נפילה ליד בריכה בגלל שלולית מים


פסק דין

1. התובע, יליד 1967. ביום 17.7.98 ביקר בבריכת השחייה אשר הוקמה במלון חוף הכרמל השוכן במבואותיה הדרומיים של העיר חיפה. הנתבעת הנה המחזיקה במקרקעין בהם הוקמה הבריכה והמנהלת בפועל של האתר. באותו יום בשעות אחר הצהרים שעה שהתהלך התובע על שפת הבריכה החליק ונפל. אירוע זה ייקרא להלן: התאונה. כתוצאה מהתאונה סבל מפריקה של כתף ימין ונזקק לטיפול רפואי.


הצדדים חלוקים בשאלת האחריות ובשאלת גובה הנזק.


האחריות

2. גרסת התובע נשמעה מפיו בלבד. לדבריו, התאונה נגרמה כתוצאה מהצטברות מים חריגה שיצרה שלולית. משדרך עליה, החליק, נפל ונפגע בכתפו הימנית. בכתב התביעה טען התובע כי שפת הבריכה היתה מרוצפת במשטח נוח להחלקה ברם בעדותו לפניי לא חזר על גרסה זו ואישר, כי במקום הונח ריצוף מחוספס. העדה יעל פרנקל, מטעם הנתבעת, העידה אף היא כי בסמוך לשפת הבריכה הונחו מרצפות מחוספסות היוצרות משטח מונע החלקה.


3. חוק רישוי עסקים תשכ"ח-1968 כמו גם חוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965 מחייבים, כתנאי לקבלת רשיון עסק והיתר בנייה להקמת בריכת שחייה, עמידה בתנאים, ובהם קיום הוראות התקנות והתקנים בתחום בטיחות המבקרים בה, לרבות סוג המשטחים בסמוך לבריכה עצמה. בהעדר ראיה אחרת, יש להניח שבריכת המלון פועלת ברשיון ועומדת בדרישות התקנות והתקנים. עובדה זו אך מחזקת את המסקנה כי לא היה פגם במבנה הבריכה עצמו.


4. נותרה אפוא טענת התובע כי הנתבעת לא דאגה לתחזוקה התקינה של שטח הבריכה בכך שאפשרה הצטברות מים עד כדי היווצרות שלולית ובה סכנת החלקה. מטבעה, בבריכת שחייה מצוי מצבור גדול של מים אשר נועדו לרחצת המבקרים בה. עם יציאת הרוחצים מתוך הבריכה נוטפים הם מים על הקרקע בעיקר על שפת הבריכה. ככל שמספר הרוחצים גדול יותר כך גם כמות המים שמצטברים על שפת הבריכה. ככל שמתקרבת שעת השקיעה כך פוחתת גם האפשרות שהמים יתאדו.


5. אך טבעי אפוא כי מי הבריכה יגיעו לשפתה וכתוצאה תגבר סכנת ההחלקה הקיימת גם אם המשטח מחוספס. סכנת ההחלקה בתחום בריכת שחייה, לא כל שכן בסמוך לשפת הבריכה, הנה בגדר הסיכונים הטבעיים שלא ניתן למנעם גם על ידי נקיטת אמצעי זהירות מוגברים. מה גם שהאפשרות שעובד תחזוקה יימצא תדיר על שפת הבריכה על מנת לייבש את המשטח אחר כל אחד מהרוחצים לא זו בלבד שמהווה דרישה בלתי סבירה אלא שיש בה כדי ליצור סיכון נוסף וחמור יותר של פגיעה במבקרים והכשלתם שעה שהם פוסעים בקרבת המנקה.


6. במקרה דנן לא הוכח קיומו של מפגע חריג היוצא מגדר הסיכונים הרגילים והטבעיים. הצילומים שהוגשו על ידי התובע (ת/1, ת/2) לא צולמו ביום התאונה כך שאין בהם כדי להעיד על מצב הבריכה במועד הרלוונטי. זאת ועוד, בהתחשב בטיבו וטבעו של המקום אין בהם כדי להצביע על מצב חריג ומסוכן מעבר לרגיל והטבעי.


7. התובע העיד כי אין בבריכה שלטי אזהרה או אמצעים אחרים למניעת התאונה. גם בעניין זה הסתפק התובע בעדותו היחידה, אף כי יכול היה לזמן עדים נוספים בתמיכה לגרסתו. המנעות התובע מהבאת ראיות שהיו בהישג ידיו פועלת לרעתו, ואין אלא להסיק כי לו הזמינם היה בעדותם כדי לתמוך דווקא בגרסת הנתבעת. יצוין, כי מעדות עדת הנתבעת עולה כי הותקנו שלטים כנדרש. גם בעניין זה ניתן למצוא תמיכה לגרסה זו בהנחה, שלא נסתרה, שהבריכה פועלת ברשיון.


8. גם אם היה התובע מוכיח כי לא הותקנו בבריכה שלטי אזהרה לא היתה משתנה התוצאה שהרי בני-אדם אינם נזקקים להדרכה כיצד להתהלך במקומות ציבוריים ואינם נזקקים לאזהרה כי במקום רטוב קיימת סכנת החלקה.


9. התובע לא הוכיח אפוא כי היה במקום סיכון החורג מהסכנות הרגילות הטמונות בתחום בריכת שחייה. דין התובענה להדחות מטעם זה.


הנזק

10. חרף מסקנתי לעיל אתייחס בקצרה גם לשאלת הנזק. התובע לא הגיש חוות דעת של מומחה ואינו טוען לנכות. אין חולק כי עוד קודם לתאונה סבל התובע מפריקות כתף ימין חוזרות עקב פגיעה בזמן שירותו הצבאי. בשל פעילותו בענפי ספורט שונים חזרה התופעה על עצמה מידי פעם. עוד הוכח, כי ביכולתו של התובע לגרום בעצמו לפריקת הכתף, אך אין ראיה כי במקרה דנן כך נהג.


11. התובע סובל מחרדה על רקע מחלת נפש בגינה נמצא בטיפול רפואי ונזקק מידי פעם לאשפוז. בשל כך לא השתלב במעגל העבודה וגם אם לעתים עובד המדובר בעבודות מזדמנות בלבד. לטענת התובע, שאין לה תימוכין בראיות בלתי תלויות, עבד בזמן התאונה בשוק הירקות. לא הוכח סוג העבודה, משך העסקתו ועל ידי מי וממילא לא הוצגו תלושי שכר.


12. מאידך, הוכח כי התובע הוכר כנכה במסגרת נכות כללית וזכאי כיום לקצבת נכות. קודם לכן שולמה לו גמלת הבטחת הכנסה. התובע לא הוכיח אפוא כי בזמן התאונה עבד בעבודה ששכר לצדה.


13. התובע הוכיח הוצאות רפואיות מסוימות (תשלום לד"ר אדלסון) אך לא הוכיח קשר סיבתי בין הוצאה זו לבין התאונה הנדונה.


14. לו קבעתי כי על הנתבעת לפצות את התובע בגין הנזק שנגרם לו כתוצאה מהתאונה הייתי פוסקת לו פיצוי בגין כאב וסבל בסך של 8,000 ₪.


סוף דבר

15. משנקבע כי אין לייחס לנתבעת אחריות לקרות התאונה ולתוצאותיה דין התובענה להדחות.


בנסיבות, איני עושה צו להוצאות.


משהוכח כי התובע מתקיים למעשה מקצבאות המוסד לביטוח לאומי (בין מגמלת נכות כללית ובין מגמלת הבטחת הכנסה) ועל כן הוא בחזקת עני, אני פוטרת אותו מתשלום יתרת אגרת התביעה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נפילה בעבודה

 2. נפילה במקלחת

 3. נפילה בגן משחקים

 4. נפילה במעבר חציה

 5. נפילה לבור ניקוז

 6. נפילה על בטונדה

 7. נפילה במהלך טיול בטבע

 8. נפילה מכיסא בזמן ניקיון

 9. החלקה בסופר מרקט

 10. החלקה במפעל

 11. החלקה ליד הבריכה

 12. נפילה בדרך לעבודה

 13. נפילת אבני חיפוי

 14. נפילת סלע על עובד

 15. נפילה בבריכת שחיה

 16. נפילה בגלל סחרחורת בעבודה

 17. החלקה / נפילה במטבח בבית

 18. נפילה בגלל סדק בכביש

 19. נפילת שלט על רכב חונה

 20. נפילה ממיטה תא מעצר במשטרה

 21. נפילה במסיבת ריקודים

 22. נפילה בגלל בור בכביש

 23. נפילה ממחפרון תוך כדי ירידה

 24. תאונת עבודה נפילה מגג

 25. נפילת אישה מבוגרת ברחוב

 26. נפילה מהמיטה בחדר מיון

 27. נפילה על לבנים על מדרכה

 28. נפילה של מורה – תביעת נזיקין

 29. נפילה בדרך חזרה מהעבודה

 30. נפילה בגלל שקית ניילון

 31. תאונת עבודה נפילת עפר על הראש

 32. נפילה בבית בדרך לעבודה

 33. נפילה בקולנוע – תביעת פיצויים

 34. החלקה על הרצפה בגלל חומר ניקוי

 35. שילוט אזהרה - רצפה רטובה

 36. נפילה בגלל נוזל ניקוי על הרצפה

 37. נפילת עובד שעמד על כיסא

 38. תאונת עבודה מנופאי - נפילה ממנוף

 39. פיצויים בגין נפילה לתהום

 40. פגיעה כתוצאה מנפילת ארון

 41. החלקה על רצפה - שכבת פוליש ווקס

 42. פציעה בחדר כושר - נפילת משקולת

 43. נפילה של שוטר ברחוב בדרך לעבודה

 44. נפילה בגלל מרצפה שבורה על מדרכה

 45. נפילת אבן על הראש – תביעת פיצויים

 46. נפילה ליד בריכה בגלל שלולית מים

 47. תביעה נגד קייטנה – נפילה מעל סוס

 48. נפילה בחו"ל - ביטוח נוסעים לחו"ל

 49. נפילה של ילדה ברחוב בגלל חוט ברזל

 50. תביעה נגד חוות סוסים - נפילה מסוס

 51. גג אזבסט נשבר נפילה מגג של מסגר רתך

 52. נפילה במתחם אטרקציה תיירותית

 53. נפילה בגלל רצפה רטובה במטבח

 54. נפילה לאחר הוצאת התינוק מהרכב

 55. נפילה במהלך תיקון מנוע של רכב

 56. נפילה מעמוד חשמל – תאונת עבודה חשמלאי

 57. כיסא נשבר בגלל ישיבה - נפילה על עכוז

 58. נפילה על רצפת PVC למניעת החלקה

 59. עליה לגג כדי לתקן דליפה - נפילה

 60. החלקה על גרגרי פלסטיק מפוזרים על הרצפה

 61. תאונת עבודה עולה חדש - נפילה מגג אסבסט

 62. נפילה של מלצר במטבח בגלל רצפה רטובה שמן

 63. תביעה נגד טיב טעם - נפילה של לוח זכוכית

 64. נפילה מן הקומה הראשונה – תביעה לפיצויים

 65. נפילת עובד ניקיון בזמן שטיפת רצפה

 66. נפילת עובדת בסופר בגלל רצפה רטובה

 67. תביעה נגד עיריית חולון - נפילה בבית הקברות

 68. נפילת רמקול על רחבת ריקודים – תביעת פיצויים

 69. תוך כדי שיחה בטלפון פתח את החלון ונפל

 70. תאונת עבודה בגלל רוח - נפילת חפץ כבד על ראש עובד

 71. תביעה מסגר עצמאי פגיעה בעבודה נפילה בתוך בית מלאכה

 72. תביעה נגד מכון כושר: פציעה (נפילה) בשיעור זומבה

 73. נפילה ביציאה מהרכב בגלל תיק שהיה מונח מתחת למושב

 74. נפילה בגלל רטיבות ברצפה בגלל החזקת דליים מלאים במים

 75. עת שעלה לרכב כדי להתחיל בנסיעה, החליק התובע, נפל ונחבל

 76. נפילה מהמשאית ביום גשום - הרגל נלכדה בין הברזל והברזנט

 77. נפילה בעליה במדרגות הקבינה בגלל שאריות שמן וסולר בנעליים

 78. נפילה בשירותים במהלך העבודה עקב רטיבות ומים שהיו על הרצפה

 79. נפילה לאחור בניסיון לחצות כביש בגלל רכב שנסע במהירות מופרזת

 80. סוס התפרץ לכביש לאחר שהנתבע נפל ממנו ורכב התובעת פגע בו

 81. איבד את שיווי משקל וכתוצאה ממים ושמן שהיו על גבי הרצפה החליק ונפל

 82. נפל עת נתקל בסלע גדול שהיה מונח על השביל ואשר חסם את המעבר כמעט לחלוטין

 83. תאונת דרכים: כאשר עצר ליד ביתו והחל להוריד את החפצים, כשהמנוע עדיין פועל, הוא החליק ונפל

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון