מינוי מומחה מטעם בית משפט בתחום מחלות זיהומיות


החלטה

1. בפני בקשת התובע, למינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט, בתחום המחלות הזיהומיות.


2. התובע נפגע בתאונת דרכים, שארעה ביום 16.3.05.
התאונה הוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל"), כתאונת עבודה.
הועדה הרפואית של המל"ל, קבעה את נכותו של התובע, כדלקמן:
10%, לפי סעיף 47 (5) ג', בגין קיצור רגל ימין.
20%, לפי סעיף 48 (3) ב', בגין הקיבוע בקרסול ימין.
10%, לפי סעיף 40, עקב שבר באמה משמאל.
10%, לפי סעיף 47 (2) (א), עקב שברים בשוק ימין.
10%, לפי סעיף 47 (2) (א), עקב שברים בירך ימין.
10%, לפי סעיף 32 (2) (א) (ב), עקב הפרעות תחושתיות בעצמי השוק וכף הרגל מימין.
20%, לפי סעיף 75 (1) (ג), בגין צלקות.
נכותו המשוקללת של התובע, מסתכמת בשיעור 58% ולאחר הפעלת תקנה 15, הועמדה נכותו של התובע, בשיעור של 89%.


3. קביעת הועדה הרפואית של המל"ל, מהווה קביעה על פי דין, כמשמעה בסעיף 6 ב' לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה - 1975 (להלן: "החוק").
4. כעת, עותר התובע, למינוי מומחה מטעם בית המשפט, בתחום המחלות הזיהומיות, וזאת מן הטעם שהועדות הרפואיות, לא נתנו דעתן, לשאלת קיומה או העדרה של נכות רפואית, בתחום זה.


5. התובע מציין כי במסגרת הועדות הרפואיות של המל"ל, לא נבדק על ידי מומחה למחלות זיהומיות ומוסיף וטוען כי לאחר שנכותו נקבעה על ידי הועדה הרפואית לעררים, מיום 25.4.07, המשיך לסבול מבעיות של זיהום בשוק, לרבות אשפוז מיום 30.12.07 ועד ליום 11.1.08, לצורך ביצוע ניתוח לכריתת סינוס וגרנולומה, כאשר בסיכום המחלה, צויין: "בשל מעורבות הברך והרושם כי מדובר באוסטאומיאליטיס הוחלט לסיים את הניתוח עם השארת הפצע פתוח, ולהתייעץ עם זיהומולוג ואורטופד...".


6. הנתבעת מתנגדת לבקשה וטוענת כי קביעת הועדה הרפואית של המל"ל, מחייבת, מכח סעיף 6 ב' לחוק, כך שאין התובע זכאי לבקש מינוי מומחה מטעם בית המשפט. הנתבעת מוסיפה וטוענת כי בנסיבות העניין, אין טעמים מיוחדים, המצדיקים הבאת ראיות לסתור.


7. לאחר שעיינתי בנימוקי הבקשה, התגובה והתשובה לתגובה, ראיתי לקבל את הבקשה.
אין מדובר בבקשה להבאת ראיות לסתור את קביעת הועדה הרפואית, אלא בקשה למינוי מומחה בתחום נוסף, אשר לא נבחן על ידי הועדה הרפואית. בעניין זה, נאמר בספרו של א. רבלין, תאונת הדרכים, סדרי דין וחישוב הפיצויים, מהדורה חדשה מעודכנת, עמ' 503: "אין קביעת המוסד כשלעצמה, שוללת קיומה של נכות נוספת, מפני שהועדה הרפואית לא נתבקשה ליתן דעתה לכך – יהא מקום למינוי מומחה רפואי שיחווה דעתו על קיומה של כנות נוספת – בלא שתיסתר בכך הקביעה שעל פי דין. הקביעה תשמש אז לצורך קביעת נכות בתחום הרפואי אחד וחוות דעתו של המומחה תשמש לקביעת שיעור הנכות בתחום רפואי אחר". כן ראה החלטת כב' השופטת אגי, בת.א. (שלום ת"א) 11707/04 שגיא נ' איילון חברה לבטוח בע"מ (פורסם בנבו).
טענתה של הנתבעת כי חוו"ד פרופ' קוט, אשר בדק את התובע, מטעם הוועדה הרפואית,

התייחסה לבעיה הזיהומית לאחר פציעה קשה ברגל עם השתלות עור ומוקדי הפרשות, אינה יכולה להתקבל, שכן פרופ' קוט, קבע נכות בגין צלקות בלבד ולא התייחס לשאלת קיומה או העדרה של נכות בגין הזיהומים החוזרים.
בנסיבות אלה, נוכח העובדה שבעיית הזיהום, לא נפתרה והתובע אושפז לאחרונה, פעם נוספת, בגין תהליך זיהומי, ומשבדו"ח הועדה, אין התייחסות לשאלת קיומה של נכות בתחום הזיהומי, ראיתי למנות מומחה מטעם בית המשפט, בתחום זה.


8. כמומחה, מתמנה פרופ' אלון מוזס, מבי"ח הדסה ירושלים.
כתב מינוי יוצא בנפרד.
מכתבה של ד"ר מיכל פאול, מיום 17.3.08, הנושא כותרת "לכל המעוניין", לא יועבר למומחה. למומחה יועברו מסמכים בדבר טיפול רפואי בלבד על פי תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ז-1986.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מומחה מטעם בית המשפט - משוא פנים

 2. פטירת מומחה מטעם בעל דין

 3. חוות דעת מומחה מטעם בית משפט

 4. בקשה חוזרת למינוי מומחה מטעם בית המשפט

 5. הגשת חוות דעת מומחה לבית משפט בלי בקשה

 6. תאונת דרכים – מינוי מומחה מטעם בית משפט

 7. ליקויי בניה- מינוי מומחה מטעם בית המשפט

 8. העברת ספרות רפואית למומחה מטעם בית המשפט

 9. פסילת מומחה מטעם בית המשפט - פסיקה

 10. מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום גריאטריה

 11. העברת חוות דעת קודמת למומחה מטעם בית משפט

 12. העברת רשומה רפואית ממוחשבת למומחה בית משפט

 13. מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום הכירורגיה

 14. מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי

 15. הגשת חוות דעת מומחה מטעם צד אחד בלבד

 16. מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגי

 17. בקשה להחלפת מומחה בית משפט - תשלום שכר טרחה

 18. תחום האורטופדיה – מינוי מומחה מטעם בית המשפט

 19. בקשה להורות למומחה בית משפט להתעלם מחוות דעת

 20. בקשה למנות מספר מומחים מטעם בית משפט - דוגמא

 21. פרופ' אלון מוזס – מינוי מומחה מטעם בית המשפט

 22. רצף טיפולי – בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט

 23. המלצת מומחה בית משפט על מינוי מומחה בתחום אחר

 24. פסילת מומחה בית משפט בגלל עמדה סותרת בתיק אחר

 25. מינוי מומחה מטעם בית משפט - פער בין חוות הדעת

 26. בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום הסיעוד

 27. מינוי מומחה מטעם בית משפט בתחום מחלות זיהומיות

 28. מה גובר ? ועדה רפואית או מומחה בית משפט

 29. אילו מסמכים מותר להעביר למומחה מטעם בית משפט ?

 30. בקשה להורות למומחה מטעם בית המשפט להתעלם ממסמכים

 31. בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום רפואת כאב

 32. בקשה לפסילת חוות דעת מומחה בית המשפט לרפואת עיניים

 33. בקשת פטור הגשת חוות דעת – מינוי מומחה מטעם בית משפט

 34. פניה חד צדדית למומחה מטעם בית המשפט – פסילת מומחה ?

 35. התנגדות להעברת מסמכים רפואיים למומחה מטעם בית המשפט

 36. פסילת מומחה מטעם הנתבעים בגלל שטיפל בתובע בעבר

 37. בקשה לפסילת חוות דעת מומחה בית משפט - תחום אורטופדיה

 38. בקשת רשות ערעור אי מינוי מומחה מטעם בית משפט – פלת"ד

 39. בקשה למחיקת חלקים מחוות דעת מומחה מטעם בית המשפט

 40. האם ניתן להעביר מכתב עובד סוציאלי למומחה מטעם בית משפט ?

 41. מומחה מטעם בית המשפט נפטר לפני שהספיק להיחקר על חוות הדעת

 42. האם מותר להעביר מסמך רפואי של רופא פרטי למומחה בית משפט ?

 43. פסילת מומחה בית משפט - ישב בועדות רפואיות של ביטוח לאומי ?

 44. בקשה להגיש חוות דעת נוספת לאחר חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט

 45. בדיקת קטין על ידי מומחה מטעם בית משפט ללא נוכחות ההורים

 46. פסילת מומחה מטעם בית משפט - הועברו מסמכים רפואיים שהם חוות דעת

 47. פסילת מומחה בשל התמחות בכירורגיה אורטופדית ולא בכירורגית בית החזה

 48. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון