נפילה ממחפרון תוך כדי ירידה


החלטה

1. בקשה להתיר להביא ראיות לסתור את קביעת נכותו של המשיב, שנעשתה על ידי הועדה הרפואית שליד המוסד לביטוח לאומי.


2. המשיב (להלן – "התובע"), יליד שנת 1971, הגיש לבית משפט זה תובענה, בה הוא עותר לכך שהמבקשת (להלן – "הנתבעת") תחויב לפצותו עבור נזקי הגוף שנגרמו לו בתאונה שאירעה לטענתו בתאריך 2.11.98.


התובע טוען כי בתאריך הנ"ל עבד על מחפרון "ותוך כדי כך הוא נפל מהמחפרון, איבד את הכרתו ונחבל בגופו". לטענת התובע, התאונה שאירעה לו היא "תאונת דרכים", כמשמעות הדבר בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה – 1975, וכן עונה היא להגדרת "תאונת עבודה" לפי סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה – 1995.


3. כיון שהתאונה שאירעה לתובע היא גם תאונת עבודה, הגיש התובע תביעה למוסד לביטוח לאומי לקביעת דרגת נכותו מעבודה. בתום הליך ארוך בפני הועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי, לרבות ערעור לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה, נקבע כי נכותו של התובע בידו השמאלית מגיעה כדי השיעור 50%, ולאחר הפעלת תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות של נפגעי עבודה), תשט"ז – 1956, נכותו של התובע מגיעה כדי 75%. בעיקרם של דברים נקבע, כי התובע לקה בשבר בעצם הסירה ביד שמאל והוא סובל מתסמונת RSD, המאופיינת ברגישות ובכאב בידו השמאלית של התובע.


4. אין מחלוקת, כי לפי סעיף 6ב' לחוק הפיצויים, קביעת נכותו של התובע היא "קביעת דרגת נכות לפי חוק אחר", וככזאת, מחייבת היא אף בהליכים המתקיימים לפני, וזאת כל עוד לא תנתן למי מהצדדים הרשות להביא ראיות לסתור את הקביעה.


5. לטענת ב"כ הנתבעת, הועדות הרפואיות שקבעו את דרגת נכותו של התובע, התעלמו מכך שבתאריך 26.9.98 נחבל התובע בשורש כף ידו השמאלית בעת שהיה בביתו. התובע פנה באותו מועד לחדר המיון של בית החולים בנהריה, אך לא אובחן כי לקה בשבר, אך בשל כאבים חזקים שתקפו אותו שב לאחר יומיים ופנה למרפאת קופת חולים בעכו, שם אובחן כי לקה בשבר בשורש כף ידו השמאלית, ובתאריך 29.9.98 נעשה לתובע צילום רנטגן נוסף, אשר אף ממנו עלה כי לתובע נגרם שבר ללא תזוזה בעצם הסירה. עוד טוענת ב"כ הנתבעת, כי בתאונה מושא התביעה שלפני, התובע לא לקה בשבר בכף יד שמאל, והראיה לכך היא, שבאותו מועד (2.11.98) הובהל התובע לבית החולים בנהריה, ובתעודת חדר המיון שנרשמה שם כתב הרופא שבדק את התובע, כי התובע נחבל ביד שמאל, והוא סובל מנפיחות וכאבים, אך הוסיף כי "אין לראות שינויים חבלתיים טריים".


6. ב"כ התובע מתנגדת לבקשה, באשר לטענתה כל תיקו הרפואי של התובע עמד בפני הועדות הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, ואם לא די בכך, כי אז ב"כ הנתבעת שלח למוסד לביטוח לאומי מכתב וצרף למכתבו את התעודות הרפואיות הנוגעות לפגיעתו של התובע מתאריך 26.9.98. לדעת ב"כ התובע, בקשת הנתבעת להתיר לה להביא ראיות לסתור, אינה אלא "ניסיון שני של הנתבעים להתערב בקביעת המל"ל אשר אינה נוחה להם".


7. לאחר שקראתי את בקשת הנתבעת ואת תגובת ב"כ התובע, הנני מחליט להיעתר לבקשה.


אכן, בתעודת חדר המיון מתאריך 2.11.98 נקבע כי לתובע אין סימנים חבלתיים טריים, ומהמסמכים הרפואיים האחרים עולה, כי התובע לקה בשבר בעצם הסירה בתאונה קודמת, שאירעה לו בתאריך 26.9.98. ממסמכי הועדות הרפואיות שצורפו לכתבי בית הדין שהוגשו מטעם הצדדים, עולה, כי הועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי יצאו מההנחה שהשבר שנגרם לתובע בעצם הסירה אכן נגרם לו בתאונה מתאריך 2.11.98, אך בשום מקום לא מצאתי התייחסות לתאונה שאירעה בתאריך 26.9.98, בה באמת נגרם לתובע שבר בעצם הסירה בידו השמאלית. לכאורה נראה אפוא, שהועדות הרפואיות ראו קשר סיבתי מובן מאליו בין השבר והתאונה מיום 2.11.98, בה בשעה שמצב הדברים רחוק מלהיות מובן מאליו.


ב"כ הנתבעת אכן הסב תשומת לב הועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי לתאונה הקודמת, אך בדו"חות שנערכו בועדות לא מצאתי אזכור לפנייתו של ב"כ הנתבעת, ומתעורר בלבי ספק אם הועדות היו ערות להערותיו של ב"כ הנתבעת.


8. לתובע נקבעה דרגת נכות גבוהה יחסית, ונזכור כי חברי הועדה הרפואית שקבעו את דרגת הנכות אינם עומדים לחקירה בבית המשפט, ולא ניתן יהיה לברר עמם האם היו ערים לתאונה הקודמת בה נפגע התובע והאם הביאו אותה בחשבון בעת שקבעו את דרגת נכותו של התובע. עתה, כיון שמתעורר הספק עליו הצבעתי לעיל, יש מקום להתיר לנתבעת להביא ראיות לסתור.


9. לפיכך, הנני נעתר לבקשת הנתבעת, והנני קובע כדלקמן:


(א) הנני ממנה את פרופ' חיים צינמן כמומחה מטעם בית המשפט על מנת שיבדוק את התובע ויחווה דעתו ביחס למצבו בעקבות התאונה מתאריך 2.11.98.


(ב) ב"כ הצדדים יעבירו למומחה את כל המסמכים הרפואיים שברשותם, הנוגעים לעניין, וזאת בתוך 30 ימים מהיום.


(ג) תשומת לבו של ד"ר צינמן מופנית לכך שהתובע נפגע לכאורה בידו השמאלית גם בתאריך 26.9.98, ועל מנת לסלק כל אפשרות לטעות מצד המומחה, יעבירו ב"כ הצדדים למומחה אף את כל המסמכים הנוגעים לתאונה מיום 26.9.98.


(ד) בשלב זה תשא הנתבעת בשכרו של המומחה, ובסיומו של ההליך יהיו באי כוח הצדדים רשאים לטעון טענותיהם בעניין זה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נפילה בעבודה

 2. נפילה במקלחת

 3. נפילה בגן משחקים

 4. נפילה במעבר חציה

 5. נפילה לבור ניקוז

 6. נפילה על בטונדה

 7. נפילה במהלך טיול בטבע

 8. נפילה מכיסא בזמן ניקיון

 9. החלקה בסופר מרקט

 10. החלקה במפעל

 11. החלקה ליד הבריכה

 12. נפילה בדרך לעבודה

 13. נפילת אבני חיפוי

 14. נפילת סלע על עובד

 15. נפילה בבריכת שחיה

 16. נפילה בגלל סחרחורת בעבודה

 17. החלקה / נפילה במטבח בבית

 18. נפילה בגלל סדק בכביש

 19. נפילת שלט על רכב חונה

 20. נפילה ממיטה תא מעצר במשטרה

 21. נפילה במסיבת ריקודים

 22. נפילה בגלל בור בכביש

 23. נפילה ממחפרון תוך כדי ירידה

 24. תאונת עבודה נפילה מגג

 25. נפילת אישה מבוגרת ברחוב

 26. נפילה מהמיטה בחדר מיון

 27. נפילה על לבנים על מדרכה

 28. נפילה של מורה – תביעת נזיקין

 29. נפילה בדרך חזרה מהעבודה

 30. נפילה בגלל שקית ניילון

 31. תאונת עבודה נפילת עפר על הראש

 32. נפילה בבית בדרך לעבודה

 33. נפילה בקולנוע – תביעת פיצויים

 34. החלקה על הרצפה בגלל חומר ניקוי

 35. שילוט אזהרה - רצפה רטובה

 36. נפילה בגלל נוזל ניקוי על הרצפה

 37. נפילת עובד שעמד על כיסא

 38. תאונת עבודה מנופאי - נפילה ממנוף

 39. פיצויים בגין נפילה לתהום

 40. פגיעה כתוצאה מנפילת ארון

 41. החלקה על רצפה - שכבת פוליש ווקס

 42. פציעה בחדר כושר - נפילת משקולת

 43. נפילה של שוטר ברחוב בדרך לעבודה

 44. נפילה בגלל מרצפה שבורה על מדרכה

 45. נפילת אבן על הראש – תביעת פיצויים

 46. נפילה ליד בריכה בגלל שלולית מים

 47. תביעה נגד קייטנה – נפילה מעל סוס

 48. נפילה בחו"ל - ביטוח נוסעים לחו"ל

 49. נפילה של ילדה ברחוב בגלל חוט ברזל

 50. תביעה נגד חוות סוסים - נפילה מסוס

 51. גג אזבסט נשבר נפילה מגג של מסגר רתך

 52. נפילה במתחם אטרקציה תיירותית

 53. נפילה בגלל רצפה רטובה במטבח

 54. נפילה לאחר הוצאת התינוק מהרכב

 55. נפילה במהלך תיקון מנוע של רכב

 56. נפילה מעמוד חשמל – תאונת עבודה חשמלאי

 57. כיסא נשבר בגלל ישיבה - נפילה על עכוז

 58. נפילה על רצפת PVC למניעת החלקה

 59. עליה לגג כדי לתקן דליפה - נפילה

 60. החלקה על גרגרי פלסטיק מפוזרים על הרצפה

 61. תאונת עבודה עולה חדש - נפילה מגג אסבסט

 62. נפילה של מלצר במטבח בגלל רצפה רטובה שמן

 63. תביעה נגד טיב טעם - נפילה של לוח זכוכית

 64. נפילה מן הקומה הראשונה – תביעה לפיצויים

 65. נפילת עובד ניקיון בזמן שטיפת רצפה

 66. נפילת עובדת בסופר בגלל רצפה רטובה

 67. תביעה נגד עיריית חולון - נפילה בבית הקברות

 68. נפילת רמקול על רחבת ריקודים – תביעת פיצויים

 69. תוך כדי שיחה בטלפון פתח את החלון ונפל

 70. תאונת עבודה בגלל רוח - נפילת חפץ כבד על ראש עובד

 71. תביעה מסגר עצמאי פגיעה בעבודה נפילה בתוך בית מלאכה

 72. תביעה נגד מכון כושר: פציעה (נפילה) בשיעור זומבה

 73. נפילה ביציאה מהרכב בגלל תיק שהיה מונח מתחת למושב

 74. נפילה בגלל רטיבות ברצפה בגלל החזקת דליים מלאים במים

 75. עת שעלה לרכב כדי להתחיל בנסיעה, החליק התובע, נפל ונחבל

 76. נפילה מהמשאית ביום גשום - הרגל נלכדה בין הברזל והברזנט

 77. נפילה בעליה במדרגות הקבינה בגלל שאריות שמן וסולר בנעליים

 78. נפילה בשירותים במהלך העבודה עקב רטיבות ומים שהיו על הרצפה

 79. נפילה לאחור בניסיון לחצות כביש בגלל רכב שנסע במהירות מופרזת

 80. סוס התפרץ לכביש לאחר שהנתבע נפל ממנו ורכב התובעת פגע בו

 81. איבד את שיווי משקל וכתוצאה ממים ושמן שהיו על גבי הרצפה החליק ונפל

 82. נפל עת נתקל בסלע גדול שהיה מונח על השביל ואשר חסם את המעבר כמעט לחלוטין

 83. תאונת דרכים: כאשר עצר ליד ביתו והחל להוריד את החפצים, כשהמנוע עדיין פועל, הוא החליק ונפל

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון