החלקה על רצפה - שכבת פוליש ווקס


החלטה

1. התובעת הגישה ביום 17.4.01 תביעה בגין נזקי גוף כנגד הנתבעת, זאת עקב פגיעתה הנטענת ביום 9.9.93 עת יצאה מחדר הכיתה בבית הספר והחליקה על הרצפה, שהיתה מרוחה בשכבת פוליש ווקס.
התובעת טענה, כי הנתבעת אחראית מכוח היותה הבעלים ו/או המחזיקה של המקרקעין שבתחומה ובכלל זה בית הספר, תוך שהיא טוענת לרשלנות של הנתבעת.


2. הנתבעת הגישה הודעה לצד שלישי כנגד הצד השלישי וכשבהודעה זו מציינת הנתבעת, כי אינה חבה כלפי התובעת, אולם אם יקבע כי היא חבה בכך, הרי הצד השלישי כמעבידתה של התובעת וכמפעילת בית הספר אחראית לפצותה ו/או לשפותה "מכוח אחריותה בנזיקין ו/או מכח התחייבויות חוזיות" תוך שהיא טוענת כי הצד השלישי התרשלה, לרבות בכל הקשור לתנאי העבודה, תחזוקה ואי נקיטת אמצעים למנוע התאונה, כפי שמעבידה זהירה היתה נוהגת בנסיבות העניין.


3. הצד השלישי הגישה שני כתבי הגנה. האחד כנגד התביעה העיקרית והאחד כנגד ההודעה לצד שלישי.
מאחר והצדדים לא נדרשו לעניין זה אף אני לא אזקק לו.
מכל מקום, בכתב ההגנה להודעה לצד שלישי נטענה טענת התיישנות וכן נטען כי אין בעילות שבהודעה משום עילה כנגד הצד השלישי וכי הנתבעת אינה זכאית לשיפוי או לפיצוי מהצד השלישי, הכל תוך הכחשת הנטען ע"י התובעת או הנתבעת.


4. בית המשפט התיר לנתבעת לצרף אסמכתאות בכל הקשור לטענת ההתיישנות וכן איפשר לצד השלישי להגיב בנושא ההתיישנות.
הצד השלישי הרחיבה מעבר לאמור ולמעשה .טענה הצד השלישי, כי אין כל עילה בהודעה לצד שלישי. משכך, התייחסה .הנתבעת אף לנושא זה.


5. סעיף 84 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], קובע את זכותו של מעוול להיפרע דמי השתתפות ממעוול אחר "...החב, או שאילו נתבע היה חב, על אותו נזק, אם כמעוול יחד ואם באופן אחר..." כפי שהרחיב ביהמ"ש בע"א 3765/95 חוסיין ואח' נ' טורם ואח' פ"ד נ (5) 573, זכות השתתפות האמורה הינה מדיני היושר, לרבות מדיני עשיית עושר ולא במשפט וכעילה עצמאית של המעוול, אשר טוען כי גם אחר עוול כלפי התובע וכי על כן זכאי הוא להשתתפות.
כן ראה ע"א 493/63 קופת חולים של ההסתדרות הכללית נ' קבוצת כנרת, קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ ואח' פ"ד יח (2) 225 וכן המ' (באר שבע) 200/94 מדינת ישראל נ' הכשרת הישוב תק-מח 94 (2) 123.
עלינו לבחון על כן, אם קיימת עילה לתובעת כנגד הצד השלישי ושעל כן ניתן לראות בנתבעת ובצד השלישי כמעוולים במשותף.
בחינה זו תעשה לפי האמור בכתבי הטענות.
בחינה זו, מסקנתה, שאכן נטען כי הצד השלישי לא נהגה כלפי התובעת כפי שהיתה צריכה לנהוג.
אכן, בגין התיישנות, אין התובעת יכולה להגיש תביעה באופן ישיר כנגד הצד השלישי, אולם מחסום זה הינו מחסום דיוני ולא מחסום מהותי וכפי שצויין בעמ' 581 בע"א 3765/95 דלעיל "הכלל הוא, כי פטור בעל אופי דיוני, כמו למשל טענת התיישנות של הנפגע, אינו משפיע על זכות ההשתתפות...".


6. אומנם ב"כ הצד השלישי נדרש להבדלים בין טענת שיפוי לבין טענת השתתפות, אולם ביחס לכך נראה שאין אבחנה בסוגיה דנן, לרבות לאור האמור בפסק הדין דלעיל.
גם אם לא נקטה הנתבעת במילים המפורשות של "השתתפות" הרי הדברים עולים באופן ברור מהאמור בהודעה לצד שלישי ובכל מקרה לא היה נעתר ביהמ"ש למחיקת ההודעה בהעדר עילה, בגין פגם טכני שכזה וכשניתן לתקן המעוות – אם בכלל קיים שכזה בפנינו.


7. אכן, אין המקרה שלפנינו בגדר טענת נתבע כי הוא זכאי לשיפוי מהצד השלישי במסגרת היחסים שבינו ובין הצד השלישי, וללא קשר לתובעת.
הטענה של הצד השלישי הינה של חיוב של הצד השלישי באופן ישיר כלפי התובעת ומכוח זה נטענה טענת ההשתתפות.
אכן, באופן זה צודק ב"כ הצד השלישי בטיעונו שבכך למעשה עוקפת התובעת את מגבלת הגשת תביעה ישירה של התובעת כנגד הצד השלישי, אולם לא דק הוא פורתא בנושא זה.
אם אכן היתה מוגשת תביעה ע"י התובעת כנגד הנתבעת וכנגד הצד השלישי גם יחד, אזי, יכול וביהמ"ש היה מגיע למסקנה כי דין התביעה כנגד הנתבעת להדחות, אך יחד עם זאת, יכול והיה מקבל ביהמ"ש את התביעה כנגד הצד השלישי.
אולם, לאור מחסום ההתיישנות, הרי במקרה דנן, אם התביעה כנגד הנתבעת תידחה, הרי אף אם ביהמ"ש ימצא כי הצד השלישי עוולה כלפי התובעת, הרי התביעה כנגד הצד השלישי תידחה.
יש להניח שהנתבעת שקלה נושא זה, לרבות ההשלכות מכך, בעת שבחרה להגיש את ההודעה כנגד הצד השלישי.


8. נוכח כל האמור, אני דוחה את שתי הטענות של הצד השלישי ואני מחייב את הצד השלישי לשלם לנתבעת הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 1,500 ₪ בתוספת מע"מ ובצרוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.


9. נוכח ההחלטה האמורה, מצופה עתה מהצדדים לנסות ולסיים את הסכסוך מחוץ לכותלי ביהמ"ש וככל שלא תומצא הודעה ו/או בקשה בהקשר לכך עד ליום 10.7.02 ינתנו הוראות בכל הקשור להמשך ההליכים.


10. המזכירות תמציא העתק ההחלטה לב"כ הצדדים כולם ותביא התיק בפני עם קבלת בקשה ו/או הודעה ולא יאוחר מיום 13.7.02.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נפילה בעבודה

 2. נפילה במקלחת

 3. נפילה בגן משחקים

 4. נפילה במעבר חציה

 5. נפילה לבור ניקוז

 6. נפילה על בטונדה

 7. נפילה במהלך טיול בטבע

 8. נפילה מכיסא בזמן ניקיון

 9. החלקה בסופר מרקט

 10. החלקה במפעל

 11. החלקה ליד הבריכה

 12. נפילה בדרך לעבודה

 13. נפילת אבני חיפוי

 14. נפילת סלע על עובד

 15. נפילה בבריכת שחיה

 16. נפילה בגלל סחרחורת בעבודה

 17. החלקה / נפילה במטבח בבית

 18. נפילה בגלל סדק בכביש

 19. נפילת שלט על רכב חונה

 20. נפילה ממיטה תא מעצר במשטרה

 21. נפילה במסיבת ריקודים

 22. נפילה בגלל בור בכביש

 23. נפילה ממחפרון תוך כדי ירידה

 24. תאונת עבודה נפילה מגג

 25. נפילת אישה מבוגרת ברחוב

 26. נפילה מהמיטה בחדר מיון

 27. נפילה על לבנים על מדרכה

 28. נפילה של מורה – תביעת נזיקין

 29. נפילה בדרך חזרה מהעבודה

 30. נפילה בגלל שקית ניילון

 31. תאונת עבודה נפילת עפר על הראש

 32. נפילה בבית בדרך לעבודה

 33. נפילה בקולנוע – תביעת פיצויים

 34. החלקה על הרצפה בגלל חומר ניקוי

 35. שילוט אזהרה - רצפה רטובה

 36. נפילה בגלל נוזל ניקוי על הרצפה

 37. נפילת עובד שעמד על כיסא

 38. תאונת עבודה מנופאי - נפילה ממנוף

 39. פיצויים בגין נפילה לתהום

 40. פגיעה כתוצאה מנפילת ארון

 41. החלקה על רצפה - שכבת פוליש ווקס

 42. פציעה בחדר כושר - נפילת משקולת

 43. נפילה של שוטר ברחוב בדרך לעבודה

 44. נפילה בגלל מרצפה שבורה על מדרכה

 45. נפילת אבן על הראש – תביעת פיצויים

 46. נפילה ליד בריכה בגלל שלולית מים

 47. תביעה נגד קייטנה – נפילה מעל סוס

 48. נפילה בחו"ל - ביטוח נוסעים לחו"ל

 49. נפילה של ילדה ברחוב בגלל חוט ברזל

 50. תביעה נגד חוות סוסים - נפילה מסוס

 51. גג אזבסט נשבר נפילה מגג של מסגר רתך

 52. נפילה במתחם אטרקציה תיירותית

 53. נפילה בגלל רצפה רטובה במטבח

 54. נפילה לאחר הוצאת התינוק מהרכב

 55. נפילה במהלך תיקון מנוע של רכב

 56. נפילה מעמוד חשמל – תאונת עבודה חשמלאי

 57. כיסא נשבר בגלל ישיבה - נפילה על עכוז

 58. נפילה על רצפת PVC למניעת החלקה

 59. עליה לגג כדי לתקן דליפה - נפילה

 60. החלקה על גרגרי פלסטיק מפוזרים על הרצפה

 61. תאונת עבודה עולה חדש - נפילה מגג אסבסט

 62. נפילה של מלצר במטבח בגלל רצפה רטובה שמן

 63. תביעה נגד טיב טעם - נפילה של לוח זכוכית

 64. נפילה מן הקומה הראשונה – תביעה לפיצויים

 65. נפילת עובד ניקיון בזמן שטיפת רצפה

 66. נפילת עובדת בסופר בגלל רצפה רטובה

 67. תביעה נגד עיריית חולון - נפילה בבית הקברות

 68. נפילת רמקול על רחבת ריקודים – תביעת פיצויים

 69. תוך כדי שיחה בטלפון פתח את החלון ונפל

 70. תאונת עבודה בגלל רוח - נפילת חפץ כבד על ראש עובד

 71. תביעה מסגר עצמאי פגיעה בעבודה נפילה בתוך בית מלאכה

 72. תביעה נגד מכון כושר: פציעה (נפילה) בשיעור זומבה

 73. נפילה ביציאה מהרכב בגלל תיק שהיה מונח מתחת למושב

 74. נפילה בגלל רטיבות ברצפה בגלל החזקת דליים מלאים במים

 75. עת שעלה לרכב כדי להתחיל בנסיעה, החליק התובע, נפל ונחבל

 76. נפילה מהמשאית ביום גשום - הרגל נלכדה בין הברזל והברזנט

 77. נפילה בעליה במדרגות הקבינה בגלל שאריות שמן וסולר בנעליים

 78. נפילה בשירותים במהלך העבודה עקב רטיבות ומים שהיו על הרצפה

 79. נפילה לאחור בניסיון לחצות כביש בגלל רכב שנסע במהירות מופרזת

 80. סוס התפרץ לכביש לאחר שהנתבע נפל ממנו ורכב התובעת פגע בו

 81. איבד את שיווי משקל וכתוצאה ממים ושמן שהיו על גבי הרצפה החליק ונפל

 82. נפל עת נתקל בסלע גדול שהיה מונח על השביל ואשר חסם את המעבר כמעט לחלוטין

 83. תאונת דרכים: כאשר עצר ליד ביתו והחל להוריד את החפצים, כשהמנוע עדיין פועל, הוא החליק ונפל

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון