תביעה נגד עיריית חולון - נפילה בבית הקברות


פסק דין

1. ראשיתה של התביעה דנן, בתביעה שהגישה התובעת ביום 20.1.98 כנגד עיריית חולון וכנגד איילון חברה לביטוח בע"מ, המבטחת של עירית חולון וכן כנגד הנתבעת 2 דנן (להלן: "הנתבעת").

בכתב התביעה נטען, כי התובעת ילידת 1935 (גם גילה תוקן משנת 1953 לשנת 1935) נפלה בדרכה ביום 29.5.95 בשער הכניסה הישן לבית הקברות בחולון "על מהמורה של אבנים שהוערמה בכניסה לבית הקברות".

לא למותר לציין, כי לתביעה לא צורפה חוו"ד רפואית.

הנתבעות המקוריות נאלצו להגיש כתב הגנה תוך שמוכחש הנטען ע"י התובע כשהנתבעות המקוריות מגישות אף הודעה לצד שלישי כנגד הנתבעת.

הנתבעת מצידה הגישה הודעה לצד רביעי כנגד הנתבעות המקוריות.2. רק כשנה לאחר הגשת התביעה והמפורט לעיל, ציין ב"כ התובעת בישיבה מיום 11.1.99 "אנו מבקשים זמן לבדוק את העניין בכל הקשור לשטח השיפוט...".

באותה ישיבה ציין ב"כ הנתבעת, כי אין זה ברור היכן מקום נפילתה הנטענת של הנתבעת ועל כן קשה לענות אם הנתבעת ביצעה עבודות במקום.

נוכח דברי עו"ד רוט, כי סיכם עם ב"כ הנתבעות המקוריות כי יש לבדוק במדוייק את מקום הנפילה, הורה ביהמ"ש "כי התובעת בנוכחות נציגים מטעם כ"א מהצדדים תסור למקום... עם כל הנוגעים בדבר" וכשבעקבות ביצוע האמור תמסר הודעה אם אכן ישנה עילה כנגד עירית חולון, וכן בדבר ביצוע עבודות במקום הנפילה הנטענת, ע"י הנתבעת.3. אומנם הביקור לא נערך, אולם בהסכמה, נמחקה התביעה כנגד הנתבעות המקוריות והוגשה ע"י התובעת בחודש יוני 1999 תביעה מתוקנת וכשעתה הנתבעות הינן הנתבעת 1 (להלן: "העיריה") והנתבעת.גם בכתב התביעה המתוקן נטען, כי העיריה לא הציבה שילוט אזהרה בדבר ביצוע עבודה במקום, לא גידרה מקום ביצוע העבודות, לא פיקחה על העבודות וכי לא סילקה מפגעים אשר הוערמו במקום, כלשונה, בגין ביצוע עבודות ע"י הנתבעת.

כן טענה, כי הנתבעת לא פעלה כראוי בעת ביצוע העבודות במקום על ידה.לכתב התביעה המתוקן צורפה חוו"ד של ד"ר קמחין אשר קבע, כי לתובעת נותרה נכות צמיתה בשיעור של 50% בגין שבר עם פריקה, וכשהיא נותרה עם כאבים ביד, הגבלה בתפקוד הכתף, חולשה של המרפק והגבלה בתנועות שורש כף יד שמאל ויד שמאל שאינה תפקודית.

ושוב, נדרשה התובעת לתיקון כתב תביעה תוך ציון, כי מדובר ברח' שבבת ים ותוך הוספה, כי העיריה התקשרה עם הנתבעת לביצוע העבודות במקום הנפילה הנטען.4. הנתבעות בכתב ההגנה מטעמן הכחישו, כאילו בוצעו עבודות ע"י הנתבעת במקום ובזמן הרלוונטיים וכן טענו, כי הנפילה ארעה כתוצאה מרשלנות התובעת, אשר לא הסתכלה לכיוון הליכתה ו/או בשל כך שהלכה במקום שאינו מיועד לכך, לשם קיצור הדרך.הנתבעות הגישו חוו"ד של פרופ' נרובאי, אשר מסקנתו, כי לתובעת לא נותרה נכות כתוצאה מהתאונה, וכשהוא מציין, כי ד"ר קמחין התעלם מעברה הרפאי של התובעת עוד טרם התאונה, וכי בבדיקתו לא נמצאו הגבלות בתנועות הכתף, בדיקה שנערכה שנתיים לאחר בדיקתו את התובעת של ד"ר קמחין.5. לא בכדי, ציינה ב"כ הנתבעות, כי מן הראוי היה כי יערך ביקור במקום וחרף התמונות שהוצגו.

מכל מקום, ביהמ"ש הורה לקדם את ההליכים, לרבות ע"י הגשת תצהירי עדות ראשית מטעם הצדדים וכן הורה ביהמ"ש על מינוי ד"ר לידור כמומחה מטעמו.6. ד"ר לידור בחוות דעתו קובע, כי לא נותרה לתובעת נכות צמיתה בגין התאונה.7. בתצהירה כעדות ראשית ת/1 מיום 15.9.98 מצהירה התובעת, כי בעת שעשתה דרכה לבית הקברות, סמוך לשער הכניסה הישן לבית הקברות "נתקלתי לפתע באבנים שהיו שם, וכתוצאה נפלתי".

עוד היא מציינת, כי לאחר שנפלה ראתה "שכל איזור הכניסה היה מלא באבנים ובורות, בגלל עבודות שנעשו שם ע"י הנתבעות" עוד היא מציינת העדר גידור ושילוט וכי המקום בבעלות ובאחריות העיריה.

כן צרפה התובעת תמונות שצולמו לאחר סלילת המקום.8. מחקירתה הנגדית מן הראוי לציין כדלקמן:א. לדבריה לא היתה כלל מדרכה במקום וכי "נפלתי על ערימת אבנים ובור" (עמ' 1 מיום 31.12.01).

בעמ' 2 היא מעידה "אני יצאתי מבית העלמין" וכשטרם לכך היא ציינה כי התאונה ארעה בעת שנכנסה לבית הקברות.

בעמ' 3 היא מעידה שנפלה כתוצאה מבור וכשהרגל נתפסה ואזי, נפלה על האבנים.

מכאן ואילך מתכחשת התובעת לנטען , כאילו סבלה מבעיות אלו ואחרות עוד בטרם התאונה, וזאת חרף רישום רפואי זה או אחר, כך ביחס לרישום בשנת 93' על תלונות על עייפות בהליכה וקושי לעלות לעלות מדרגות, כאבי ברכיים עוד טרם התאונה וכאילו מלפני התאונה לא היו לה כלל בעיות בגבה ועוד.

בהקשר לנסיבות התאונה, גם ביהמ"ש התקשה להבין אופן נסיבותיה של התאונה וכמפורט בעמ' 8.

פרט לתובעת, לא העיד מי מטעמה של התובעת, לרבות אחיינה שלא יכול היה להגיע, לפי דברי ב"כ התובעת.9. כבר עתה אציין, כי מדובר בעדות יחידה של בעלת דין על כל המשתמע מכך.

יתר על כן, לא הובאה כל ראיה כאילו הנתבעת ביצעה עבודות במקום הנטען במועד הרלוונטי, וכפי שלא הוכח כלל כאילו ביצעו עבודות במקום בעת התאונה.

עוד יש להוסיף, כי התובעת מעידה בעמ' 8, כי הגיעה לבית הקברות באוטובוס ומהתחנה הלכה לכיוון שער הכניסה.

אומנם האחיין שמחון חביב לא הובא לעדות בביהמ"ש, אולם בתצהיר מטעמו צויין, כי הוא זה שהסיע את התובעת לבית העלמין, ובנסיבות שכאלו יש לייחס משמעות לכך שהתובעת נמנעה מלהעידו.

אם אכן האחיין הסיע את התובעת למקום, ייתכן ויכול היה לתמוך בגרסתה בדבר ביצוע עבודות במקום באותה עת ומצב המקום בו התובעת טוענת כי נפלה.בכל הקשור לנתבעת, יש להוסיף כי זו הכחישה כי ביצעה עבודות אומנם ברח' משה דיין בחולון, הגם שלחלופין טענה לאחריות של הנתבעות המקוריות, אולם לאחר שתוקן כתב התביעה, הכחישה הנתבעת ביצוע עבודות במקום, דהיינו, ברח' משה דיין בבת ים.

התובעת יכולה היתה ללא קושי להוכיח אם אכן בוצעו עבודות במקום, אולם גם בכך כשלה הנתבעת.

לכל האמור יש להוסיף, כי גם אם נתחשב בגילה של התובעת, הרי קשה ליתן אמון בעדותה של התובעת, לרבות נוכח הכחשת כל אשר סברה כי אינו פועל לטובתה, ואשר לכאורה נתמך ברישום זה או אחר, לרבות אשר צויין בחוות הדעת הרפואיות השונות.לא למותר להוסיף, כי הגרסה הבסיסית שבכתב התביעה אינה מזכירה כלל המצאות של בור אשר כתוצאה ממנו נפלה התובעת, אלא גרסה לפיה התובעת כשלה כתוצאה ממהמורה של אבנים.

לא בכדי מפנה ב"כ הנתבעות לדו"ח מד"א שם מצויין בית העלמין חולון, וכשלא ניתן לקבוע את מקום הנפילה המדוייק, וזאת חרף ההזדמנות שניתנה לתובעת לביקור במקום על מנת להווכח אם אכן מדובר במקום המצוי בתחום שיפוטה של העיריה, ואם לאו.

הגם שלא הייתי מוצא רק בכך לדחות את התביעה, הרי עדיין יש לבחון המחזיק במקרקעין ואם אכן מדובר במכשול הקשור בעבודות אלו או אחרות, או מכשול שהיה על העיריה להדרש לו.בצדק הפנתה ב"כ הנתבעות לפסיקה עניפה בדבר נטל הוכחה המוטל על תובע בתביעה כנגד עיריה מול חובת העיריה, וכשמדובר במקום שלכאורה מוכר לתובעת.10. בהתחשב בגילה של התובעת, ולכאורה, בעברה הרפואי, לא שוכנעתי כי יש מקום לקבל את גרסתה של התובעת, כי נפלה דווקא כתוצאה ממכשול זה או אחר ו/או מסיבה אחרת אף אם הייתי מתעלם מכך שמדובר בעדות יחידה של בעלת דין.לא בכדי גם התובעת בטיעוניה לא טענה להחלת הכלל של הדבר מדבר בעד עצמו.התובעת טוענת, כי יודעת היא היטב סיבת נפילתה אולם כאמור, לא די בכך.

יתר על כן, הכיצד מצהירה התובעת, כי הנתבעת ביצעה עבודות במקום וכשלכאורה, אין לה מושג על כך.

נוכח כל האמור לעיל, נראה כי אין מנוס אלא לדחות את התביעה.11. בכל הקשור לשאלת הנזק, הגם שלכאורה אין אנו נדרשים לה, אציין, שחרף התנגדות הנתבעות מונה מומחה ע"י ביהמ"ש אשר אף נחקר ע"י ביהמ"ש, ואם הייתי נדרש לכך, לא על נקלה היה ניתן לקבוע, כי תחולאיה שלה תובעת קשורים לתאונה.12. לאור כל האמור התביעה נדחית.13. בכל הקשור להוצאות, צודקת ב"כ הנתבעות, כי לפחות ביחס לנתבעת לא הוכח מאומה בכל הקשור אליה וכשאין להתעלם מאשר נדרשה הנתבעת, הן בהליכים הקשורים לתביעה המקורית והן לתביעה המתוקנת.אשר על כן, אני מחייב את התובעת לשלם לנתבעת הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 4,000 ₪ בתוספת מע"מ ולעיריה סכום של 1,500 ₪ בתוספת מע"מ.

ככל שהאמור לא ישולם עד ליום 1.4.02, ישאו הסכומים האמורים הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נפילה בעבודה

 2. נפילה במקלחת

 3. נפילה בגן משחקים

 4. נפילה במעבר חציה

 5. נפילה לבור ניקוז

 6. נפילה על בטונדה

 7. נפילה במהלך טיול בטבע

 8. נפילה מכיסא בזמן ניקיון

 9. החלקה בסופר מרקט

 10. החלקה במפעל

 11. החלקה ליד הבריכה

 12. נפילה בדרך לעבודה

 13. נפילת אבני חיפוי

 14. נפילת סלע על עובד

 15. נפילה בבריכת שחיה

 16. נפילה בגלל סחרחורת בעבודה

 17. החלקה / נפילה במטבח בבית

 18. נפילה בגלל סדק בכביש

 19. נפילת שלט על רכב חונה

 20. נפילה ממיטה תא מעצר במשטרה

 21. נפילה במסיבת ריקודים

 22. נפילה בגלל בור בכביש

 23. נפילה ממחפרון תוך כדי ירידה

 24. תאונת עבודה נפילה מגג

 25. נפילת אישה מבוגרת ברחוב

 26. נפילה מהמיטה בחדר מיון

 27. נפילה על לבנים על מדרכה

 28. נפילה של מורה – תביעת נזיקין

 29. נפילה בדרך חזרה מהעבודה

 30. נפילה בגלל שקית ניילון

 31. תאונת עבודה נפילת עפר על הראש

 32. נפילה בבית בדרך לעבודה

 33. נפילה בקולנוע – תביעת פיצויים

 34. החלקה על הרצפה בגלל חומר ניקוי

 35. שילוט אזהרה - רצפה רטובה

 36. נפילה בגלל נוזל ניקוי על הרצפה

 37. נפילת עובד שעמד על כיסא

 38. תאונת עבודה מנופאי - נפילה ממנוף

 39. פיצויים בגין נפילה לתהום

 40. פגיעה כתוצאה מנפילת ארון

 41. החלקה על רצפה - שכבת פוליש ווקס

 42. פציעה בחדר כושר - נפילת משקולת

 43. נפילה של שוטר ברחוב בדרך לעבודה

 44. נפילה בגלל מרצפה שבורה על מדרכה

 45. נפילת אבן על הראש – תביעת פיצויים

 46. נפילה ליד בריכה בגלל שלולית מים

 47. תביעה נגד קייטנה – נפילה מעל סוס

 48. נפילה בחו"ל - ביטוח נוסעים לחו"ל

 49. נפילה של ילדה ברחוב בגלל חוט ברזל

 50. תביעה נגד חוות סוסים - נפילה מסוס

 51. גג אזבסט נשבר נפילה מגג של מסגר רתך

 52. נפילה במתחם אטרקציה תיירותית

 53. נפילה בגלל רצפה רטובה במטבח

 54. נפילה לאחר הוצאת התינוק מהרכב

 55. נפילה במהלך תיקון מנוע של רכב

 56. נפילה מעמוד חשמל – תאונת עבודה חשמלאי

 57. כיסא נשבר בגלל ישיבה - נפילה על עכוז

 58. נפילה על רצפת PVC למניעת החלקה

 59. עליה לגג כדי לתקן דליפה - נפילה

 60. החלקה על גרגרי פלסטיק מפוזרים על הרצפה

 61. תאונת עבודה עולה חדש - נפילה מגג אסבסט

 62. נפילה של מלצר במטבח בגלל רצפה רטובה שמן

 63. תביעה נגד טיב טעם - נפילה של לוח זכוכית

 64. נפילה מן הקומה הראשונה – תביעה לפיצויים

 65. נפילת עובד ניקיון בזמן שטיפת רצפה

 66. נפילת עובדת בסופר בגלל רצפה רטובה

 67. תביעה נגד עיריית חולון - נפילה בבית הקברות

 68. נפילת רמקול על רחבת ריקודים – תביעת פיצויים

 69. תוך כדי שיחה בטלפון פתח את החלון ונפל

 70. תאונת עבודה בגלל רוח - נפילת חפץ כבד על ראש עובד

 71. תביעה מסגר עצמאי פגיעה בעבודה נפילה בתוך בית מלאכה

 72. תביעה נגד מכון כושר: פציעה (נפילה) בשיעור זומבה

 73. נפילה ביציאה מהרכב בגלל תיק שהיה מונח מתחת למושב

 74. נפילה בגלל רטיבות ברצפה בגלל החזקת דליים מלאים במים

 75. עת שעלה לרכב כדי להתחיל בנסיעה, החליק התובע, נפל ונחבל

 76. נפילה מהמשאית ביום גשום - הרגל נלכדה בין הברזל והברזנט

 77. נפילה בעליה במדרגות הקבינה בגלל שאריות שמן וסולר בנעליים

 78. נפילה בשירותים במהלך העבודה עקב רטיבות ומים שהיו על הרצפה

 79. נפילה לאחור בניסיון לחצות כביש בגלל רכב שנסע במהירות מופרזת

 80. סוס התפרץ לכביש לאחר שהנתבע נפל ממנו ורכב התובעת פגע בו

 81. איבד את שיווי משקל וכתוצאה ממים ושמן שהיו על גבי הרצפה החליק ונפל

 82. נפל עת נתקל בסלע גדול שהיה מונח על השביל ואשר חסם את המעבר כמעט לחלוטין

 83. תאונת דרכים: כאשר עצר ליד ביתו והחל להוריד את החפצים, כשהמנוע עדיין פועל, הוא החליק ונפל

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון