חשבונית פיקטיבית

בית המשפט פסק כי עוסק המסתמך על חשבונית פיקטיבית שאינה משקפת עסקת אמת, לניכוי תשומות, מתכוון להקטין בדרך זו, שלא כדין, את סכום המע"מ שעליו לשלם, ובכך יש משום כוונה להתחמק מתשלום מס.

השאלה אם העוסק ידע או חשד, כי העוסק שהוציא את החשבונית הפיקטיבית לא שילם למס ערך מוסף את סכום המע"מ הנקוב בחשבונית, אינה מעלה או מורידה, שכן, ההנחה כי לעוסק לא הייתה כוונה לנכות מע"מ שמעיקרה לא שולם על-ידי מוציא החשבונית, עשויה להתייחס רק למניע שהיה לעוסק לקבל את חשבונית פיקטיבית ולהסתמך עליה, וקיומו של מניע לביצוע עבירה - אף שלרוב עשוי להעיד גם על כוונתו של המבצע - איננו תנאי לשכלולו של יסוד המחשבה הפלילית.

עוד צוין ע"י בית המשפט כי החוק מבחין בבירור, בין חובת עוסק להוציא חשבונית בגין כל עסקה ולכלול בה את המע"מ החל עליה, לבין זכות עוסק ששילם מע"מ לנכות את המס ששולם על-ידו מן המע"מ שנגבה על-ידו, באופן שתחול עליו חובה להעביר למס ערך מוסף רק את ההפרש שבין הסכומים.

על העוסק שהוציא את החשבונית מוטלת חובה להעביר למס ערך מוסף את המע"מ שגבה, ואילו לעוסק שקיבל את החשבונית עומדת זכות לנכות את המע"מ ששילם כמס-תשומות וזכותו של האחרון אינה תלויה, כלל ועיקר, בשאלה אם מוציא החשבונית מילא את חובתו.

כך הוא במי שקיבל לידו חשבונית מס, שהוצאה כדין ובגדר עסקת אמת. עוסק הרוכש חשבונית פיקטיבית, ומשתמש בה כאסמכתא לניכוי תשומות, מפחית בדרך זו, שלא כדין, את סכום המע"מ שחובה עליו להעבירו למס ערך מוסף.

אם רכש חשבוניות פיקטיבית, במטרה להשתמש בה כאסמכתאות לניכוי מס תשומות, מתקיים במעשה הניכוי יסוד הכוונה להתחמק מתשלום מס.

השאלה אם ידע או חשד כי מוציא החשבוניות הפיקטיבית לא העביר את המע"מ שנכלל בגדרן, כלל אינה מתעוררת.

יתר על כן אפילו נוכח מקבל חשבוניות פיקטיבית, כי מוציא החשבוניות הפיקטיבית אכן העביר למס ערך מוסף את המע"מ שנכלל בהן, אין בכך כדי להקים לו זכות להסתמך על החשבוניות הללו לניכוי מס תשומות, ואם יעשה כן יתקיים במעשהו יסוד הכוונה להתחמק מתשלום מס.

מי שרוכש חשבונית פיקטיבית לגישת בית המשפט כפי שעולה מהפסיקה חזקה עליו שיש לו מניע לעשות כן. אך למניעו - הגלוי או הסמוי - לרכוש חשבונית פיקטיבית, ולשאלה אם הסתמכותו עליה לשם ניכוי תשומות נעשתה בכוונה להתחמק ממס, אין ולא-כלום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זיוף חשבוניות

 2. חשבונית לא אמיתית

 3. חשבונית בלי סחורה

 4. חשבונית פיקטיבית

 5. אמיתות חשבונית מס

 6. חשבוניות מס שטחים

 7. תקנות חשבונית

 8. חשבונית מס כדין

 9. הוצאת חשבונית בלי עבודה

 10. ניכוי מס חשבוניות

 11. חשבונית ללא תעודות משלוח

 12. חשבוניות פיקטיביות

 13. חשבוניות לא חתומות

 14. חשבוניות עסקים פלסטינים

 15. זיקה למוציא חשבונית

 16. ביקורת מס - קיזוז חשבוניות

 17. מקבל שירות - חשבונית

 18. ניכוי מס תשומות בחשבונית

 19. חשבוניות מס - עבודת קבלנות

 20. הפצת חשבוניות מס פיקטיביות

 21. אי כתיבת סוג סחורה על חשבונית

 22. הודעת איסור להוציא חשבוניות מס

 23. חשבוניות הרשות הפלסטינית

 24. נהג מונית - אי הוצאת חשבונית

 25. ניכוי חשבוניות פיקטיביות

 26. חשבוניות פיקטיביות - כתב אישום

 27. תיווך קבלני משנה חשבוניות

 28. הדפסת פנקסי חשבונית כפולים

 29. הוצאת חשבונית לאחר סגירת עסק

 30. ערעור מע''מ על שומת מס לחשבוניות

 31. חשבוניות קבלן משנה - חוקרי מס הכנסה

 32. הגשת קבלות וחשבוניות לבית המשפט

 33. קבלן בניין - חשבוניות פיקטיביות

 34. הוצאת חשבוניות פיקטיביות - מאסר

 35. הוצאת חשבוניות לפני מועד הדיווח למע"מ

 36. חשבוניות פיקטיביות - עונש מאסר בפועל

 37. חשבוניות פיקטיביות - סעיף 50 חוק מע"מ

 38. כתב אישום עבירות מס ערך מוסף - חשבוניות

 39. כפל מס בגין הוצאת חשבוניות מס שלא כדין

 40. הוצאת חשבוניות בלי לשלם מע"מ – כתב אישום

 41. ניכוי מע''מ מותר מחשבונית פיקטיבית

 42. הוצאת חשבונית עסק לא רשום כעוסק מורשה

 43. עבודה עם חשבוניות אצל חוקר פרטי - יחסי עובד מעביד ?

 44. הסכם עבודה כעצמאי עם הצגת חשבונית מס - האם יש זכאות לפיצויי פיטורים

 45. לטענת התובע, בכל פעם שהיה מקבל סחורה חזרה היה מוציא חשבונית זיכוי

 46. האם קיימת חובה להגיש תוך שישה חודשים מיום הוצאתן של חשבוניות מס הנוגעות לעיסקה ?

 47. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון