דחיית ערעור תאונת עבודה

פסק דין
המערער נפגע בתאונת עבודה שאירעה ביום 8.3.92 עת טיפס על סולם במסגרת עבודתו כטכנאי בשירות המשיבה. בגין נזקי הגוף שנגרמו למערער, לטענתו, הוגשה תביעה לבית משפט השלום בירושלים (ת"א 3197/97). ביום 26.7.00 החליט בימ"ש השלום (כב' השופט ענבר) כי המשיבה חבה בנזקיו של המערער, כאשר למערער עצמו נקבעה רשלנות תורמת בשיעור 25%. באותה החלטה נדחתה תביעת המערער כנגד נתבעים נוספים.

לרגל מינויו של כב' השופט ענבר לבית משפט זה, המשיך הדיון להתנהל לפני כב' השופטת ע' כהן. על פסק דינה של כב' השופטת כהן מיום 7.11.05, כמו גם על החלטתו של כב' השופט ענבר, הוגש הערעור דנן.

בית משפט השלום דחה בסופו של דבר את תביעת המערער וחייבו בהוצאות ושכר טרחת עורך דין בסכום כולל של 20,000 ₪ לאחר שמצא שסך הפיצוי שעל המשיבה לשלם למערער נבלע בגמלאות המוסד לביטוח לאומי שקיבל המערער בגין תאונת העבודה. נפסק, כי סך כל הפיצוי הוא בסכום של 130,790 ₪ (50,000 ₪ כאב וסבל בצירוף ריבית מיום האירוע, בסה"כ 90,790 ₪, ובנוסף 40,000 ₪ הפסדי שכר בעתיד). מתוך סכום הפיצוי הנ"ל זכאי המערער ל-75 אחוז בלבד (שהם 98,092 ₪) לנוכח שיעור האשם התורם שנקבע. סך כל הגמלאות שקיבל המערער עמד על 114,486 ₪.

את עיקר טענותיו מיקד ב"כ המערער כנגד מסקנת בית משפט השלום לפיה אין קשר סיבתי בין המחלה הנוירולוגית ממנה הוא סובל לבין החבלה מיום 8.3.92. עו"ד גבעון הדגיש כי קודם לתאונה לא סבל המערער מהמחלה הנ"ל, כי הסימפטומים הראשונים של המחלה הופיעו כבר סמוך לאחר התאונה, כי המומחים הרפואיים שהעידו ציינו כי מנגנון החבלה עלול לגרום למחלה הנדונה, כי המחלה הופיעה בצורה לא סימטרית המאפיינת פריצתה בעקבות אירוע חבלה. לטענתו, די בכל אלה, במאזן ההסתברויות, כדי להוליך למסקנה לפיה אירוע התאונה גרם לפרוץ המחלה.

למעשה הסכימו כל המומחים שהופיעו לפני בית המשפט, לרבות המומחים מטעם בעלי הדין עצמם, כמו גם המומחים שמינה בית המשפט, כי אין קשר סיבתי בין המחלה הניוונית ממנה סובל המערער לבין התאונה וכי התאונה לא גרמה להחמרת המחלה או להופעתה. טענת ב"כ המערער לפיה התלונות המצביעות על פרוץ המחלה נשמעו סמוך לאחר אירוע התאונה, גם היא אינה נתמכת בחומר הראיות ונשללה על ידי כל המומחים. במצב דברים זה לא ראינו לנכון להתערב במסקנה אליה הגיע בית משפט השלום בעניין הקשר הסיבתי.

עו"ד גבעון טען בעניין האפשרות להסתמך על עדותו וחוות דעתו של פרופ' הדני, המומחה בתחום הנוירולוגיה מטעם בית המשפט, בהתחשב בכך שפרופ' הדני שינה במשהו את דעתו במהלך חקירתו הנגדית ובהתחשב בכך שלא טרח לשמור על ניירות העבודה ששימשו אותו להכנת חוות הדעת. בנסיבות העניין, כאשר המסקנה אליה הגיע בית המשפט מבוססת לא רק על חוות דעתו ועדותו של פרופ' הדני אלא גם על עדויותיהם של יתר המומחים, ובהם מומחה נוסף מטעם בית המשפט, אין לטענות האמורות משקל שיש בכוחו להביא לשינוי התוצאה אליה הגיע.

במסגרת הערעור נטען גם כנגד קביעת אשם תורם מצידו של המערער וכנגד סכומי הפיצויים שנפסקו. גם אם שיעור האשם התורם נוטה לצד הגבוה, אין מדובר בטעות שמצדיקה התערבות של ערכאת הערעור. בדומה לכך לא מצאנו כל יסוד להתערב בסכומי הפיצוי שנפסקו, לאחר שבית המשפט מצא שהמחלה הניוונית אינה נובעת מהתאונה, ואילו מרבית הפסדי השכר שנגרמו למערער נובעים ממחלה זו. כמו כן לא ראינו להתערב בסכום הפיצוי שנפסק בגין כאב וסבל.

בסופו של יום אכן נדחתה תביעתו של המערער. דחייה זו נובעת מכך שסכומי הפיצוי נבלעו בתגמולי המל"ל. לא ניתן לומר על תביעת המערער שהייתה תביעת סרק שהוגשה בחוסר תום לב. בנסיבות אלה, הגם שאין דרכה של ערכאת הערעור להתערב בסוגית ההוצאות, ראינו לנכון, לפנים משורת הדין, לבטל את חיובו של המערער בהוצאות המשיבה, כפי שנפסק על ידי בית משפט השלום בסעיף 34 לפסק הדין.

בכפוף לביטול החיוב בהוצאות אנו דוחים את הערעור ללא צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה במפעל

 2. תאונת עבודה משתלה

 3. תאונת עבודה של צלם

 4. 5% נכות תאונת עבודה

 5. טפסן – תאונת עבודה

 6. תאונת עבודה קטלנית

 7. תאונת עבודה יועץ מס

 8. תאונת עבודה טעמי צדק

 9. תאונת עבודה קומפרסור

 10. תאונת עבודה חבר ישוב

 11. תאונת עבודה פגיעה בעין

 12. תאונת עבודה – כרסם חרט

 13. אפילפסיה תאונת עבודה ?

 14. תאונת עבודה שכיר בנגריה

 15. משרד בבית - תאונת עבודה

 16. תאונת עבודה גננת

 17. ביטוח תאונת עבודה

 18. יריות אקדח - תאונת עבודה

 19. מכונת שיוף - תאונת עבודה

 20. דחיית ערעור תאונת עבודה

 21. כמה מקבלים על תאונת עבודה

 22. תאונת עבודה מי משלם

 23. תקנה 15 תאונת עבודה

 24. תאונת עבודה של מפעיל שופל

 25. 25% נכות בגין תאונה בעבודה

 26. 10% נכות בגין תאונה בעבודה

 27. תאונת עבודה - מטפלת בקשישים

 28. תאונת עבודה של צבעי

 29. תאונת עבודה במעדנייה

 30. טכנאי מזגנים – תאונת עבודה

 31. תאונת עבודה עם מקדחה

 32. תאונת עבודה - חוקר באגף מע"מ

 33. תאונת עבודה בבית אבות

 34. תאונת עבודה בזמן הפסקת אוכל

 35. בדרך לעבודה / תוך כדי עבודה

 36. 100% נכות תאונת עבודה

 37. הרמת משקל כבד - תאונת עבודה

 38. מחלת עור כתאונת עבודה

 39. תאונת עבודה של מזכירה

 40. עורך דין עצמאי - תאונת עבודה

 41. המפקח על העבודה – דו"ח חקירה

 42. תאונת עבודה - נכות של 35 אחוז

 43. תאונת עבודה חברה קדישא

 44. תאונת עבודה - מסור דיסק

 45. תאונת עבודה גננת שכירה

 46. ערעור 0% נכות בגין תאונת עבודה

 47. יום כיף לעובדים - תאונת עבודה

 48. כפל ביטוח - תאונת עבודה

 49. תביעה נגד טמבור - תאונת עבודה

 50. אימון כושר - תאונת עבודה

 51. מחלוקת לגבי נסיבות תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה תוך כדי ניקוי דגים

 53. עובד ייצור - תאונת עבודה

 54. פתיחת תריס כתאונת עבודה

 55. בלוטת התריס - תאונת עבודה

 56. קריסה של משטח גבס – תאונת עבודה

 57. תאונת עבודה עצמאי - עבודה מהבית

 58. תאונת עבודה קשה עם מכונה

 59. תאונת עבודה – פגיעה בהפעלת מכבש

 60. נגיחה של פרה - תאונת עבודה ברפת

 61. עמידה ממושכת - תאונת עבודה

 62. עובד לא חוקי - תאונת עבודה

 63. ביטוח אחריות מעבידים תאונת עבודה

 64. ביטוח חבות מעבידים – תאונת עבודה

 65. קטרקט עיניים - תאונת עבודה

 66. עבודה מסוכנת - תאונת עבודה

 67. חישוב פיצוי בשתי תאונות עבודה

 68. תאונת עבודה - החזר הוצאות רפואיות

 69. תביעה נגד סולל בונה – תאונת עבודה

 70. הידבקות במחלה כתאונת עבודה

 71. הצעת בית משפט - תאונת עבודה

 72. פגיעה טיול מהעבודה - תאונת עבודה ?

 73. תאונת עבודה של מטפלת בחו''ל

 74. תאונת עבודה במהלך תיקון תקלה

 75. תאונת עבודה - התיישנות תביעת ביטוח

 76. תאונת עבודה של עצמאי לא רשום

 77. חולשה וסחרחורות כתאונת עבודה

 78. החלפת גלגל ברכב - תאונת עבודה

 79. תביעה נגד מפעלי ים המלח – תאונת עבודה

 80. משקפי מגן לעבודה - תאונת עבודה

 81. אי ספיקת כליות עקב תאונת עבודה

 82. עצמאי פגישה מחוץ למשרד - תאונת עבודה ?

 83. הפרדות רשתית העין - תאונת עבודה

 84. תאונת עבודה עם מכונה לחיתוך בשר

 85. תאונת עבודה עם מסור - פועל בניין רומני

 86. האם טיפול רפואי רשלני לאחר תאונת עבודה

 87. חבות מעבידים תאונת עבודה עם סכין

 88. תאונת עבודה של סדרנית סחורה בסופר

 89. הכרה כ"נכה נזקק" לאחר תאונת עבודה

 90. חתך עם סכין יפנית - תאונת עבודה במחנה קיץ

 91. הוצאות טיפולים אלטרנטיביים – תאונת עבודה

 92. בדיקה מחדש ביטוח לאומי תאונת עבודה

 93. תאונת עבודה – הכחשה של מעביד כי העובד עבד

 94. ערעור על גובה הפיצויים בתאונת עבודה

 95. הטלת חבות על עובד בגין תאונה בעבודה

 96. תאונת עבודה של רתך - תביעה נגד מקום העבודה

 97. כוויות קשות - תאונת עבודה במהלך הדבקת ריצוף

 98. תאונה בעת פעולות נלוות לעבודה - תאונת עבודה ?

 99. האם פגיעה ע"י עובדים בעבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 100. פגיעה עקב תיקון עבודות חשמל בבית – תאונת עבודה ?

 101. תאונת עבודה של עובד נגריה עם מסור - בטיחות בעבודה

 102. החזר כספי למעסיק מביטוח לאומי על תאונת עבודה

 103. האם פגיעה במהלך כנס מטעם העבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 104. לא נרשם כעובד עצמאי במוסד לביטוח לאומי - תאונת עבודה ?

 105. תאונת עבודה עצמאי – דו"ח שנתי הכנסות - חישוב נתוני שומה

 106. ערעור על דרגת נכות בשיעור של 15% בגין תאונת עבודה

 107. בעת שעסק כמנהל מחסן למוצרי חשמל, נפל וקיבל מכה בראש

 108. תאונת עבודה של עובד עצמאי שלא היה רשום כעצמאי בביטוח לאומי

 109. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון