שאלות משפטיות

 1. מה זה מע''מ ?

 2. מה זה תמ"א 38 ?

 3. מה זה למוטב בלבד ?

 4. מה זה היטל השבחה ?

 5. מה זה היתר בניה ?

 6. מה זה סעד זמני ?

 7. מה זה עמידר ?

 8. מה זה סעיף 14 ?

 9. מה זה קג''מ ?

 10. מה זה שירותים מיוחדים ?

 11. מה זה נכה נזקק ?

 12. מה זה מאסר על תנאי ?

 13. מה זה עבודות שירות ?

 14. מה זה תביעת שיבוב ?

 15. מה זה הגנה מן הצדק ?

 16. מה זה דיירות נגזרת ?

 17. מה זה הפקעת קרקעות ?

 18. מה זה תעודת גמר - אישור לאכלס ?

 19. מהו צו ירושה ?

 20. מהו מס בולים ?

 21. מהו מותב קטוע ?

 22. מהו מסמך אחר ?

 23. מהו שטח ברוטו ?

 24. מהו בניין חורג ?

 25. מהו הפטר ?

 26. מהו סנגור ?

 27. מהו הישבון מכס ?

 28. מהו סופר דיינים ?

 29. מהו קיבוץ ?

 30. מהו הסדר נושים ?

 31. מהו דומיין ?

 32. מהו גמול השתלמות ?

 33. מהו מוניטין ?

 34. מהו קדם משפט ?

 35. מהו צו החייאת חברה ?

 36. מהו עיון חוזר ?

 37. מהו מעצר מנהלי ?

 38. מהו היטל השבחה ?

 39. מהו חשד סביר של שוטר ?

 40. מהו הסכם פאושלי ?

 41. מהו קבלן בונה ? מס הכנסה

 42. מהו פסק דין על דרך הפשרה ?

 43. מהו המועד לחיוב במס ?

 44. מהו מומחה רפואי מטעם בית משפט ?

 45. מהו אבדן שלם בפוליסת ביטוח רכב ?

 46. מהו השכר הקובע לצורך חישוב הפנסיה ?

 47. מהו העונש ההולם בעבירות של הפקרה ?

 48. מהו עונש המינימום בעבירת נהיגה בשכרות ?

 49. מהו סירוב מוצדק לעבודה על פי החוק ?

 50. מהי פרמיה ?

 51. מהי עדות הזמה ?

 52. מהי גזזת ?

 53. מהי צוואה הדדית ?

 54. מהי הגדרת עובד ?

 55. מהי ועדת היגוי ?

 56. מהי קובלנה ?

 57. מהי שביתה ?

 58. מהי חברה מעורבת ?

 59. מהי זכות יוצרים ?

 60. מהי הגדרת תיווך ?

 61. מהי צוואה משותפת ?

 62. מהי משמורת ?

 63. מהי אקו''ם ?

 64. מהי אמנת האג ?

 65. מהי הלבנת הון ?

 66. מהי אי התאמה יסודית ?

 67. מהי תוכנית ויסקונסין ?

 68. מהי זכות אובליגטורית ?

 69. מהי סמכות כונס נכסים ?

 70. מהי הודעה על אי התאמה ?

 71. מהי מיקרוטראומה ?

 72. מהי תביעה ייצוגית ?

 73. מהי הודעה לצד שלישי

 74. מהי תעודה ציבורית ?

 75. מהי בדיקת מאפיינים ?

 76. מהי כתבת סינדיקציה בעיתון ?

 77. מהי טענת הודאה והדחה ?

 78. מהי תעודת עובד ציבור ?

 79. מהי מכינה קדם אקדמית ?

 80. מהי הגדרת "עובד אבטחה" ?

 81. מהי הגדרת עובד לפי חוק ביטוח לאומי ?

 82. מהי תאונת דרכים לפי חוק הפלת''ד ?

 83. מהי קרקע פנויה לפי חוק מס רכוש ?

 84. מהי רמת הפרוט בהגשת תוכנית בניה ?

 85. מתי חל חוק המכר ?

 86. מתי נוצר חיוב מע"מ ?

 87. מתי משלמים הבטחת הכנסה ?

 88. מתי חובה לשלם דמי תיווך ?

 89. מתי מגישים בקשה למתן הוראות ?

 90. מתי מתחילה השבת ? חוק שעות עבודה

 91. מתי משלמים פיצויי פיטורים ?

 92. מתי מועד פירעון של חובות מעוקלים ?

 93. מתי מתחילה התיישנות תביעות ביטוח ?

 94. מתי עוצרים עד תום ההליכים ?

 95. מתי מתחיל חישוב מועד שלילה ?

 96. מתי מתחיל עונש השעיה לעורך דין ?

 97. מתי בית המשפט יפסול את עצמו ?

 98. מתי יש לדווח על הפסד מכירת מגרש ?

 99. איך מבטלים צוואה ?

 100. איך מפרשים צוואה ?

 101. איך מחשבים פנסיה ?

 102. איך מוכיחים פיטורים ?

 103. איך כותבים כתב הגנה ?

 104. איך כותבים כתב תביעה ?

 105. איך תובעים את פלאפון ?

 106. איך מערערים על ארנונה

 107. איך נראה טופס 4 ?

 108. איך מקימים ארגון עובדים ?

 109. איך מחשבים ארנונה ?

 110. איך מערערים על דמי פגיעה ?

 111. איך מוכיחים אירוע תאונתי ?

 112. איך מתנהל משפט פלילי ?

 113. איך מוכיחים בעלות על דירה ?

 114. איך מבטלים חוזה יחידת נופש ?

 115. איך מערערים על מס שבח ?

 116. איך תובעים פיצויים על עישון ?

 117. איך כותבים הסכם תיווך ?

 118. איך נבחנת עסקה לצרכי הטלת מס ?

 119. איך מקבלים הבטחת הכנסה ?

 120. איך מבטלים החלטה של ועדה מחוזית ?

 121. איך מוכיחים איחור של אוטובוס אגד ?

 122. איך מוכיחים אישה שפוטרה בגלל הריון ?

 123. איך יודעים אם יש רשלנות רפואית ?

 124. איך קובעים מי בעלים של מקרקעין מוסדרים ?

 125. איך אפשר למנוע גירוש שוהה בלתי חוקי ?

 126. איך מוכיחים כי חתימה על צ'ק היא לא שלך ?

 127. האם צריך ויזה לטורקיה ?

 128. האם קיים מעשה בית דין ?

 129. האם חובה למדוד לחץ דם ?

 130. האם בנק חייב לתת אשראי ?

 131. האם מחצבה קרקע פנויה ?

 132. האם תקנון אגד חוזה אחיד ?

 133. האם מכתב מהווה לשון הרע ?

 134. האם טיול נחשב ליום עבודה ?

 135. האם אי גילוי מהווה הטעיה ?

 136. האם מכר כפוף לדיני מכרזים ?

 137. האם אפשר לתבוע חברת הובלה ?

 138. האם יש מס (ארנונה) על יער ?

 139. האם חיסכון הכנסה חייבת מס ?

 140. האם הסכם מהווה מכירה ?

 141. האם מודעה בעיתון מהווה חוזה ?

 142. האם שופל "רכב מנועי" ?

 143. האם שביתה דוחה מועדים ?

 144. האם אפשר לתבוע על עיכוב טיסה ?

 145. האם חוות דעת נחשבת ראיה חדשה ?

 146. האם מחסנים חלק מהרכוש המשותף ?

 147. האם בעל שליטה בחברה נחשב שכיר ?

 148. האם אוטם שריר הלב קשור לעבודה ?

 149. האם הודעה אישית מהווה לשון הרע ?

 150. האם אפשר לחייב ללא ידיעת הלקוח ?

 151. האם הסכמה דיונית מחייבת ?

 152. האם עבודה מועדפת במפעל תעשייתי ?

 153. האם פסק דין מהווה חסימה דיונית ?

 154. האם מע"מ הוא חלק משווי מקרקעין ?

 155. האם ניתן לפטר נכה מלחמה ?

 156. האם מס רכישה כולל מטלטלין ?

 157. האם אפשר למנוע לבצע עסקה בדירות ?

 158. האם פיטורים בעל פה תקפים ?

 159. האם הקלטה קבילה בבית דין לעבודה ?

 160. האם מותר לפטר בגלל בדיקת פוליגרף ?

 161. האם אפשר לחייב לדון בתוכנית מתאר ?

 162. האם עיבוד קרקע מקנה זכויות בעלות ?

 163. האם ביטוח לאומי יכול להוריד נכות ?

 164. האם מו''מ הופך לחוזה מחייב ?

 165. האם שוכללה העסקה נשוא חוזה תיווך ?

 166. האם הכינוי "שיכור" מהווה לשון הרע ?

 167. האם כונס נכסים יכול להעסיק עובדים ?

 168. האם אפשר לחייב להשאיר עובד בעבודה ?

 169. האם ראש העיר חייב לגור בעיר ?

 170. האם מכתב התראה מהווה לשון הרע ?

 171. האם יש קשר בין התקף לב לבין עבודה ?

 172. האם ליקוי שכלי עוצר התיישנות תביעה ?

 173. האם אפשר לקבל פיצויים מחברת איבריה ?

 174. האם אפשר לבטל חוזה יחידת נופש בארץ ?

 175. האם מגיע פיצויים לנהג מונית ?

 176. האם שיפוץ במושכר מהווה הכנסה ?

 177. האם אפשר לדחות תשלום אגרה בית משפט ?

 178. האם חובה למסור פרטים לאחר תאונה ?

 179. האם שלטי חוצות גורמים לתאונות דרכים ?

 180. האם זכויות שכירות פוקעות לאחר פטירה ?

 181. האם עובד מדינה או עובד חברת כוח אדם ?

 182. האם הערת אזהרה גוברת על עיקול מאוחר ?

 183. האם אפשר להוריד מהמשכורת בגלל תאונה ?

 184. האם ניתן להגיש תצהיר לא חתום ?

 185. האם עיזבון הוא אישיות משפטית ?

 186. האם בעל מניות בחברה יכול ויחשב כעובד ?

 187. האם קיזוז יתרת החוב נעשה כדין ?

 188. האם מותר להקים מסעדה ליד הים ?

 189. האם כל טעות היא רשלנות רפואית ?

 190. האם תושב חוזר זכאי לקצבת זקנה ?

 191. האם אפשר למנוע פתיחת גן ילדים ?

 192. האם נזיפה בעובד מהווה פיטורים ?

 193. האם מאמץ ומתח מתמשך הם אירוע תאונתי ?

 194. האם מותר לבנק להציע לקנות ניירות ערך ?

 195. האם חקירה תנאי להגשת כתב אישום ?

 196. האם יש זכויות יוצרים על תמונות חתונה ?

 197. האם יום העצמאות הוא יום שבתון ?

 198. האם שינוי יעוד קרקע מהווה אירוע מס ?

 199. האם אפשר לקבל פיצויים בגין מעצר שווא ?

 200. האם אפשר לקבל החזר כסף על מלון בחו"ל ?

 201. האם בורר חייב להיות בעל השכלה משפטית ?

 202. האם זכות בר רשות ניתנת להעברה / ירושה ?

 203. האם אפשר לאכלס דירה בלי טופס 4 ?

 204. האם חייבים חוזה עבודה לעובד זר ?

 205. האם חוקי להפחית קצבת זקנה ביטוח לאומי ?

 206. האם רשימת לקוחות היא סוד מסחרי ?

 207. האם אפשר להגיש תביעה נגד מחבלים ?

 208. האם חניות חלק מהרכוש המשותף של הבניין ?

 209. האם תצהיר הינו חלק מחומר החקירה ?

 210. האם אפשר לקבל פיצויים על העלבה בעל פה ?

 211. האם צריך לצרף את הועדה המחוזית כבעל דין ?

 212. האם נכנסים לכלא על נהיגה בשכרות ?

 213. האם פשרה בפשיטת רגל פוטרת ערבים ?

 214. האם אפשר לקבל פיצוי על שמלת כלה פגומה ?

 215. האם צריך לשלם מס על הכנסות בחו"ל ?

 216. האם ביטוח משכנתא מכסה תאונה בבית ?

 217. האם ניתן לפסול שאלות במבחני הלשכה ?

 218. האם אפשר להתפטר עקב הפחתת משכורת ?

 219. האם אפשר למנוע הוצאת עובד לפנסיה ?

 220. האם חייבים לשלם דמי חבר לשכת עורכי הדין ?

 221. האם אפשר לקבל פיצוי על איחור רכבת ?

 222. האם מאמץ פיזי בעבודה יכול לגרום התקף לב ?

 223. האם אירוע מוחי מוכר כתאונת עבודה ?

 224. האם אפשר לקבל פיצויים על שינוי זמן טיסה ?

 225. האם כאבים בלבד יכולים להוות נכות ?


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון