מומחה מטעם בית המשפט – משוא פנים


החלטה

1. כנטען בכתב התביעה, התובעת (להלן: "המבקשת"), ילידת 1932, נפגעה בתאונה ביום 13.11.05, עת מעדה בשטחה של הנתבעת (להלן: "המשיבה").


לאור הפערים בין חוות הדעת אשר הוגשו מטעם הצדדים, הוריתי בהחלטתי מיום 22.11.07, על מינויו של ד"ר פעילן, כמומחה מטעם ביהמ"ש בתחום האורטופדיה.


כעת, עותרת המבקשת, לביטול המינוי.


2. טענות הצדדים

א. לטענת המבקשת, בתיק אחר בו מייצג בא כוח התובעת, מונה ד"ר פעילן כמומחה רפואי מטעם הנתבעות, ובאותו תיק התנהג ד"ר פעילן באופן בעייתי מבחינת הנבדקת. לטענתה, כיוון שלאחר שמחה בא כוחה בפני משרד הנתבעות על התנהלותו והתנהגותו של המומחה, הועברה מחאתו למומחה, עלול הדבר לגרום למשוא פנים מצידו של המומחה, לכשיערוך חוות דעתו בתביעה הנדונה.


ב. המשיבה מתנגדת לבקשה.
לטענתה, בעיית ההתנהגות הנטענת של המומחה, לא הוסברה ופורטה בכלל ולא נתמכה בתצהיר בפרט.
כן טוענת המשיבה, כי בתיק בו התנהג המומחה באופן בעייתי, כנטען, שימש כמומחה מטעם הנתבעות ואילו בתיק נשוא הבקשה, מונה כמומחה מטעם בית המשפט.
לטענתה, הלכה היא כי משמונה מומחה, חזקה כי ינהג באופן מקצועי ויעשה מלאכתו נאמנה.
לטענתה, משרד בא כוח המשיבה, אינו עובד עם ד"ר פעילן ואינו מצוי עימו בקשרי עבודה, למעט מקרים בהם מונה כמומחה מטעם בית המשפט.


ג. בתשובת המבקשת, היא טוענת, כי קיים חשש למשוא פנים בבדיקת ד"ר פעילן, וכי אין מקום לפרט מפאת כבודו של המומחה.
לטענתה, עצם ההתנגדות מעלה "ריח רע" מצד המשיבה, לאור השלב בו נתבקשה הבקשה בטרם נבדקה התובעת על ידי המומחה ובטרם ניתנה חוות דעתו.


3. דיון ומסקנות

א. מומחה אשר מונה על ידי בית המשפט, הינו חלק ממנגנון הבירור המשפטי והוא משמש כמעין זרועו הארוכה של בית המשפט, בתחום הרפואה.


ב. פסילת מומחה רפואי תהא מוצדקת כאשר קיימת פגיעה בכללי הצדק הטבעי, כאשר נמצא פגם היורד לשורשו של עניין, כגון פגם בשיקול דעתו של המומחה, חוסר תום לב או משוא פנים. אי תקינות שאינה יורדת לשורש העניין ואינה פוגעת בעבודתו של המומחה ובאובייקטיביות של חוות הדעת, אינה צריכה להביא לביטול המינוי (ראה בר"ע 600/96 אדרי מוטי נ' מגדל חב' לביטוח בע"מ, דינים עליון כרך נב 658; ת.א. (ת"א) 613/95 דוד ששון נ' מתכת ששון (1984) בע"מ, דינים מחוזי כרך לב' (2) 599.


ג. ומן הכלל אל הפרט:
אין די בנימוקי הבקשה על מנת לפסול המומחה הרפואי. הטענה כי ד"ר פעילן, נהג בצורה לא נאותה, נטענה בעלמא ולא בוססה. המבקשת לא הצביעה על כל סיבה אשר תביא לפגם בשיקול דעתו של המומחה, חוסר תום לב או אי תקינות היורדת לשורש העניין שתפגע באובייקטיביות המומחה.
בהעדר פירוט וביסוס לא ניתן גם לקבל תגובת המומחה, ככל שהיא נדרשת לטענות לא ספציפיות. לכאורה, איפוא, דין הבקשה להידחות.


ד. מאידך, ולמרות שלביהמ"ש אמון בלתי מסוייג בד"ר פעילן, שהוכיח עצמו בחוות דעת רבות, הן מטעם בעל דין והן מטעם ביהמ"ש, לאור השלב המוקדם, בו טרם נבדקה המבקשת, לא צריכה להיות מניעה להחלפתו.


4. לאור כל האמור לעיל מבוטל מינויו של ד"ר פעילן.
הנני מורה על מינויו של פרופ' סודרי, להערכת נכותה של התובעת, ככל שהיא נובעת מפגיעתה בתאונה הנדונה.


ב"כ בעלי הדין יעבירו למומחה טרם הבדיקה, את כל החומר הרפואי שבידיהם, לרבות חוות דעת רפואית, ב"כ התובעת תוך 15 יום מהיום, וב"כ הנתבעת תוך 45 יום מקבלת מסמכי התובעת. על המומחה לציין בחוות דעתו מה היו המסמכים הרפואיים אשר עמדו בפניו בטרם מתן חוות-דעתו.


המומחה יבדוק את התובעת וימציא חוות-דעתו תוך 30 יום מיום קבלת כל המסמכים. המומחה יעריך נכותה הצמיתה של התובעת כתוצאה מפגיעתה בתאונה הנדונה, אם נותרה, שיעורה, נכויות זמניות אם היו, והצורך בהמשך טיפול רפואי ו/או שיקומי.


הנני מעמידה את שכר טרחת המומחה ע"ס 4,000 ₪ + מע"מ.
בשלב זה ועד להחלטה אחרת תשא הנתבעת בהוצאות המומחה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מומחה מטעם בית המשפט - משוא פנים

 2. פטירת מומחה מטעם בעל דין

 3. חוות דעת מומחה מטעם בית משפט

 4. בקשה חוזרת למינוי מומחה מטעם בית המשפט

 5. הגשת חוות דעת מומחה לבית משפט בלי בקשה

 6. תאונת דרכים – מינוי מומחה מטעם בית משפט

 7. ליקויי בניה- מינוי מומחה מטעם בית המשפט

 8. העברת ספרות רפואית למומחה מטעם בית המשפט

 9. פסילת מומחה מטעם בית המשפט - פסיקה

 10. מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום גריאטריה

 11. העברת חוות דעת קודמת למומחה מטעם בית משפט

 12. העברת רשומה רפואית ממוחשבת למומחה בית משפט

 13. מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום הכירורגיה

 14. מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי

 15. הגשת חוות דעת מומחה מטעם צד אחד בלבד

 16. מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגי

 17. בקשה להחלפת מומחה בית משפט - תשלום שכר טרחה

 18. תחום האורטופדיה – מינוי מומחה מטעם בית המשפט

 19. בקשה להורות למומחה בית משפט להתעלם מחוות דעת

 20. בקשה למנות מספר מומחים מטעם בית משפט - דוגמא

 21. פרופ' אלון מוזס – מינוי מומחה מטעם בית המשפט

 22. רצף טיפולי – בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט

 23. המלצת מומחה בית משפט על מינוי מומחה בתחום אחר

 24. פסילת מומחה בית משפט בגלל עמדה סותרת בתיק אחר

 25. מינוי מומחה מטעם בית משפט - פער בין חוות הדעת

 26. בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום הסיעוד

 27. מינוי מומחה מטעם בית משפט בתחום מחלות זיהומיות

 28. מה גובר ? ועדה רפואית או מומחה בית משפט

 29. אילו מסמכים מותר להעביר למומחה מטעם בית משפט ?

 30. בקשה להורות למומחה מטעם בית המשפט להתעלם ממסמכים

 31. בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום רפואת כאב

 32. בקשה לפסילת חוות דעת מומחה בית המשפט לרפואת עיניים

 33. בקשת פטור הגשת חוות דעת – מינוי מומחה מטעם בית משפט

 34. פניה חד צדדית למומחה מטעם בית המשפט – פסילת מומחה ?

 35. התנגדות להעברת מסמכים רפואיים למומחה מטעם בית המשפט

 36. פסילת מומחה מטעם הנתבעים בגלל שטיפל בתובע בעבר

 37. בקשה לפסילת חוות דעת מומחה בית משפט - תחום אורטופדיה

 38. בקשת רשות ערעור אי מינוי מומחה מטעם בית משפט – פלת"ד

 39. בקשה למחיקת חלקים מחוות דעת מומחה מטעם בית המשפט

 40. האם ניתן להעביר מכתב עובד סוציאלי למומחה מטעם בית משפט ?

 41. מומחה מטעם בית המשפט נפטר לפני שהספיק להיחקר על חוות הדעת

 42. האם מותר להעביר מסמך רפואי של רופא פרטי למומחה בית משפט ?

 43. פסילת מומחה בית משפט - ישב בועדות רפואיות של ביטוח לאומי ?

 44. בקשה להגיש חוות דעת נוספת לאחר חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט

 45. בדיקת קטין על ידי מומחה מטעם בית משפט ללא נוכחות ההורים

 46. פסילת מומחה מטעם בית משפט - הועברו מסמכים רפואיים שהם חוות דעת

 47. פסילת מומחה בשל התמחות בכירורגיה אורטופדית ולא בכירורגית בית החזה

 48. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון