נפילה מעמוד חשמל – תאונת עבודה חשמלאי


פסק דין

1. התובע הוא חשמלאי במקצועו. הוא נפגע בתאונת עבודה ביום 30.6.97. הוא טיפס אז על עמוד חשמל במהלך עבודתו. העמוד נפל ויחד עימו נפל התובע ארצה. עבודה זאת הוא ביצע כקבלן עצמאי. בגין התאונה נקבע בפסק הדין החלקי מיום 12.12.01 כי הנתבעים חבים כלפיו בנזיקין. עוד נקבע בפסק הדין החלקי כי התובע תרם לתאונה ברשלנותו התורמת, בשיעור של 20 אחוזים.


על בסיס זה יש לקבוע את הפצויים המגיעים לתובע, כמפורט להלן.


2. התובע יליד 8.1.68, תושב שלומי. במשך השנים התקדם בהכשרתו המקצועית (ראה תעודת חשמלאי מעשי ת20/; תעודת חשמלאי מוסמך ת21/; רשיון לעסוק בביצוע עבודות חשמל לפי חוק החשמל תשי"ד - 1954 ת22/, ותעודת חבר באיגוד החשמלאים המורשים, ת23/). עד ספטמבר 96 עבד בחברת מנורה - איז'ו אהרון כשכיר (ראה תלושי שכר ת24/). בספטמבר 96 החליט כי ייטיב למצוא השתכרות נאותה כעצמאי, והחל לעבוד כעצמאי בעבודות חשמל, ועיקר העבודות היו בשירות הנתבעת, מר ושות' בע"מ. הוא דאג כחוק לרישום המתאים במס ההכנסה (ראה ת25/ ו - ת26/). לא חלף זמן רב והוא נפגע בתאונת נשוא התביעה מיום 30.6.97. הוא סגר את עסקו ובאפריל 2000 חזר לעבוד כשכיר במפעל "אימקו" בשלומי, שם הוא מועסק בעבודות ייצור.


3. פגיעתו של התובע בתאונה היתה קשה. הדברים מתוארים בחוות הדעת ת1/ מאת ד"ר שטהל, ובחוות הדעת נ1/ של ד"ר סלטי. בנפילה נגרם שבר של ראש הרדיוס ושבר ללא תזוזה של האולקרנון באותו צד. באגן נגרם שבר חוץ פרקי בקדמת האצטבולוס וכן שבר של הרמוס פוביס. הוא נזקק לאישפוז במחלקה האורטופדית של בית החולים בנהריה למשך כ - 3 שבועות, ונותח לצורך כריתת ראש עצם הרדיוס וקיבוע האולקרנון בעזרת פלטה וברגים. לאחר מכן נזקק למעקב רפואי ולטיפולי פיזיוטרפיה.


ד"ר סלטי מעריך נכות של 28 אחוז לצמיתות, וסבר כי אין מקום להפעיל את תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז - 1956.


ד"ר שטהל מעריך את הנכות בשיעור של 30.7 אחוזים כדלקמן: כריתת ראש הרדיוס והגבלה בתנועות המרפק - 10 אחוז לפי סעיף 41(8) למבחנים; העדר תנועות סיבוביות של היד - 10 אחוז נכות לפי סעיף 41(10) למבחנים; בגין הפגיעה בעצב האולנרי - 5 אחוז נכות לפי סעיף 31(5)א'II למבחנים, וכן 10 אחוז נכות בגלל הפגיעה בעצב הסכיאטי.


המל"ל קבע לתובע נכות בשיעור של 28 אחוז לצמיתות החל מיום 1.5.99 ורופאיו אף מצאו להפעיל תקנה 15 והעמידו את הנכות על 42 אחוז לצמיתות. הנכות שקבעו רופאי המל"ל היא כדלקמן: 10 אחוז נכות לפי סעיף 41(7((ב)III בגין הגבלה ביישור המרפק; 20 אחוז נכות לפי סעיף 41(10)ו בגין ההגבלה בשורש כף היד השמאלית; 0 אחוזי נכות לפי סעיף 32(4)א'I למבחנים בגין הפגיעה העצבית ביד בצורה קלה ו - 0 אחוזי נכות לפי סעיף 31(5)א'I בגלל שיתוק העצב בצורה קלה מאוד.


סה"כ כאמור, נכות רפואית של 28 אחוזים לצמיתות.


4. ניתן לקבוע כי נכותו הרפואית של התובע היא בשיעור של 28 אחוז לצמיתות, וכי נכותו התיפקודית גבוהה מעט יותר, לאור עיסוקו ומקצועו כחשמלאי, דבר המצריך עבודה פיזית והפעלה ניכרת של הידיים.


5. קודם שנקבעה הנכות הצמיתה, נקבעו לתובע נכויות זמניות על ידי רופאי המל"ל: בפרקי זמן שונים אף עמדה הנכות על 100 אחוזים, וכן על 70 ו 50 אחוזים. החל מיום 1.5.99 הועמדה הנכות, כאמור, על 28 אחוז רפואית ו - 42 אחוז בהתחשב בתקנה 15.


6. סמוך לפני התאונה, נעשה התובע עצמאי. לפני שפנה להיות קבלן עצמאי עבד, כאמור, כחשמלאי שכיר אצל חברת מנורה איז'ו אהרון. תלושי השכר (ת24/) מדברים על השתכרות של 5,696.87 ש"ח ביולי 96; 4,936.27 ש"ח באוג' 96; 4,253.13 ש"ח במאי 96, וביוני 96' סכום של 3,151.82 ש"ח.


בספטמבר 96 נעשה התובע עצמאי. הוא הגיש לשלטונות המס דו"חות על הכנסתו, והוצאו שומות כנדרש. בשנת המס 96 הוא הרויח מעסק כעצמאי 7,191 ש"ח. ממשכורת הוא השתכר 34,797 ש"ח, סה"כ השתכרות בסכום של 41,988 ש"ח (ראה נ4/). הנתונים מראים על עליה ניכרת שהיתה צפויה בהשתכרותו בשנת 97, אשר עקב הפציעה, הסתכמו בה הכנסותיו בסכום של 7,866 ש"ח מעסק, ומן הביטוח הלאומי הוא קיבל סכום של 5,612 ש"ח (ראה נ5/). אולם, היו לתובע, האמין בעיני, ואשר התרשמתי כי הוא אדם חרוץ ובעל מקצוע מיומן, ובעל יכולת להתקדם יפה בעבודתו ובעסקו, הכנסות יפות בתקופה הסמוכה לתאונה, כאשר עבד בשירות הנתבעת כקבלן עצמאי באחזקת מערכות חשמל של הצבא, ברמת הגולן ובצפון. החשבוניות ת29/ מראות תשלומים שהוא היה זכאי היה לקבלם מאת הנתבעת מר, עבור עבודות בסמוך לפני התאונה, והן מן התקופה שמיום 2.5.97 עד ליום 27.5.97 בסכום כולל של 18,135 ש"ח. כמו כן הוא קיבל סמוך לתקופה זאת תשלומים קטנים יותר ממזמיני עבודות אחרים, בסכום כולל של 3,594.5 ש"ח.


המשכורות שקיבל התובע מאת עבודתו כשכיר בחברת מנורה - איז'ו אהרון, עולות כיום לכדי הסכום של 7,000 ש"ח לחודש. חשמלאי מוסמך המועסק בחברת החשמל במשרה מלאה, משתכר כדי 11,000 ש"ח ועד כדי 15,000 ש"ח לחודש (ת17/). שוכנעתי, כי התובע הוא בעל מקצוע מיומן, חרוץ, שהיה בתחילת דרכו כקבלן חשמל עצמאי. נראה כי הוא יכול היה, אלמלא התאונה, להגדיל השתכרותו לתקופה שעד היום, לכדי 10,000 ש"ח לחודש, לו היה יכול אלמלא התאונה לפתח את עסקו כעצמאי, כפי שתיכנן. בעתיד, יכול היה התובע להשתכר יותר מזה, כדי 12,000 ש"ח לחודש, אפשר שאף יותר.


כזכור, עד אפריל 2000, לא חזר התובע לשום עבודה, אך סבורני כי על פי מצבו ופציעתו וההחלמה מן הפציעה, לא היתה הצדקה להמתין בחזרה לעבודה עד למועד כה מאוחר. איני סבור שמן ההכרח הוא כי התובע ימשיך לעבוד לאורך זמן ב"אימקו", להערכתי, בשלב כלשהו הוא ימצא דרכו לחזור לעיסוקו כחשמלאי או כקבלן חשמל, על אף מגבלותיו.


7. לאור כל הנתונים הנ"ל, אנסה לסכם את נזקיו, לפי ראשי הנזק השונים, כדלקמן:


בגין כאבו וסבלו, לאור הנכות האמורה, הניתוחים והאישפוז, אפסוק לתובע סכום של 110,000 ש"ח.


התאונה היתה ביום 30.6.97. עד לאפריל 2000 לא חזר התובע לעבודה כלשהי. עד ליום 30.12.98 היתה נכותו הזמנית לפחות 50 אחוזים, ובפרקי זמן ממושכים היתה 100 אחוזים או 70 אחוזים. אעריך על כן, כי בכל התקופה הזו הוא לא יכול היה לעבוד כלל. תקופה זו נמשכה 18 חודשים. ההפסד מוערך לסכום של 7,000 ש"ח לחודש. סך הכל 126,000 ש"ח. מאז, ועד לתחילת עבודתו באימקו באפריל 2000, משך 15 חודשים, אעריך את הפסדו על פי גריעה של מחצית ההשתכרות, ולפי הערכתי כול היה התובע בתקופה זו להתקדם בעיסקו כעצמאי, ולהשתכר 8,000 ש"ח לחודש, אלמלא התאונה. מתקבל הפסד בסכום של סכום של 60,000 ש"ח. מאז ועד היום, חלפה תקופה של 24 חודשים. ההפסד בתקופה זו מוערך לפי גריעה של 40 אחוזים מן ההשתכרות, אשר לפי הערכתי היתה יכולה להסתכם, אלמלא התאונה, בסכום של 9,000 ש"ח לחודש. מתקבל הפסד של 86,400 ש"ח.


סך הכל, בגין הפסדיו בעבר, משך 57 חודשים, מגיעים לתובע פיצויים, בראש הנזק של הפסד השתכרות בעבר, בסכום כולל של 272,400 ש"ח. בצירוף הריבית, עולה הסכום לכדי 304,000 ש"ח.


8. באשר להפסדים בעתיד: אעריך כי התובע היה יכול להשתכר בעתיד, סכום של 12,000 ש"ח לחודש בממוצע, לאורך התקופה שעד גיל של 65 שנה. הוא יליד 8.1.68. יגיע לגיל 65 שנה בתאריך 8.1.2033. לפניו עוד כמעט 31 שנה. בהתחשב במקדם המתאים, אעריך את הפסדי ההשתכרות לעתיד לפי גריעה של כ - 35 אחוזים מהסך של 12,000 ש"ח לחודש. מתאים לפסוק בראש נזק זה, סכום של 1,000,000 ש"ח.


9. היו לתובע הוצאות רפואיות, בגין פגיעתו, בסכומים קטנים, כמו כן הוציא הוצאות עבור נסיעות לטיפולים רפואיים. עבור כל אלה, וכן בגין עזרת צד שלישי, והשפעת התאונה על כושר ניידותו של התובע, השפעה מסוימת לא קשה בגין השבר באגן והפגיעה בעצב הסכיאטי, אעריך את הפיצויים לתובע בראש נזק זה, בסכום גלובלי של 40,000 ש"ח.


10. הנזק עולה איפוא, לפי ההערכות הנ"ל, לסכום כולל של 1,454,000 ש"ח. האחריות היא בשיעור של 80 אחוזים. נותר הסכום של 1,163,200ש"ח. יש לנכות תגמולי מל"ל, בסכום של 217,000 ש"ח (ר' חוות דעתו של האקטואר שי ספיר, נ8/). היתרה היא בסך של 946,200 ש"ח.
11. הנתבעים מחויבים בהתאם. יש להוסיף את הוצאות המשפט שנגרמו לתובע וכן שכר טרחת עו"ד לפי 20 אחוזים מן הסכום שנפסק בתוספת מע"מ.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נפילה בעבודה

 2. נפילה במקלחת

 3. נפילה בגן משחקים

 4. נפילה במעבר חציה

 5. נפילה לבור ניקוז

 6. נפילה על בטונדה

 7. נפילה במהלך טיול בטבע

 8. נפילה מכיסא בזמן ניקיון

 9. החלקה בסופר מרקט

 10. החלקה במפעל

 11. החלקה ליד הבריכה

 12. נפילה בדרך לעבודה

 13. נפילת אבני חיפוי

 14. נפילת סלע על עובד

 15. נפילה בבריכת שחיה

 16. נפילה בגלל סחרחורת בעבודה

 17. החלקה / נפילה במטבח בבית

 18. נפילה בגלל סדק בכביש

 19. נפילת שלט על רכב חונה

 20. נפילה ממיטה תא מעצר במשטרה

 21. נפילה במסיבת ריקודים

 22. נפילה בגלל בור בכביש

 23. נפילה ממחפרון תוך כדי ירידה

 24. תאונת עבודה נפילה מגג

 25. נפילת אישה מבוגרת ברחוב

 26. נפילה מהמיטה בחדר מיון

 27. נפילה על לבנים על מדרכה

 28. נפילה של מורה – תביעת נזיקין

 29. נפילה בדרך חזרה מהעבודה

 30. נפילה בגלל שקית ניילון

 31. תאונת עבודה נפילת עפר על הראש

 32. נפילה בבית בדרך לעבודה

 33. נפילה בקולנוע – תביעת פיצויים

 34. החלקה על הרצפה בגלל חומר ניקוי

 35. שילוט אזהרה - רצפה רטובה

 36. נפילה בגלל נוזל ניקוי על הרצפה

 37. נפילת עובד שעמד על כיסא

 38. תאונת עבודה מנופאי - נפילה ממנוף

 39. פיצויים בגין נפילה לתהום

 40. פגיעה כתוצאה מנפילת ארון

 41. החלקה על רצפה - שכבת פוליש ווקס

 42. פציעה בחדר כושר - נפילת משקולת

 43. נפילה של שוטר ברחוב בדרך לעבודה

 44. נפילה בגלל מרצפה שבורה על מדרכה

 45. נפילת אבן על הראש – תביעת פיצויים

 46. נפילה ליד בריכה בגלל שלולית מים

 47. תביעה נגד קייטנה – נפילה מעל סוס

 48. נפילה בחו"ל - ביטוח נוסעים לחו"ל

 49. נפילה של ילדה ברחוב בגלל חוט ברזל

 50. תביעה נגד חוות סוסים - נפילה מסוס

 51. גג אזבסט נשבר נפילה מגג של מסגר רתך

 52. נפילה במתחם אטרקציה תיירותית

 53. נפילה בגלל רצפה רטובה במטבח

 54. נפילה לאחר הוצאת התינוק מהרכב

 55. נפילה במהלך תיקון מנוע של רכב

 56. נפילה מעמוד חשמל – תאונת עבודה חשמלאי

 57. כיסא נשבר בגלל ישיבה - נפילה על עכוז

 58. נפילה על רצפת PVC למניעת החלקה

 59. עליה לגג כדי לתקן דליפה - נפילה

 60. החלקה על גרגרי פלסטיק מפוזרים על הרצפה

 61. תאונת עבודה עולה חדש - נפילה מגג אסבסט

 62. נפילה של מלצר במטבח בגלל רצפה רטובה שמן

 63. תביעה נגד טיב טעם - נפילה של לוח זכוכית

 64. נפילה מן הקומה הראשונה – תביעה לפיצויים

 65. נפילת עובד ניקיון בזמן שטיפת רצפה

 66. נפילת עובדת בסופר בגלל רצפה רטובה

 67. תביעה נגד עיריית חולון - נפילה בבית הקברות

 68. נפילת רמקול על רחבת ריקודים – תביעת פיצויים

 69. תוך כדי שיחה בטלפון פתח את החלון ונפל

 70. תאונת עבודה בגלל רוח - נפילת חפץ כבד על ראש עובד

 71. תביעה מסגר עצמאי פגיעה בעבודה נפילה בתוך בית מלאכה

 72. תביעה נגד מכון כושר: פציעה (נפילה) בשיעור זומבה

 73. נפילה ביציאה מהרכב בגלל תיק שהיה מונח מתחת למושב

 74. נפילה בגלל רטיבות ברצפה בגלל החזקת דליים מלאים במים

 75. עת שעלה לרכב כדי להתחיל בנסיעה, החליק התובע, נפל ונחבל

 76. נפילה מהמשאית ביום גשום - הרגל נלכדה בין הברזל והברזנט

 77. נפילה בעליה במדרגות הקבינה בגלל שאריות שמן וסולר בנעליים

 78. נפילה בשירותים במהלך העבודה עקב רטיבות ומים שהיו על הרצפה

 79. נפילה לאחור בניסיון לחצות כביש בגלל רכב שנסע במהירות מופרזת

 80. סוס התפרץ לכביש לאחר שהנתבע נפל ממנו ורכב התובעת פגע בו

 81. איבד את שיווי משקל וכתוצאה ממים ושמן שהיו על גבי הרצפה החליק ונפל

 82. נפל עת נתקל בסלע גדול שהיה מונח על השביל ואשר חסם את המעבר כמעט לחלוטין

 83. תאונת דרכים: כאשר עצר ליד ביתו והחל להוריד את החפצים, כשהמנוע עדיין פועל, הוא החליק ונפל

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון