מינוי מומחה מטעם בית משפט - פער בין חוות הדעת


החלטה

בפני בקשה שבמיקודה עותר התובע ,למינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחומים האורטופדי והכירורגי, ואת שאלת הצורך במינוי מומחה תעסוקתי לדחות לשלב שלאחר קבלת חוות דעת המומחים .


התובע טוען כי לאור הפער בין חוות הדעת אין מנוס ממינוי מומחים מטעם בית המשפט ,אף כי התובע אינו מוותר על חוות הדעת מטעמו .


הנתבעת מתנגדת למינוי המבוקש, וטוענת כי במינוי יהיה כדי להעמיס על ניהול התיק באשר אז יהיו מונחים בפני בית המשפט לפחות 7 חוות דעת של מומחים שונים אשר ידרשו להיחקר על חוות דעתם .
יתרה מכך למרות שאכן קיימים פערים בין חוות הדעת, היא אינה מוותרת על חוות הדעת שהוגשו על ידה, ובמידה וייעתר בית המשפט למינוי המבוקש שומרת הנתבעת על זכותה להסתמך על חוות הדעת .


דיון :

עסקינן בתביעה שהוגשה על ידי התובע מכח פוליסת ביטוח חיים ובריאות שהוצאה לטענתו ע"י הנתבעת .

בכתב התביעה נטען כי :

" ביום 6.6.01 נורה התובע ונפצע קשה בחלקי גוף רבים כולל , חזה ,בטן,גב ובזרוע ימין , ונגרמו לו נזקים לאברים פנימיים כדוגמת קרע בסרעפת, קרע בכבד, קרעים נרחבים של שרירי בטן, קרעים בכלי דם,נזקים נוירולוגיים ועוד" .


לביסוס טענותיו צירף התובע שתי חוות דעת מטעמו :1. בתחום האורטופדי חוות דעת ערוכה ע"י ד"ר י. דוד ובה נקבע :

" היום התובע סובל מכאבים בלתי נסבלים באיזור כתף וזרוע ימין ולדעתי מדובר כאן בתופעה ע"ש REFLEX SYMPATHETIC DYSTROPHY היות וישנו גירוי תמידי של עיצבי הגפה העלינוה לאורך הצלקת שבאורך 32 ס"מ " מלבד זאת קיימת הגבלה בתנועות מפרק הכתף והמרפק ביחד עם הגבלה בתנועות הע"ש מתני וצווארי ..." ולבסוף הוא העריך את נכותו בסה"כ של 75.40 % ".


2. בתחום הכירורגיה צירף התובע חוות דעת ערוכה ע"י פרופ' יורם קלוגר ובה נקבע :

" בגין ניתוח החזה בעקבות אירוע הירי שעבר התובע אני קובע נכות של 30 %" .


הנתבעת אף היא צירפה חוות דעת מטעמה כדלקמן :


בתחום האורטופדי – חוות דעת ערוכה על ידי ד"ר גד ולן ובה נקבע : " על פי ממצאי בדיקתי קיימת הגבלה קלה בתנועות הגב התחתון שהנכות בגינה 10%, אינני יכול לקשור נכות זו לאירוע הנטען שכן אין כל תיעוד על פציעת הגב התחתון באירוע הנטען . לאור כל האמור לא נותרה כל נכות צמיתה כתוצאה מהאירוע הנדון " .

בתחום הכירורגיה הכללית – חוות דעתו של פרופ' חשמונאי ובה נקבע : "על אף הפציעה הקשה שהייתה לתובע נותרה נכות מוגבלת המסתכמת ב- 19% . אחוזי נכות אלה אינם כוללים את תוצאות הפציעות הגרמיות וזו שברקמות הרכות של הגף הימני העליון,למעט הפציעה בכלי הדם ,אחוזי הנכות מתייחסים למכלול הצלקות בגוף".בתחום התעסוקתי – חוות דעת של ד"ר רורליך ובה נקבע : "מבחינת כושר עבודה- התובע כשיר לחזור לעבודתו כסוכן מכירות {שיווק טכסטיל } או לכל עיסוק סביר אחר ".


לאחר עיון בבקשה ,בתגובה, בחוות הדעת שהוגשו ובטיעוני הצדדים לבקשה בדיון שהתנהל בתיק ביום 2.11.2006, ולאור הפערים הגדולים בין חוות הדעת שקצרה ידם של הצדדים לגשר עליהם , החלטתי להיעתר לבקשה ולמנות מומחים רפואיים בתחומים האורטופדיה והכירורגיה.


על כן :

הנני ממנה כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי את ד"ר נחשון רנד , תל-אביב ,רח' ז'בוטינסקי 62 טל- 5201467-03 , וכמומחה מטעם בית המשפט בתחום הכירורגי את פרופ' קלאוזנר יוסף, בי"ח איכילוב ת"א 6974711-03 .
המומחים יעיינו במסמכים הרפואיים אשר יומצאו להם ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדקו התובע ויקבעו ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות האירוע הנטען ביום 6.6.01 ובמיוחד יקבעו :

א. האם לוקה התובע כיום בנכות,ואם כן, לאיזה תקופה ומהו שיעור הנכות ? מהן הנכויות הזמניות אם בכלל שיש לקבוע לתובע ולאיזה תקופות ?

ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?

ג. מה הן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל , במיוחד בשים לב לעבודתו ולמקצועו עובר לתאונה .
ד. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים דהיום?

ה. המומחים יתייחסו לשאלת הצורך במינוי מומחה תעסוקתי .
ו. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחים את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובע בתוך 30 ימים מהיום .
ז. על המינוי יחולו הוראות תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי .
ח. בשכר טרחת המומחים ישאו הצדדים בחלקים שווים , בהתאם לחשבונית שתומצא להם ע"י המומחים .
ט. המומחים מתבקשים ליתן חוו"ד תוך 60 יום ורק לאחר ששכר טרחתם ישולם כאמור .

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מומחה מטעם בית המשפט - משוא פנים

 2. פטירת מומחה מטעם בעל דין

 3. חוות דעת מומחה מטעם בית משפט

 4. בקשה חוזרת למינוי מומחה מטעם בית המשפט

 5. הגשת חוות דעת מומחה לבית משפט בלי בקשה

 6. תאונת דרכים – מינוי מומחה מטעם בית משפט

 7. ליקויי בניה- מינוי מומחה מטעם בית המשפט

 8. העברת ספרות רפואית למומחה מטעם בית המשפט

 9. פסילת מומחה מטעם בית המשפט - פסיקה

 10. מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום גריאטריה

 11. העברת חוות דעת קודמת למומחה מטעם בית משפט

 12. העברת רשומה רפואית ממוחשבת למומחה בית משפט

 13. מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום הכירורגיה

 14. מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי

 15. הגשת חוות דעת מומחה מטעם צד אחד בלבד

 16. מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגי

 17. בקשה להחלפת מומחה בית משפט - תשלום שכר טרחה

 18. תחום האורטופדיה – מינוי מומחה מטעם בית המשפט

 19. בקשה להורות למומחה בית משפט להתעלם מחוות דעת

 20. בקשה למנות מספר מומחים מטעם בית משפט - דוגמא

 21. פרופ' אלון מוזס – מינוי מומחה מטעם בית המשפט

 22. רצף טיפולי – בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט

 23. המלצת מומחה בית משפט על מינוי מומחה בתחום אחר

 24. פסילת מומחה בית משפט בגלל עמדה סותרת בתיק אחר

 25. מינוי מומחה מטעם בית משפט - פער בין חוות הדעת

 26. בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום הסיעוד

 27. מינוי מומחה מטעם בית משפט בתחום מחלות זיהומיות

 28. מה גובר ? ועדה רפואית או מומחה בית משפט

 29. אילו מסמכים מותר להעביר למומחה מטעם בית משפט ?

 30. בקשה להורות למומחה מטעם בית המשפט להתעלם ממסמכים

 31. בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום רפואת כאב

 32. בקשה לפסילת חוות דעת מומחה בית המשפט לרפואת עיניים

 33. בקשת פטור הגשת חוות דעת – מינוי מומחה מטעם בית משפט

 34. פניה חד צדדית למומחה מטעם בית המשפט – פסילת מומחה ?

 35. התנגדות להעברת מסמכים רפואיים למומחה מטעם בית המשפט

 36. פסילת מומחה מטעם הנתבעים בגלל שטיפל בתובע בעבר

 37. בקשה לפסילת חוות דעת מומחה בית משפט - תחום אורטופדיה

 38. בקשת רשות ערעור אי מינוי מומחה מטעם בית משפט – פלת"ד

 39. בקשה למחיקת חלקים מחוות דעת מומחה מטעם בית המשפט

 40. האם ניתן להעביר מכתב עובד סוציאלי למומחה מטעם בית משפט ?

 41. מומחה מטעם בית המשפט נפטר לפני שהספיק להיחקר על חוות הדעת

 42. האם מותר להעביר מסמך רפואי של רופא פרטי למומחה בית משפט ?

 43. פסילת מומחה בית משפט - ישב בועדות רפואיות של ביטוח לאומי ?

 44. בקשה להגיש חוות דעת נוספת לאחר חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט

 45. בדיקת קטין על ידי מומחה מטעם בית משפט ללא נוכחות ההורים

 46. פסילת מומחה מטעם בית משפט - הועברו מסמכים רפואיים שהם חוות דעת

 47. פסילת מומחה בשל התמחות בכירורגיה אורטופדית ולא בכירורגית בית החזה

 48. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון