נטל ההוכחה בערעורי מס

על נטל ההוכחה הרובץ על המערער בערעורי מס, ככלל, עמד השופט ממן בפרשת ארסלאן שם סיכם את נושא חלוקת הנטלים בערעורים אלה, באופן הבא:

המערער נושא בנטל ההוכחה כי השומה מופרזת בכל אחד משלושת המצבים הבאים: פנקסים קבילים, פנקסים בלתי קבילים ומחלוקת לבר-פנקסית.

זהו נטל השכנוע המוטל על המערער בהיותו יוזם ההליך.

המשיב נושא בנטל שונה: במצב של פנקסים קבילים ובמחלוקת לבר-פנקסית, נושא המשיב בנטל להצדיק את השומה. כאשר הפנקסים אינם קבילים או שנפסלו, נושא המשיב בנטל להוכיח כי התמלאו התנאים להוצאת שומה לפי מיטב השפיטה וכי שומתו היא סבירה.

בהמשך, בהתייחסו לשאלה הפרוצדורלית הכרוכה בסדר הבאת הראיות הסביר כי הכלל צריך להיות שהמערער תמיד מתחיל בהבאת ראיות.

בפסק הדין יכריע בית המשפט מי מהצדדים עמד בנטל המוטל עליו, בין השאר לאור קביעתו בשאלה האם הפנקסים נפסלו אם לאו.

הנטל המוטל על המשיב להצדיק את החלטתו, או להוכיח כי התמלאו התנאים להוצאת שומה לפי מיטב השפיטה וכי שומתו היא סבירה, קם ומתעורר רק משעמד המערער לכאורה, בנטל המוטל עליו. לו קבענו כי המשיב חייב לפתוח בהבאת ראיות, או לו בדקנו בשלב מוקדם יותר של המשפט האם עמד בנטל המוטל עליו, יביא הדבר לכך שעצם הגשת הערעור תחייב את המשיב להצדיק את החלטתו, גם אם אין בידי המערער שום טענות או ראיות להוכחת נטל השכנוע הרובץ עליו.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מע''מ - נטל הראיה

 2. נטל ההוכחה בהתפטרות

 3. נטל הראיה תביעת ביטוח

 4. היפוך נטל הראיה

 5. נטל ההוכחה בערעורי מס

 6. נטל הבאת הראיות מע''מ

 7. ספק שקול - נטל ההוכחה

 8. נטל הראיה בתביעה שטרית

 9. נטל השכנוע בערעור מע''מ

 10. נטל ההוכחה בתביעות ביטוח

 11. נטל השכנוע במשפט הפלילי

 12. מיסים - על מי מוטל נטל ההוכחה ?

 13. מאזן ההסתברויות בהליך אזרחי

 14. נטל הראיה בתביעות ביטוח רכוש

 15. נטישה של דייר - נטל הוכחה של בעל בית

 16. התפטרות בדין מפוטר - נטל ההוכחה

 17. היפוך נטל הראיה בהסכמה בתביעה שטרית

 18. נטל השכנוע נטל הבאת הראיות - מה ההבדל ?

 19. נטל הבאת הראיות הוא החובה המשנית והנלווית לנטל השכנוע

 20. נטל השכנוע מבטא את החובה להוכיח בראיות קיומה של עובדה

 21. מהי מידת ההוכחה הנדרשת בתביעה אזרחית שעילתה הפרת חובה חקוקה ?

 22. מאזן ההסתברויות נוטה לכיוונו של בעל הדין שנטל ההוכחה מוטל עליו

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון