אשפה

 27. כאבים בגב בגלל מאמץ פיזי בעבודה

 28. בעיות גב עובד בדואר ישראל

 29. הגבלה קשה בתנועות הגב התחתון

 30. מחלת גב פגיעה בעבודה - תאונת עבודה

 31. 10 אחוז נכות פגיעה בגב ביטוח לאומי

 32. אחוזי נכות על כאבים בגב תחתון

 33. אחריות מעסיק לפגיעת עובד בגבו

 34. פגיעה בגב בגלל הרמה של פלטה כבדה בעבודה

 35. בעיות גב פועל יצור - זכויות ביטוח לאומי

 36. נכות בשיעור 5% בגין כאבי גב תחתון

 37. פגיעה בעבודה - נתפס גבו ולא יכול היה לזוז

 38. השמנת יתר - ניתוח לקיצור קיבה בגלל כאבי גב

 39. תנועות חוזרות ונשנות של כיפוף גב בעבודה

 40. הרים משא כבד בעבודתו, ובשל כך - לקה בגבו

 41. תנועה לא נכונה במעבר מישיבה בכיסא לעמידה

 42. האם עובד שנתפס לו הגב יוכר כנפגע עבודה ?

 43. במהלך עבודתו כנהג חלוקה, משך מטען כבד ונפגע בגבו

 44. לאחר שהרימה כמה ארגזים היא הרגישה למחרת כאבים בגב

 45. ערעור על נכות צמיתה בשיעור 10% בגין כאבי גב מעבודה

 46. כאבי גב של סבל במקצועו בהורדת מקרר גדול וכבד מדירה

 47. הרימה מטופלת שנפלה בבית אבות והרגישה כאבים עזים בגב

 48. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון