דואר פנימי - מס הכנסה

בית המשפט פסק כי מס הכנסה אינו יכול לגלגל איחור במועד הוצאת השומה בשל כך שההשגה התעכבה בדואר הפנימי.

בית המשפט ציין בפסיקתו כי בעידן זה שבו משרדי מס הכנסה מרושתים ומקושרים באמצעות שרתי מחשב, כאשר מייצגים הם בעלי גישה לתיקיהם של הנישומים אותם הם מייצגים, במשרדי מס הכנסה, כאשר מערכות המדינה פועלות לעבור להגשת מסמכים באופן אלקטרוני ולאו דווקא בהעתקי ניר קשיחים, כאשר עסקאות נרקמות, נערכות, נטוות, מנוסחות ומתוקנות בין גורמים בישראל ובכל רחבי תבל במהירות של העברת דואר אלקטרוני בין מחשבי, כאשר פעולות שהצריכו בעבר עמידה ארוכה בתורים מול משרד ממשלתי כזה או אחר נעשות עתה בסניפי דואר רגיל או באמצעות גלישה באמצעות המחשב, כאשר אין הוראה מפורשת בפקודת מס ההכנסה כי ההשגה צריכה שתוגש דווקא במשרד מסוים, כאשר מס הכנסה נכון לקבל מסמכים בכל משרדיו ולאפשר לאזרח ליהנות משירותי הדיוור הפנימי, לא צריכה להיות מניעה כי מועד הגשת ההשגה תרשם במועד שבו מתקבלת חותמת "נתקבל".

על מס הכנסה להיערך לרשום בעת קבלת ההשגה, באיזה ממשרדיו, כי זו התקבלה ולעדכן את המחשב המרכזי או המחשב שבו מתנהל תיקו של הנישום.

שילוב הוראות הפקודה בעניין אופן ומועד הגשת ההשגה כמו גם המועד שבו תמה יכולתו של מס הכנסה להפעיל את שיקול דעתו מאפשר לנישום להסתמך על כך כי השגתו התקבלה המועד המוטבע הגם שלא במשרד בו מתנהל תיקו וכי בתוך שנה מאותו מועד תיערך שומה, יפעיל המשיב את שיקול דעתו, ובתוך פרק זמן סביר מרגע זה, תשלח השומה\הצו, אם דחה מס הכנסה את השגתו או לא הושג הסכם.

עיכובים בדואר הפנימי בין משרדי מס הכנסה אינם צריכים שיהיו מענינו של האזרח ובלבד שפעל בתום לב ומסר את מלא הפרטים הנדרשים לרבות משרד השומה בו מתנהל תיקו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק בנק הדואר

 2. ארנונה סוכנות דואר

 3. צו רשות הדואר

 4. תאונה בתוך סניף דואר

 5. תקנות בנק הדואר

 6. דואר רשום מע''מ

 7. דואר פנימי - מס הכנסה

 8. נזקים משלוח חבילה בדואר

 9. ארגון סוכני הדואר

 10. חובת סודיות - רשות הדואר

 11. מסמך שלא נשלח בדואר רשום

 12. דואר אקספרס לא הגיע - זכות פיצויים ?

 13. טעות בביצוע תשלום של פקיד דואר ישראל

 14. שליחת דואר מהיר אקספרס - תביעת פיצויים

 15. תביעה נגד הדואר בגין נזקים משלוח חבילה

 16. תביעה נגד הדואר - אי קבלת מכתב כתובת חדשה

 17. תביעה נגד הדואר בגין אי אימות חתימה והעברת כספים מעוקלים

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון