בעיות גב פועל יצור - זכויות ביטוח לאומי
פסק דין

1. זוהי תביעה להכרה בפגימה בגבו של התובע כתאונה בעבודה, מכח תורת המיקרוטראומה וזאת על פי הוראות פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח – משולב] התשנ"ה – 1995.


2. ביום 5.12.2000, מינה בית הדין את ד"ר אורי בלנקשטיין כמומחה יועץ רפואי (להלן – המומחה) ובהחלטה זו, נקבעו העובדות הרלוונטיות כדלקמן:


"א. התובע עבד כפועל יצור מחודש אוקטובר 95 ועד לחודש דצמבר 98 במפעל לייצור עוגיות.
ב. במהלך עבודתו ביצע את הפעולות הבאות באופן רוטיני ושוטף שחזר על עצמו מידי יום ביומו:
(1) עבודות של אריזת חבילות המוצרים בקרטון. כך למשל היה אורז 18 חבילות של 600 גרם כל חבילה, ובסך הכל משקלו של קרטון ארוז היה מגיע ל- 10 עד 12 ק"ג. היו אריזות אחרות של 600 גרם וכמות של 12יחידות לקרטון וכך היה מגיע משקלו של קרטון ארוז ל- 7.2 ק"ג.
(2) את הקרטונים הארוזים היה התובע נושא ומסדר על גבי משטח עץ, כאשר במשטח הקטן היה מסדר 66 קרטונים ובמשטח הגדול 72 קרטונים.
(3) לאחר מכן היה התובע מרים את המשטח באמצעות מלגזה ידנית ומעבירה למקום בו היתה מתבצעת עבודת עטיפת המשטח בניילון.
(4) ביום עבודה היה מסדר 7 עד 10 משטחים בכל יום."

באותה החלטה התבקש המומחה להשיב על השאלות הבאות:


"א. מהן הפגימות הרפואיות מהן סובל התובע בגבו?

ב. האם קיים קשר סיבתי בין הפגימות הרפואיות לבין תנאי עבודתו של התובע המפורטים בסעיף 3לעיל? המומחה מופנה גם לרישומים הרפואיים שלפני חודש אוקטובר 95 (מועד תחילת עבודתו של התובע).
ג. האם ניתן לומר, כי מצבו הרפואי של התובע נובע מסידרה של פגיעות זעירות כאשר כל אחת מהפגיעות ניתנת לאיתור בזמן מסויים וכאשר תוצאה של כל פגיעה זעירה הינה בלתי הפיכה, כך שבצרופן הופיע אצל התובע נזק שהוא התופעה ממנה סובל התובע כיום (מיקרוטראומה), או שמא מדובר בהליך תחלואי מתמשך?

ד. האם תנאי עבודתו של התובע גרמו להחמרת מצבו הרפואי?".


ביום ה- 1.1.2001, השיב המומחה לשאלות בית הדין כדלקמן:


"א. התובע סבל מכאבי גב תחתון על רקע של שינויים ניווניים דיסקוגניים ושינויים ניוווניים קלים בפרקים הקטנים של עמוד השדרה.
ב. לדעתי, אין קשר סיבתי בין הפגימות הרפואיות לבין תנאי עבודתו של התובע מהסיבות הבאות:
1. עבודתו של התובע היתה עבודה פיזית לא קשה במיוחד ונמשכה שלוש שנים בלבד.
2. הממצאים בבדיקת ה- M.I.R. מחודש יולי 1999 – הינם קלים יחסית וכתוצאה משינויים ניוונים דיסקוגניים ופאצטריים המתאימים לגילו.
3. הרישומים בתיקו הרפואי על כאבי הגב התחתון – מתחילים לפני אוקטובר 1995 – (מועד תחילת עבודתו במפעל לייצור עוגיות).
ג. בהסתמך על אופי עבודתו ובהסתמך על ממצאי בדיקת ה- M.I.R.- לא נראה, כי מדובר בפגיעות זעירות (מיקרוטראומה ) אשר גרמו לכאבי הגב מהם סבל.
- מדובר בתהליך תחלואתי טבעי אשר החל טרם תחילת עבודתו במפעל לייצור העוגיות.
ד. לדעתי תנאי עבודתו של התובע – לא גרמו להחמרת מצבו הרפואי".


לבקשת ב"כ התובע, הפנה בית הדין ביום ה- 29.4.2001 למומחה את שאלות ההבהרה הבאות:


"א. האם לתובע יש בקע דיסק ואם אכן קיים אצלו בקע דיסק מהם הגורמים המרכזיים לגרימת בקע דיסק.
ב. מהו הממצא העולה מבדיקת ה- M.I.R. עמוד שדרה מותני מיום 17.7.99 והאם ממצא זה נובע או יכול לנבוע מתנאי עבודתו של התובע.
ג. האם כאשר קיימים סימנים אופיינים ללחץ על שורש העצב בחוליות עמוד שדרה, עבודה מאומצת עלולה לגרום לפריצת דיסק.
ד. יואיל המומחה לפרט את האמור בסעיף ד', כי תנאי עבודתו של התובע לא גרמו להחמרת מצבו הרפואי".

ביום 10.5.2001, השיב המומחה לשאלות ההבהרה כדלקמן:


"א. לתובע על פי בדיקת ה- M.R.I. \ C.T. ישנו בלט / בקע קל בגובה L5 – L4, הגורמים לגרימת בקע דיסקוס גדול הינם: טראומה, עבודה פיזית מאומצת במיוחד (כלי עבודה כבדים), הרמת משקל כבד מאוד.
ב. בבדיקת ה- M.I.R. מיום 17.7.99 – מתואר בקע דיסק קל על רקע שינויים ניווניים דיסקוגניים. ממצא זה איננו נובע מעבודתו, אלא מתהליך תחלואתי טבעי.
בבדיקת ה- M.I.R. כתוב ציטוט" שינויים ניווניים דיסקוגנייםבעיקר ב- L4-L5 ".
ג. עבודה מאומצת לא תגרום לפריצת דיסקוס במקרה של לחץ רך קל על שורש – כמו במקרה אשר לפנינו.
ד. לדעתי, תנאי עבודתו של התובע, לא גרמו להחמרת מצבו הרפואי.
* מדובר בעבודה פיזית לא קשה, שלא נמשכה תקופה ארוכה.
* הרופאים האורטופדים אשר טיפלו בתובע – לא מצאו הפרעות נוירולוגיות. עצם העובדה, כי לא נמצאו הפרעות נוירולוגיות מורה כי בלט הדיסקוס הינו קל מאוד ואינו גורם לפגיעה בעצבי הגפיים התחתונות.
* לציין כי גם בדיקת ה- C.T. הראתה בלט קל של הדיסקית בגובה L4-L5 .
* כל הממצאים בבדיקות הגופניות ובאמצעי ההדמייה מצביעים על כאבי גב קלים שלא נגרמו כתוצאה מעבודתו אלא, מתהליך תחלואי טיבעי ולא הותירו נכות".


3. מתשובותיו של המומחה עולה באופן ברור, כי אין מדובר במיקרוטראומה אלא בהליך תחלואתי טבעי. כמו כן, תנאי העבודה של התובע לא גרמו להחמרת מצבו הרפואי.


טענת ב"כ התובע בסיכומיו, כי אין להתחשב ברישום מצב קודם של התובע משנת 95 הינה טענה מתחום הרפואה ומשהחליט המומחה לקחת נתון זה בחשבון, אין מקום להתערבותו של בית הדין בכך.


שאלת הקושי בעבודתו של התובע, הינה הערכה רפואית המסתמכת על הנתונים שנקבעו על ידי בית הדין. משקבע המומחה את חוות דעתו על סמך הנתונים שהועברו לו, אין ההגדרה בדבר רמת הקושי בעבודה, מעלה או מורידה. הדברים נכונים גם לגבי קביעתו של המומחה, כי העבודה בה מדובר לא נמשכה תקופה ארוכה. אינני מקבל את טענתו הנוספת של ב"כ התובע, כי המומחה לא השיב במפורט על השאלות שהופנו אליו.


לאור האמור, לא מצאתי יסוד שלא לקבל את חוות הדעת של המפורטת של המומחה וממילא נדחית בקשתו של ב"כ התובע למינוי מומחה רפואי אחר.


4. התביעה נדחית.


אין צו להוצאות.

- תוכן עניינים -
- תחומי משפט -
פגיעות גוף
תאונות דרכים, תאונות עבודה תביעות רשלנות רפואית
משפט אזרחי
דיני עבודה, נזקי רכוש, חוזים תביעות ביטוח, נדל"ן, צוואות
 1. גמלת שמירת הריון

 2. חישוב דמי לידה - בסיס שכר

 3. אוטם שריר הלב - תאונת עבודה

 4. הבטחת הכנסה - הכנסה רעיונית מנכסי מקרקעין

 5. ביטוח לאומי - תביעה על עישון פסיבי בעבודה

 6. אם חד הורית - קצבת נכות כללית רטרואקטיבית

 7. גמלת הבטחת הכנסה - חישוב הכנסה מנכס

 8. פגיעה בעבודה - ליקוי שמיעה בגלל רעש

 9. קצבת שארים - ידועה בציבור

 10. זכאות אלמן לתשלום קצבת שאירים

 11. גמלת הבטחת הכנסה - ניהול משק בית משותף

 12. גמלה לשמירת הריון - אי קבלת אישור רפואי

 13. הפסקת עבודה לצורך שמירת הריון

 14. מענק במקרה של פקיעת זכאות לקצבת שאירים עקב נישואין

 15. תשלום יתר גמלת הבטחת הכנסה - ניכוי חוב מקצבת ילדים

 16. אי הכרה באירוע אוטם שריר הלב

 17. גמלת ילד נטוש - הבטחת הכנסה

 18. זימון בדיקה מחדש קביעת נכות וועדה רפואית

 19. תאונת עבודה עצמאי – דו"ח שנתי הכנסות

 20. יחסי עובד ומעביד בן משפחה - ביטוח לאומי

 21. גמלת הבטחת הכנסה - לימודים

 22. ירידה בשמיעה - מנעולן משחיז

 23. סעיף 77 (א) חוק ביטוח לאומי

 24. בקשה חידוש דיון בקביעת נכות כללית - תקנה 37

 25. מיקרוטראומה - פגיעה בעבודה בכתף יד ימין

 26. הכרה פגיעה בעבודה ביטוח לאומי - גב ירך

 27. פטרת העור והציפורניים - פגיעה בעבודה רטיבות

 28. ליקוי בברכיים תוצאה של אירוע תאונתי שאירע בעבודה

 29. תשלום דמי אבטלה - לא הושלמה תקופת האכשרה

 30. תביעה לתשלום דמי אבטלה - עובד עצמאי נגר

 31. דמי פגיעה עקב בקע מפשעתי

 32. כתב תביעה כנגד מנכ"ל ביטוח לאומי

 33. דמי אבטלה - גרושה 2 ילדים

 34. סטיה של ממש מהדרך המקובלת על התובע מביתו לעבודתו

 35. החמרה בגין פגיעה בעבודה בגב

 36. סעיף 58 ביטוח לאומי

 37. ערעור ביטוח לאומי - בהרכב הועדה לא נכלל נוירולוג על אף שמדובר בפגימה בתחום הנוירולוגי

 38. התמוטטות עצבים - גמלת שירותים מיוחדים

 39. סעיף 14 (א) חוק הבטחת הכנסה

 40. תביעה מסגר עצמאי פגיעה בעבודה נפילה בתוך בית מלאכה

 41. בעיה באצבעות - ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 42. בקע מפשעתי בקע טבורי כתוצאה מתאונה בעבודה

 43. תביעה לתשלום דמי פגיעה - התיישנות

 44. פסק דין הצהרתי - ליקוי בברכיים פגיעה בעבודה

 45. כאבי צוואר וכתף שמאל תוצאה של פגיעה בעבודה

 46. מורה דרך מלווה - אירוע המוחי תאונת עבודה ?

 47. תשלום דמי פגיעה עקב תאונה בנסיעה לכיוון חנות

 48. עלה נוסע למונית והחל להשתולל ולדרוש כסף תוך כדי איום - תאונת עבודה ?

 49. ניהלה חנות לדברי מאפה - הגישה תביעה לקבלת דמי לידה

 50. תביעה לדמי אבטלה בגין תקופת הכשרה מקצועית

 51. מענק למובטל שעובד בעבודה מועדפת

 52. ערעור ועדה רפואית לעררים לנפגעי גזזת - עוורון

 53. החלטתה של הועדה הרפואית לעררים - לא חל שינוי בדרגת הנכות הצמיתה

 54. ערעור על החלטת ועדת הערר שליד שירות התעסוקה בהרצליה

 55. 40% מוגבלות בניידות - ערעור הועדה הרפואית לעררים

 56. קצבת זקנה עולה על ההכנסה המזכה בהשלמת הכנסה ?

 57. דמי אבטלה - תובע לא מבוטח בביטוח אבטלה כחוק

 58. 50% מוגבלות בניידות - ערעור על החלטת הועדה לעררים

 59. האם מאמץ ומתח מתמשך אינם אירוע תאונתי ?

 60. התנגדות להפניית שאלות הבהרה למומחה - ויכוח עם המומחה ?

 61. ערעור ועדה רפואית - נכות של 5% בגין הפגיעה בעבודה

 62. בדיון מחדש אין החמרה במצב - ערעור החלטת הועדה הרפואית לעררים

 63. גיל 22 נפסקה קצבת שארים למרות שנותרה לו עוד שנה עד תום שרותו הסדיר בצה"ל

 64. תקנה 10 (ג) תקנות הבטחת הכנסה

 65. סכרת תעוקת לב 33% נכות - ועדה רפואית נכות כללית

 66. תביעתה לתשלום דמי אבטלה - סיוע משפטי

 67. קיצבת זיקנה - תקופת אכשרה

 68. תביעה לדמי לידה - עבדה שלא במשק ביתה

 69. עובד חשוף לרעש - ירידה בשמיעה

 70. נהג משאית שכיר תאונת עבודה

 71. 78% אחוזי נכות בגין פגיעה בעבודה

 72. סירוב ביחס לעבודה כקופאית שופרסל

 73. נכות כללית - 36% נכות רפואית

 74. תאונה לא אירעה במהלך העבודה או בהקשר אליה

 75. שרברב - ליקוי בכפות הידיים - תוצאה של פגיעה בעבודה ?

 76. נדחתה תביעה לדמי אבטלה - עבד כשכיר

 77. האם הגורם הישיר לכאב ברגל היא החבלה בעבודה ?

 78. 5% נכות לפי סעיף 37 (8) (א) בגין תאונה בעבודה

 79. גימלת הבטחת הכנסה - תלמיד במכללה

 80. תביעת התובע נדחתה בטענה כי אינו בגדר "מבוטח" לצורך דמי אבטלה על פי החוק

 81. סעיף 161 חוק הביטוח הלאומי

 82. 10% אחוזי נכות צמיתה בגין פגיעה בעבודה

 83. הועדה הרפואית לעניני ניידות - קשיי הליכה, צליעה היצרות תעלת עמוד השדרה

 84. תשלום דמי פגיעה עקב ירידה בשמיעה

 85. סעיף 123 חוק הביטוח הלאומי

 86. בקשה לדיון מחדש בגין החמרת מצב

 87. ערעור על פי החוק לפיצוי נפגעי גזזת

 88. מהו סירוב מוצדק לעבודה על פי חוק הביטוח הלאומי ?

 89. סעיף 166 (ד) חוק הביטוח הלאומי

 90. פגיעה בעבודה - נתפס גבו ולא יכול היה לזוז

 91. 24% נכות בגין פגיעה בעבודה

 92. 10% נכות בגין תאונה בעבודה

 93. תקנות הביטוח הלאומי דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה

 94. סעיף 42 חוק שירות המדינה (גמלאות)

 95. מענק עבודה מועדפת

 96. תביעה ליקוי בגב

 97. מצב בריאותי קונסטיטוציונלי

 98. סעיף 80 (1) חוק הביטוח הלאומי

 99. עבודה בחנות - מאמצים פיזיים ?

 100. הגדרת "ילד נכה"שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון