בעיה משפטית - ערעור

סעיף 90 לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי זכות הערעור לבית משפט מוגבלת לערעור ב"בעיה משפטית".

בית המשפט דן בפסיקתו בשאלה מהי "בעיה משפטית" לעניין סעיף 90 לחוק בע"א 266/97 מנהל מס שבח מקרקעין חיפה נ' מקס וויסמן, נז(3) 207 (להלן: פרשת וויסמן). באותה פרשה דן כל אחד משופטי ההרכב בסוגיה זו.

המשנה לנשיא ש' לוין עמד בפסק דינו על הקושי שבקביעת הגדרה מדויקת בעניין ועל כן בחר להציע מספר קווים מנחים לאבחנה בין "בעיה משפטית" לבין "בעיה עובדתית" ובתוך כך קבע:

"הקו המנחה הראשון (guidline) לאיתורה של שאלה כ"בעיה משפטית", בהקשר שלפנינו, הוא, לדעתנו, הצורך בסטנדרטיזציה, והצורך במתן תשובה לשאלה שיש להשיב עליה לפי כללים; לשון אחרת: בית המשפט נדרש לקבוע מהו הכלל החל, ואם הדבר נדרש - להחיל אותו על המקרה הקונקרטי;"

השופטת ט' שטרסברג-כהן עמדה אף היא על הקושי להגדיר במדויק את מהותה של "בעיה משפטית" וציינה כדלקמן:

"לצורך ענייננו אסתפק בכך שאומר כי כאשר התשובה לשאלה המתעוררת אינה אמורה ליצור קביעה עובדתית או תשתית עובדתית אלא כלל משפטי העולה מן העובדות שנקבעו בערכאה הדיונית בהסכמה או על פי חומר הראיות, הרי לפנינו בעיה משפטית".

ואילו השופט י' טירקל הציע לאמץ את ההבחנה הבאה:

"הייתי אומר, איפוא, כי 'בעיה משפטית' היא בעיה שמטרת ההכרעה בה אינה - ברב או במעט - קביעתו של מצב עובדתי אלא מטרתה רק הסקת מסקנה ממצב עובדתי נתון. במלים אחרות, כאשר פתרון הבעיה העומדת להכרעה אינו צריך מכל וכל לקביעת ממצאים שבעובדה, אלא הוא נסמך רק על ממצאים שבעובדה שנקבעו, או על ממצאים שבעובדה שאינם במחלוקת, היא 'בעיה משפטית'".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ערעור הדדי

 2. ערעור עצמאי

 3. נימוקי ערעור

 4. ערעור סרק

 5. ערעור החלטת רשמת

 6. זכות טיעון ערעור

 7. הוספת טענות בערעור

 8. חוק הגמלאות - ערעור

 9. צדדים לערעור

 10. ערכאה ראשונה

 11. בקשה לתקן כתב ערעור

 12. ערעור להחזיק במבנים

 13. ערעור ברשות של המדינה

 14. ערעור טעות סופר

 15. הגשת ערעור בפקס

 16. חוב בדין קדימה – ערעור

 17. בעיה משפטית - ערעור

 18. מחיקה מחוסר מעש - ערעור

 19. תיק מוצגים בערעור

 20. מה הם סדרי הדין בערעור ?

 21. טופס ערעור דיור ארעי

 22. ביטול צו זמני בערעור

 23. גובה הפיצויים - ערעור

 24. טופס ערעור דיור חלופי

 25. ערעור מחיקת התביעה מחוסר מעש

 26. התערבות בממצאים עובדתיים

 27. ערעור בתחום חופש העיסוק והגבלתו

 28. איחור בהגשת ערעור מע''מ

 29. תיקון ערעור - הוספת צדדים

 30. איחור של יום בהגשת ערעור

 31. ציון מועד הערעור בפסק דין

 32. הפסד השתכרות לעתיד - ערעור

 33. תקנות סדר הדין האזרחי ערעור

 34. הגשת ערעור באיחור של יומיים

 35. דוגמא ערעור לבית הדין הארצי

 36. איחור בהגשת ערעור - בית דין לעבודה

 37. קשירת קשר לביצוע פשע - ערעור

 38. איחור של יום אחד בהגשת ערעור

 39. האם ערעור מעכב ביצוע פסק דין

 40. בקשה למתן צווים זמניים בערעור

 41. ערעור עקב סתירות בהכרעת הדין

 42. דין ערעור שהוגש באיחור להידחות

 43. ערעור של מרצים - בית דין לעבודה

 44. בקשה להגשת כתב תביעה מתוקן בערעור

 45. ערעור לפי סעיף 43 לחוק שירות המדינה

 46. ערעור כי המערער לא איבד מכושרו להשתכר

 47. ערעור ברשות על החלטת בית הדין האזורי בתל אביב

 48. סמכות ערכאת הערעור לשנות מקביעות קודמות

 49. ערעור כי המערער לא איבד מעל 50% מכושרו להשתכר

 50. חזרה מערעור בעקבות תיקון פסק הדין בבית המשפט קמא

 51. ערעור גימלאות תוך 60 יום ממועד קבלת החלטה על שיעור הגימלה

 52. בקשה לדחיית ערעור בטענה כי הוגש לאחר שחלף המועד להגשתו

 53. בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

 54. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון