נפילה בגלל אשפה על הרצפה – תביעה נגד עירייה


פסק דין

השופט ש. ברלינר [אב"ד]:
1. המערערת היא תושבת קרית אתא. ביום 27.9.97 בשעה 9.00 בבוקר, הלכה המערערת סמוך למגדל המים בקרבת ביתה, נפלה, ונחבלה. לטענתה, ארעה הנפילה לאחר שנתקלה בפסולת ובאשפה שהיו מונחים באותו מקום והיא ביקשה להטיל על המשיבה, הרשות המקומית האחראית על החזקת המקרקעין שברשות הרבים בתחום שיפוטה, אחריות בנזיקין.


לכתב התביעה צורפה תמונה המראה את המקום בו ארעה הנפילה (ראה תמונה א'). במהלך הדיון בפנינו, סימנה המערערת ב - X על התמונה את המקום בו ארעה הנפילה, והבנו ממנה כי המצב במקום התאונה, משתקף, כפי שהיה אז, בתמונה האמורה.


פגיעתה באירוע לא היתה קשה. ד"ר ברגר מטעמה העריך נכות של 5 אחוז לצמיתות, בגלל צלקת בשפה העליונה מצד שמאל. פרופ' מלר מטעם המשיבה סבר גם הוא כי מדובר בנכות של 5 אחוזים לצמיתות.


2. תביעתה של המערערת התבררה בפני כב' השופטת הורוביץ בבית משפט השלום בחיפה (ת.א. 18654/99).


כב' השופטת הורוביץ נתנה החלטה מיום 13.9.00, אשר כללה צו הדדי לגילוי ועיון הדדי במסמכים, וכן הפניה לצדדים לשקול, אפשרות לטעון לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984. כמו כן נתנה הוראות בקשר לצירוף חוות דעת מטעם הצדדים.


ביום 1.1.01 הציעה כב' השופטת הורוביץ לצדדים הצעת פשרה, והורתה על הגשת עדויות ראשיות בתצהירים.


ביום 26.6.01 הודיע בא כח המשיבה לבית המשפט כי הוא "מסכים לניהול הדיון לפיה נגיש סיכומים ונקבל פסק דין מנומק. נשקול להסכים לטיעון לפי סעיף 79א' עם אפשרות לדחיית התביעה". באותה ישיבה הודיעה המערערת "מציגה לבית המשפט את התמונות. לאחר שבית המשפט הסביר לי אני מסכימה לניהול הדיון לפי סעיף 79א'. מסכימה גם לטיעון על פי המסמכים".


לאחר מכן החליטה כב' השופטת הורוביץ כי הצדדים יגישו טיעון בכתב, ויוכלו להסתמך על התצהירים שהגישו.


הסיכומים הוגשו ולאחר מכן ניתן פסק הדין הדוחה את התביעה, עליו מלינה המערערת.


3. בפסק הדין סוקרת כב' השופטת הורוביץ את הנתונים, ומזכירה כי "התובעת הסכימה לניהול הדיון עפ"י סעיף 79א לחוק בתי המשפט, ואילו הנתבעת הסכימה למתן פס"ד מנומק על פי המסמכים והטיעונים. (גם התובעת הסכימה לכך)."כב' השופטת הורוביץ לקחה בחשבון כי עדותה על המערערת הינה עדות יחידה, אשר נדרש לה סיוע. מסתבר שהמערערת סובלת זה תקופה מסחרחורת וחוסר יציבות, ובתעודת חדר המיון נרשם כי נחבלה ברצפה. עוד ציינה כב' השופטת הורוביץ כי היתה במקרה דנן התרשלות ניכרת של המערערת, שהיתה מודעת למצב המגרש סמוך לביתה. היא סברה כי "אין מקום לקבוע כי הרשות המקומית התרשלה בכך שלא דאגה באותו מועד לפיתוח מגדל המים", ולא מצאה קשר סיבתי בין העדר גידור המגרש או העדר אזהרה, לבין התאונה, שארעה באור יום מלא בשעות הבוקר.


לדעת כב' השופטת הורוביץ לא מדובר ב"דרך" או במקום שנועד לטיול ולדעתה "התובעת שוודאי היתה מודעת למצבה הבריאותי ולכך שהינה סובלת מסחרחורות שתוקפות אותה באופן פתאומי, ושבחרה לטייל במגרש בו היא יודעת כי קיימות ערמות אשפה ואינני מגרש או גן מוסדר, הסתכנה מרצון, התרשלה ונהגה בחוסר זהירות והיא בלבד אחראית לנזקיה." בעקבות זה נדחתה התביעה (אם כי ללא חיוב בהוצאות), ועל כך מלינה המערערת.


4. אינני סבור שהיתה במקרה הזה "הסתכנות מרצון".


יחד עם זה, סבורני כי אין להתערב בפסק דינה של הערכאה הראשונה. היתה הסכמה מצד המערערת לניהול הדיון על דרך הפשרה; היה ברור לצדדים כי על הפרק עומדת גם "אפשרות לדחיית התביעה", כפי שהודגש על ידי בא כח הנתבעת בדיון מיום 26.6.01. משמע, שהמערערת הסכימה למסור בידי כב' השופטת הורוביץ שיקול דעת להחליט באשר לאחריות, וכך גם באשר לגובה הנזק, בכל מה שקשור לנפילה האמורה.


מן התמונה א' אפשר ללמוד על מצב הקרקע בעת הנפילה. במקום בו נפלה המערערת, אין לומר, כך לכאורה, כי היתה בו מכשלה, בור או מהמורה שיש בהם סיכון של ממש למי שהולך בצד הדרך באותו מקום. ערמות הפסולת נמצאות מרחק מה ממקום הנפילה, ולא הן שגרמו לנפילה. אולם, אפילו נתקלה המערערת בערימות הפסולת, הן היו גלויות לעין, ולא שוכנענו שאם המערערת היתה נוקטת בהליכה זהירה, בהתאם לתנאי הדרך, היא היתה נופלת.


5. אין לומר שפסיקת הערכאה הראשונה חורגת מן הסביר, בדיון שנערך בפניה על יסוד התצהירים והחומר, אם בדיון על דרך הפשרה, או בדיון בו מוסכם שהערכאה הראשונה תקבע את מסקנותיה, על סמך המסמכים והטיעון.


6. הצעתי היא על כן, כי נדחה את הערעור וכי בנסיבות הענין, לא נחייב את המערערת בהוצאות.

ש. ברלינר - שופטהשופטת ש. שטמר:
אני מסכימה.


ש. שטמר - שופטתהשופט ר. ג'רג'ורה:
אני מסכים.


ר. ג'רג'ורה - שופטהוחלט כאמור בחוות דעתו של כב' השופט ש. ברלינר.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מעידה ברחוב

 2. נפילה על המדרכה

 3. נפילה בשוק הכרמל

 4. נפילה ליד חנות

 5. נפילה בכביש - שבר ביד

 6. נפילה במדרכה בחיפה

 7. נפילה לתעלת ניקוז

 8. נפילה במדרכה ברחוב ברמלה

 9. נפילה ברחוב בנתניה

 10. נפילה על כיפת בטון

 11. נפילה ביציאה מחנות

 12. נפילה ברחוב - מכשול

 13. נפילה ברחוב בעפולה

 14. מעידה בגלל בור בכביש

 15. נפילה בחניון ציבורי

 16. נפילה ברחוב באבני חצץ

 17. נפילה בשביל - תביעת פיצויים

 18. נפילה בגלל תעלה שנחפרה בכביש

 19. מדרכה שבורה – נפילה - שבר ביד

 20. נפילה בגלל מכסה בור ביוב בולט

 21. נפילה על מדרכה ברחוב - תל אביב

 22. נפילה בגלל מרצפות מדרכה שבורות

 23. נפילה תוך כדי הליכה במדרכה ברחוב

 24. תביעה בשל נפילה לבור במדרכה

 25. נפילה על ברזל ברחוב – תביעת פיצויים

 26. נפילה ברחוב על מדרכה – רשלנות תורמת

 27. נפילה תוך כדי יציאה מהמכונית

 28. אחריות העירייה על נפילה ברחוב

 29. נפילה בשטח שנהרס ע"י עיריית ירושלים

 30. רגל נתפסה בגדר על מדרכה – נפילה על היד

 31. נפילה בגלל אשפה על הרצפה – תביעה נגד עירייה

 32. פיצוי כספי מהעירייה על נפילה במדרכה

 33. נפילה בטיילת בחוף הים - תביעת פיצויים ?

 34. נפילה לאחר חניית רכב בשלולית של חומר דביק

 35. נפילה תוך כדי חציית הכביש - הרגל נכנסה בשקע בכביש

 36. נפילה בגלל ערימת גזם גדולה מונחת על רוב שטח המדרכה

 37. נפילה ברחוב באשדוד בגלל מרצפות שקועות עם הפרשי גובה

 38. נחבלה לאחר "שרגלה השמאלית נכנסה לתוך בור שהיה בדרכה" והתעקמה

 39. נפילה על בסיס שמשיה מבטון, אליו לא חוברה שמשייה ואשר היה ממוקם על המדרכה

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון