יחסי עובד מעביד - עסק פיצוחים


פסק דין

1. בערעור שבפנינו מתעוררת שאלה בדבר קיומם של יחסי עובד מעביד בין המשיב לבין מר ביאדרה חאלד שבבעלותו עסק לפיצוחים (להלן – המעסיק). בית הדין האזורי קבע בפסק דינו (תב"ע נז/54-02, השופט סומך ונציגי הציבור רוניס וגולן), כי בין השניים התקיימו יחסי עובד מעביד ובהתאם לכך קבע, כי זכאי המשיב לדמי אבטלה.


העובדות כפי שנקבעו בבית הדין האזורי הן אלה:


"א. למר ביאדרה חאלד היה עסק של בית קליה לפצוחים, העסק נוהל במבנה שהושכר ע"י ביאדרה מאחד מילדי התובע. (להלן – המושכר ההגדרה לא במקור - ע.ר.).


ב. העסק הנ"ל נמצא בסמוך לביתו של התובע.


ג. עד ל-1.1.96 נהל התובע עסק של ממתקים, לאחר שסגר את עסקו החל לעבוד אצל מר ביאדרה.


ד. הקשר בין התובע לביאדרה נבע מהיכרות קודמת ביניהם, הם היו חברים, ומר ביאדרה שהיה מודע למצוקת התובע הסכים לקבלו לעבודה.
ככל הנראה אם התובע לא היה מתקבל לעבודה מר ביאדרה לא היה לוקח פועל אחר, אלא היה נעזר בילדים מידי פעם בפעם.


ה. התובע עזר בעסק, וכן ארז פצוחים בשקיות.
התובע עבד ככל שצורכי העסק דרשו, אם כי לא היתה הקפדה על שעות העבודה. התובע היה מגיע בבוקר, עובד מספר שעות, עולה לביתו ושוב חוזר לעבודה זאת ללא שעות קבועות, בתחילת יום העבודה או בסיומה.


ו. מידי חודש קבל התובע משכורת כמפורט בתלוש המשכורת (נ/2), בסכום של כ-1700 ₪.


ז. התובע עבד 6 חודשים, בסיום תקופה זאת סגר מר ביאדרה את העסק ועבר ליפיע, בגלל המרחק ליפיע ומחלת אשתו הופסקה עבודת התובע."2. המחלוקת שבין הצדדים, מושא ערעור זה, היא, כאמור, בשאלה, האם נתקיימו יחסי עובד מעביד בין המשיב לבין המעסיק.


3. בית הדין האזורי קבע, כי נתקיימו יחסי עובד מעביד בין המשיב לבין המעסיק בהסתמכו על תלושי משכורת שנתנו על-ידי המעסיק למשיב, ועל עבודה שבוצעה על ידי המשיב שבגינה היה זכאי לשכר.


4. המערער (להלן – המוסד) טען בערעור, כי על פי הנתונים העובדתיים שקבע בית הדין האזורי, מתבקשת מסקנה הפוכה מזו שאליה הגיע.


5. אנו סוברים, כי אכן צודק המוסד בערעורו, וכי בין המשיב למעסיק לא התקיימו יחסי עובד מעביד. אנו מגיעים למסקנה זו על סמך העובדות כפי שנתבררו בפני בית הדין האזורי, כמפורט להלן:


א. לא היתה כל מערכת שעות עבודה מחייבת. לענין זה אמר המעסיק לחוקר המוסד, כי:


"לגבי מוחמד לא הייתה לו שעת התחלה קבועה ולא הייתה לו שעת סיום קבועה. הוא היה בא מתי שבא לו, עובד כמה שעות והולך מתי שבא לו… אני לא הייתי מקפיד על שעות עבודה ולא על ימי עבודה, פשוט שילמתי לו חודשי" (ראה נ/5).


ב. המעסיק לא זכר "כמה כסף שילם" למשיב. עם זאת ידע לומר כי משכורתו של המשיב בשיעור של 2,200 ₪ שולמה לו בצ'ק. לעומתו גרס המשיב כי משכורתו בשיעור של 1,700 ₪ שולמה לו במזומן (נ/1 ו-נ/5).


ג. המעסיק לא היה זקוק לשום פועל, ולטענתו העסיק את המשיב אך מתוך רחמנות וחברות. לדבריו יכול היה להסתדר בלי שיעסיק את המשיב (נ/5).


ד. המשיב הפסיק לעבוד אצל המעסיק, כשעזב המעסיק את המושכר בו שכנה החנות, והעביר את העסק למקום אחר בישוב יפיע. ראוי להדגיש, כי המושכר אותו עזב המעסיק הוא בבעלות בנו של המשיב.


ה. הקשר שבין המשיב והמעסיק נמשך שישה חודשים בדיוק. פרק זמן זה הוא בדיוק פרק הזמן הדרוש לצבירת תקופת אכשרה. לנתון זה יש לייחס משקל משמעותי בהתחשב בכל שאר הנסיבות.


6. מכל האמור לעיל עולה, כי לא נוצרה מערכת יחסים משפטית מחייבת בין המשיב למעסיק וכי מדובר בקשרים חברתיים בלתי מחייבים שלא השתכללו ליחסי עובד ומעביד.


7. סוף דבר – הערעור מתקבל ללא צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת יחסי עובד מעביד

 2. עובד מעביד משפחה

 3. יחסי עובד מעביד פשרה

 4. העסקת בן משפחה

 5. מבחן הפיקוח - קשר אישי

 6. יחסי עובד מעביד - רבנים

 7. יחסי עובד ומעביד - מנכ"ל

 8. הגדרת יחסי עובד מעביד

 9. יחסי עובד מעביד - כדורגל

 10. יחסי עובד מעביד בעל ואישה

 11. יחסי עובד מעביד קבלן משנה

 12. מיקור חוץ - outsourcing

 13. יחסי עובד מעביד קבלן משנה

 14. יחסי עובד מעביד גנן

 15. מבחן ההשתלבות במשפט העבודה

 16. יחסי עובד מעביד בין אם לבנה

 17. יחסי עובד ומעביד קבלן עצמאי

 18. יחסי עובד מעביד בין אב לבתו

 19. יחסי עובד מעביד מדריך טיולים

 20. פועל רומני - יחסי עובד מעביד

 21. יחסי עובד מעביד - ספר במספרה

 22. יחסי עובד מעביד – ביטוח לאומי

 23. יחסי עובד מעביד בין אשה לבעלה

 24. יחסי עובד מעביד בין בני משפחה

 25. עובד או קבלן עצמאי ?

 26. הסכם זכיינות - יחסי עובד מעביד

 27. יחסי עובד מעביד - עסק פיצוחים

 28. קבלן או עובד - יחסי עובד מעביד

 29. שירותי הובלה יחסי עובד מעביד ?

 30. יחסי עובד מעביד - עירייה

 31. התנדבות יחסי עובד מעביד

 32. חוזה יועצים - יחסי עובד מעביד ?

 33. מעמד בעל משאית - יחסי עובד מעביד

 34. בקשת מפרק בעניין יחסי עובד מעביד

 35. שירותי עיתונאות – יחסי עובד מעביד

 36. יחסי עובד מעביד - קרבה משפחתית

 37. יועץ חיצוני יחסי עובד מעביד

 38. משגיח כשרות יחסי עובד מעביד

 39. עירוב נכסים - יחסי עובד מעביד

 40. עובד / בעל מניות - יחסי עובד מעביד ?

 41. מבחנים לשאלת ניהול עסק עצמאי

 42. יחסי עובד מעביד הפן השלילי / פן חיובי

 43. יחסי עובד מעביד / פרילנסר - עיתונאי ?

 44. לא היו יחסי עובד ומעביד - בעלות במניות

 45. קשרי ידידות או יחסי עובד מעביד

 46. האם בעל מניות בחברה יכול ויחשב כעובד ?

 47. צביעת שער כאות מחאה - יחסי עובד מעביד

 48. יחסי עובד ומעביד בן משפחה - ביטוח לאומי

 49. בקשה להצהיר על קיומם של יחסי עובד-מעביד

 50. ערעור על אי הכרה ביחסי עובד מעביד

 51. יחסי עובד מעביד בין רופא לבין קופת חולים

 52. יחסי עובד מעביד בין חבר קיבוץ לבין הקיבוץ

 53. תביעה של עובדים גלי צה"ל – יחסי עובד מעביד

 54. סיכוני רווח והפסד - יחסי עובד מעביד

 55. יחסי עובד מעביד - נותן שירותי גרירה

 56. קיום יחסי עובד מעביד בעבודה לא "סדירה"

 57. הגבלת חופש העיסוק בסיום יחסי עובד מעביד

 58. מתאמן לפי חוק חוקרים פרטיים - יחסי עובד מעביד ?

 59. יחסי עובד מעביד בין שופט כדורגל להתאחדות

 60. תקופת הכשרה של עובד בעבודה - יחסי עובד מעביד

 61. התפטרות בגלל שכר נמוך יחסית לעובדים אחרים

 62. התקשרות לצורך הקמת שותפות עסקית או יחסי עובד מעביד ?

 63. כרטיס עובד / תלושי שכר / הסכמה בע"פ - יחסי עובד מעביד ?

 64. "משתמש" בעובד באמצעות קבלן כוח אדם - יחסי עובד מעביד

 65. נדחתה תביעה לדמי אבטלה בנימוק כי לא התקיימו יחסי עובד מעביד

 66. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון