בניין נטוש - ארנונה

היווצרו של בניין הופך אותו לנשוא לחיוב בארנונה, ומועד חדילתו של בניין, הופך את הבניין ל"אדמת בניין" וזו אינה עוד נשוא לחיוב בארנונה.

הריסתו של בניין, מביאה לכך שאין עוד מבנה, אין עוד נכס הראוי להיקרא "בניין" ומה שנותר הוא מגרש ריק.

חדילתו של בניין לצורך הגדרת החיוב בארנונה, או ליתר דיוק כדי להיות זכאי לפטור מן החיוב האמור, יכול להתקיים גם כאשר הבניין קיים אך הוא ניזק במידה שלא ניתן להשתמש בו.

כדי להעמיד בניין קיים במצב של חידלון בניין, יש להוכיח כי הבניין ניזק - על-פי המבחן ההנדסי של הבניין, וכן כתנאים מצטברים נוספים, מאחר שעצם היות הבניין ניזוק אין בו כדי להסיק על חדילתו מלקיים פונקציה זו.

יתר על כן, גם אם המבנה אינו מיושב ואינו בשימוש, אין זה אומר שחדל להיות בניין, ויכול הוא עדיין להיות שימושי או ראוי לשימוש, אפילו יצא מכלל שימוש באופן זמני.

כדי שיווצר מצב שלמרות שמבחינה פיזית קיים מבנה, אך למרות האמור הוא ייחשב מבחינה מעשית כלא קיים, צריך להפעיל מבחן של נזק מידתי. האם מידת הנזק שנגרמה לבניין היא במידה שלא ניתן להשתמש בו.

מידת הנזק תיבחן על-פי המבחן הכלכלי. מבחן זה נעשה על בסיס שיקולים כלכליים, כגון: טעם כלכלי לשיפוץ המבנה לצד כדאיות הריסתו, האם עלות שיפוצו עולה על שוויו של הנכס, אפשרות לייעד את הבניין לשימוש כלשהו, הרווחיות האפשרית מן הנכס לכשישופץ וכד'.

המבחן הכלכלי, הוא למעשה פן אחר לבחון אם מאחורי הבאת הנכס למצב של "העדר נכס" מבחינה מעשית לא מתבצעת פעולה שעיקר תכליתה הימנעות מתשלום מס או הפחתת המס בצורה לא נאותה.

ארנונה מוטלת, הגם כמס, כאשר קיים בניין - נכס, והמחזיק בו משתמש בנכס, וככזה נהנה משירותים ציבוריים הניתנים על-ידי הרשות המקומית.
אמנם ארנונה במהותה היא מס, כיוון שהיא משתלמת דרך כפייה לרשות הציבורית, בלי שהאזרח מקבל תמורה ישירה בעד כספו ואולם בסופו של דבר נהנים תושבי הרשות המקומית ממכלול של שירותים שונים הממומנים באמצעות הארנונה. מכאן, שקיימת תמורה כנגד החיוב בארנונה, אלא שתמורה זו היא עקיפה ואינה קשורה לגובה תשלום הארנונה.

בית המשפט ציין בפסיקתו כי תשלומי ארנונה בדומה לתשלומי מסים כלליים שמטילה המדינה, מהווים מקור מימון עיקרי של הרשות המקומית לספק שירותים לתושביה. ככלל תושבי הרשות כולם נהנים מהשירותים ולכן החיוב חל על כולם - לפי אמות מידה שנקבעו - והפטור או ההנחה, שיש בהם כדי להכביד על התושבים האחרים, צריך שייעשו כחריג ומעוגנים בהוראת חוק ברורה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ארנונה

 2. ארנונה - הנחות

 3. ארנונה - הקפאה

 4. ארנונה - בית אבות

 5. ארנונה - מגרש חניה

 6. החזרת עודף ארנונה

 7. סיווג בצו הארנונה

 8. תקנות ארנונה

 9. החזר ארנונה

 10. מבנה עץ - ארנונה

 11. פטור מארנונה כללית

 12. ארנונה חברה ממשלתית

 13. השגה על ארנונה

 14. נכס ריק ארנונה

 15. ארנונה - חניון

 16. הטמנת פסולת - ארנונה

 17. דיר חזירים - ארנונה

 18. ארנונה מוסדות חינוך

 19. בניין נטוש - ארנונה

 20. חיוב קרקע תפוסה ארנונה

 21. בניין מוזנח - ארנונה

 22. אי סבירות ארנונה

 23. הסבת חוב ארנונה

 24. גביית ארנונה - רשלנות

 25. הסבת חיובי ארנונה

 26. אזרח ותיק בודד - ארנונה

 27. איך מערערים על ארנונה

 28. גבייה מנהלית - ארנונה

 29. השגה למנהל הארנונה

 30. פטור מתשלום ארנונה

 31. שינוי בצו הארנונה

 32. ארנונה מסחר חולון

 33. ארנונה לפני סיום בנייה

 34. תקנות הנחות בארנונה

 35. תחולה רטרוספקטיבית

 36. סכום קצוב - ארנונה

 37. משחקיה בקניון - ארנונה

 38. סמכות שיפוט ארנונה

 39. ארנונה בשנות ה – 80

 40. הקטנת חיובי ארנונה

 41. ארנונה על ג'ימבורי

 42. חיוב יתר במס ארנונה

 43. איך מחשבים ארנונה ?

 44. התיישנות תשלום חוב ארנונה

 45. מחזיק בנכס - ארנונה

 46. תעשיה חדשה - הנחה בארנונה

 47. פטור לנכס ריק – ארנונה

 48. ארנונה על שטחי עזר

 49. השגה על חיוב ארנונה

 50. משרדי ממשלה - ארנונה

 51. חובות ארנונה לעירייה

 52. ארנונה - האנגר מטוס פרטי

 53. הנחה בארנונה חיפה נזקקים

 54. מבנה תעשייתי - ארנונה

 55. ארנונה על אחסון בשטח קרקע

 56. מיכלי אגירה למים - ארנונה

 57. סיווג ארנונה תל אביב

 58. חיוב בתי אבות בארנונה

 59. ארנונה על חצר אנגלית

 60. פטור מארנונה לנכס ריק

 61. החזר ארנונה רטרואקטיבי

 62. סיווג תעשייה - ארנונה

 63. חוב ארנונה אישי - חברה

 64. עתירה נגד ארנונה אשקלון

 65. סמכות בית משפט - ארנונה

 66. ארנונה מפעל לייצור נשק

 67. תשלום ארנונה ביתר בטעות

 68. סמכות ועד מקומי - ארנונה

 69. מבנה על קרקע חקלאית - ארנונה ?

 70. סיווג נכס - תשלום ארנונה

 71. ערעור על החלטת ועדת ערר ארנונה

 72. חוב ארנונה עיריית הרצליה

 73. מחירי הארנונה בפתח תקוה

 74. מבני עץ חקלאיים יבילים - ארנונה

 75. מוסדות התנדבות - פטור מארנונה

 76. ביטול הליכי גביית ארנונה

 77. סיווג מגורים - ועדת ערר לארנונה

 78. בנין שרובו למגורים ארנונה

 79. תביעה להשבת תשלומי ארנונה

 80. ממתי חייבים לשלם ארנונה ?

 81. ביקור פתע של ועדת הערר על ארנונה

 82. ערר על ארנונה - נצרת עילית

 83. סיווג מבנים לצורכי ארנונה

 84. ארנונה כללית מועצה אזורית משגב

 85. החזר ארנונה - עיריית הרצליה

 86. ארנונה על מרפאה בדירת מגורים

 87. פטור מארנונה עקב מצבו של הנכס

 88. ארנונה על מגרש חניה בתל אביב

 89. בניית חדר נוסף בדירה - ארנונה

 90. חוב ארנונה ומים לעיריית רמת גן

 91. השגה על חיוב ארנונה - חישוב שטח שגוי

 92. ארנונה על מגרש חניה ללא תשלום

 93. אי סבירות קיצונית - חיוב ארנונה

 94. כניסה לדירה לפני סיום בניה - ארנונה

 95. התיישנות גבייה מנהלית - ארנונה

 96. על מי מוטל תשלום חוב ארנונה לעירייה ?

 97. פטור מארנונה לנכס שאינו בשימוש

 98. ועדת ערר ארנונה כללית עיריית הרצליה

 99. תביעה נגד העירייה להחזר ארנונה

 100. ארנונה בגין מסחר אלקטרוני בישראל

 101. ארנונה על מחסנים צמודים לחנויות

 102. טופס התחייבות לתשלום ארנונה כללית

 103. תקיפה ישירה תקיפה עקיפה - ארנונה

 104. נכס שאינו בר שימוש - פטור מארנונה

 105. סיווג ארנונה משרדים שירותים ומסחר

 106. חיוב ארנונה רטרואקטיבי טעות בסיווג

 107. הצעת חוק פטור מארנונה - תנועות נוער

 108. גביית ארנונה לאחר סיום תקופת השכירות

 109. תביעה בגין אי תשלום ארנונה לעיריית ערד

 110. תביעה כספית לתשלום בגין חוב ארנונה לעסק

 111. פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור

 112. תביעה נגד שוכר דירה בגין אי תשלום חובות ארנונה

 113. המשך תשלום (מתוך טעות) תשלומי ארנונה עבור הנכס

 114. איפה מפורסמות החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה ?

 115. תביעה להצהיר כי אין חייבים כל סכום בגין ארנונה עירונית

 116. מתי יש לראות בניין כמושלם באופן שיהיה חייב בתשלום ארנונה ?

 117. על פי הנטען בכתב התביעה הנתבעת לא שילמה את מיסי הארנונה על הדירה

 118. תשלומי יתר בגין ארנונה בשל חיוב בשטח גדול משטח הדירה האמיתי (101 מ"ר במקום 93 מ"ר)

 119. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון