פסיקת פיצויי הלנת שכר על ידי בית הדין לעבודה








פסיקת פיצויי הלנת שכר על ידי בית הדין לעבודה


פסיקת פיצויי הלנה היא בשיקול דעת בית הדין לעבודה. בהפעלת שיקול הדעת זה מביא בית הדין לעבודה בחשבון, מחד את מטרת פסיקת פיצויי ההלנה, שהיא הרתעת מעבידים מלהלין שכרם של עובדים, ומאידך את שיעורם הגבוה של פיצויים אלה, בפסיקת פיצויי הלנת שכר מנסה בית הדין לעבודה למצוא את האיזון שבין גורם ההרתעה לבין הטלת מעמסה בלתי פרופורציונית על המעסיק.

השיקולים של בית הדין לעבודה בפסיקת פיצויי הלנת שכר
בעת פסיקת פיצויי הלנת שכר, בית בוחן את תום ליבו של המעביד והעובד, את הנסיבות האובייקטיביות של המקרה, ונותן משקל לתכליתו של חוק הגנת השכר אשר קבע סנקציה זו, כלומר לבית הדין שיקול דעת אם להפחית פיצויי הלנת שכר. את שיקול דעתו זה הוא מפעיל על פי אמות המידה החלות על בית משפט, תוך התחשבות בנסיבות, בתום לבם של הצדדים ובתכלית החקיקה.





לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיצויי הלנת שכר

 2. חוק הלנת שכר

 3. עיכוב שכר

 4. פיצויי הלנה

 5. שכר עבודה מולן

 6. הלנת שכר עבודה

 7. הלנת שכר עירייה

 8. הלנת שכר מזכירה

 9. עורך דין הלנת שכר

 10. פיצויים על הלנת שכר

 11. חוב לקופת גמל - הלנת שכר

 12. הלנת כספי פיצויים

 13. התפטרות כתוצאה מהלנת שכר

 14. הלנת שכר חברה בפירוק

 15. עובד זר בניקיון - הלנת שכר

 16. התיישנות של פיצויי הלנת שכר

 17. הלנת שכר אחרי שניתן פסק דין

 18. הפחתת פיצויי הלנת שכר - ערעור

 19. הלנת שכר במועצות הדתיות

 20. עיכוב תשלום שכר בגין הקלות במס

 21. הלנת שכר אב בית בבית ספר

 22. הלנת שכר לעובדת סוציאלית

 23. הפחתה / ביטול - פיצויי הלנת שכר

 24. תביעה לתשלום שכר עבודה מולן

 25. הלנת שכר - עובדי עיריית קרית מלאכי

 26. פסיקת פיצויי הלנת שכר על ידי בית הדין לעבודה

 27. ערעור על קיצוצים בשכר עובדים - פיצויי הלנת שכר

 28. פסיקת פיצויי הלנה שלא התבקשו בכתב התביעה

 29. תביעה לתשלום שכר עבודה בצירוף פיצויי הלנת שכר

 30. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון