חלוקת אחריות נזקים של שריפה


פסק דין

1. בהחלטתו ובפסק-דינו של כב' השופט ד"ר ביין מ - 19.2.01, קבע כי חברת החשמל חבה בפיצוי התובעים על נזקיהם בשיעור 75% מהנזק, ואילו הקרן הקיימת לישראל חבה בשיעור 25% מהנזק. עוד קבע כי התובעים אחראים ברשלנות תורמת של 10%. הודעת צד ה - ג' של קרן הקיימת לישראל נגד הדר חברה לביטוח בע"מ התקבלה.לאור החלטת בית המשפט, לקחה על עצמה חברת הדר את ייצוג הקרן הקיימת.בית המשפט מינה שני מומחים מטעמו לעניין גובה הנזק - השמאי עמוס רגב ורואה החשבון נפתלי פריד, ובהמשך, לאור פרישתו של כב' השופט ביין לגמלאות, הועבר התיק לטיפולי.המדובר הוא בנזקים שמקורם בשריפה שארעה ב-23.6.03.2. הצדדים הסכימו למתן פסק-דין על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, בעניין גובה הנזק, כולל נושא הנזק הבלתי ממוני, על בסיס חוות הדעת של השמאי רגב ורו"ח ד"ר פריד, לאחר הגשת טיעון קצר. עוד הוסכם כי גם שאלת ההוצאות תוכרע באותה הדרך.במסגרת טיעונם של התובעים, הגישו טבלה ובה פירוט הסכומים המתקבלים מחוות דעת המומחים ושערוכם להיום. הנתבעת 1 מסכימה לטבלת הנזקים הנ"ל, וקרן קיימת לישראל והדר חב' לביטוח בע"מ הצטרפו לטיעון הנתבעת 1.3. עיינתי בשתי חוות הדעת, בתשובות המומחים לשאלות שהופנו אליהם ובטיעוני הצדדים.לאחר ששקלתי את טענותיהם השונות של הצדדים, אני מורה בזאת כדלקמן:נזקה של אגודת אמירים הינו סכום של 374,816 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מ - 18.9.03 ועד לתשלום.נזקם של אביבה וישראל המאירי הינו סכום של 104,802 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מ - 18.9.03 ועד לתשלום ובתוספת 8,500 ₪ למועד מתן פסק דין זה.נזקו של יורם הרמן הינו סכום של 11,899 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מ - 18.9.03 ועד לתשלום ובתוספת 3,000 ₪ למועד מתן פסק דין זה.נזקו של יהודה זיו און הוא 53,195 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מ - 18.9.03 ועד לתשלום ובתוספת 3,000 ₪ למועד מתן פסק דין זה.נזקו של ניסן זינגר הוא 5,763 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מ - 18.9.03 ועד לתשלום ובתוספת 1,200 ₪ למועד מתן פסק דין זה.נזקם של עדנה וחיים חמיאל הוא 67,114 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מ - 18.9.03 ועד לתשלום ובתוספת 3,000 ₪ למועד מתן פסק דין זה.נזקו של עזבון סוזן גרבל ז"ל הוא 141,029 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מ - 18.9.03 ועד לתשלום ובתוספת 4,500 ₪ למועד מתן פסק דין זה.נזקה של איה ניצן שריר הוא 3,755 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מ - 18.9.03 ועד לתשלום ובתוספת 1,700 ₪ למועד מתן פסק דין זה.נזקה של יפה פוקר הוא 28,008 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מ - 18.9.03 ועד לתשלום ובתוספת 2,200 ₪ למועד מתן פסק דין זה.נזקו של יוסף פלג הוא 15,268 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מ - 18.9.03 ועד לתשלום ובתוספת 2,200 ₪ למועד מתן פסק דין זה.נזקה של טלי פרידמן הוא 5,654 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מ - 18.9.03 ועד לתשלום ובתוספת 1,700 ₪ למועד מתן פסק דין זה.נזקו של יהודה פרץ הוא 7,356 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מ - 18.9.03 ועד לתשלום ובתוספת 1,700 ₪ למועד מתן פסק דין זה.נזקו של יהודה שחורי הוא 26,677 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מ - 18.9.03 ועד לתשלום ובתוספת 1,700 ₪ למועד מתן פסק דין זה.נזקו של חיים קשטן הוא 146,306 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מ - 18.9.03 ועד לתשלום ובתוספת 3,000 ₪ למועד מתן פסק דין זה.נזקו של אלעזר רוזנבלום הוא 14,504 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מ - 18.9.03 ועד לתשלום ובתוספת 1,700 ₪ למועד מתן פסק דין זה.נזקה של כרמית רוסו הוא 33,316 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מ - 18.9.03 ועד לתשלום ובתוספת 1,700 ₪ למועד מתן פסק דין זה.4. לאור קביעותיו של כב' השופט ביין, זכאים התובעים לפיצוי עבור 90% מהסכומים הנ"ל.אני מחייבת בזאת את חברת החשמל בפיצוי התובעים בשעור 75% מהסכומים הנ"ל, לאחר ניכוי חלקם של התובעים, ואת הקרן הקיימת והדר חב' לביטוח בפיצוי התובעים בשעור 25% מהסכומים הנ"ל, אף זאת לאחר ניכוי חלקם של התובעים.עוד אני מחייבת את הנתבעים בחלוקה של 75% (חברת החשמל) ו - 25% (הקרן הקיימת והדר) לשאת בהוצאות התובעים בסכום של 100,000 ₪ וכן בשכ"ט עו"ד התובעים בשיעור של 15% מסכום הפיצוי בתוספת מע"מ כחוק. היה ותחול יתרת אגרה, ישאו בה הנתבעים על פי חלקם היחסי בחבות.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח כפל - שריפה

 2. שריפה עבודות חשמל

 3. ביטוח שריפה אליהו

 4. תביעה על שריפת עסק

 5. שריפה בחולון - ביטוח

 6. שריפת רכב סיאט

 7. ביטוח שריפה בארון חשמל

 8. כוויות קשות עקב שריפה

 9. שריפת מכונית - טוטלוס

 10. שריפה בבית קפה - ביטוח

 11. האם מזגן גרם לשריפה ?

 12. נכות פלסטית בגלל שריפה

 13. שריפה בגלל תיקון

 14. שריפה בגלל מחשב

 15. החלפת אלטרנטור - שריפה

 16. שריפה במלון במהלך חופשה

 17. חוק למניעת שריפות בשדות

 18. שריפה בגלל ריתוך סורגים

 19. מי אחראי לשריפה ? תביעה

 20. שריפה בדירה שכורה

 21. החרגת ביטוח שריפה

 22. שריפת גופות בישראל

 23. צו ייצור אבק שריפה

 24. נזק לרכב חונה בגין שריפה

 25. שריפה דירה לאחר הסכם מכר

 26. ביטוח משכנתא שריפה

 27. שריפה במפעל - ביטוח

 28. שריפה של מכונית – פיצויים

 29. גורמים לשריפה - רכב

 30. על מי אחריות לפרוץ שריפה ?

 31. שריפת מטעים בקיבוץ - ביטוח

 32. שריפה בלוח חשמל בבית

 33. חלוקת אחריות נזקים של שריפה

 34. תביעת שיבוב נגד אחראי לשריפה

 35. שריפה באשמת שוכר – מה הדין ?

 36. שריפה ברכב טויוטה קורולה

 37. כוויות חייל - שריפה בטנק

 38. ביטוח שריפת רכב - חוטי חשמל מנוע

 39. שריפת רכב לאחר תיקון במוסך

 40. פיצוי כספי בגין גרימת שריפה

 41. שריפה בגלל סיבה לא ידועה - ביטוח ?

 42. שריפה של מכוניות – תביעה נזקי שריפה

 43. שריפה של מכונית – חוות דעת חוקר שריפות

 44. תביעת שיבוב - שריפה של רכב בגלל תקלה עצמית

 45. שיפוץ דירה בשכירות מוגנת לאחר שריפה

 46. דליפת דלק - שריפה במהלך תדלוק רכב בתחנת הדלק

 47. שריפת נכס – אי קיום דרישות מכבי אש - ביטוח ?

 48. תביעת שוכר נגד המשכיר בגין רכוש שניזוק בשריפה

 49. שריפה בדירה בשכירות - תביעת בעל הדירה נגד השוכרים

 50. רכבו של התובע נפגע קשות כתוצאה משריפה שפרצה ברכבו של הנתבע

 51. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון