ערכים נומינליים

מפסיקת בתי המשפט עולה כי ערכים נומינליים הם וולוטיליים ולעיתים אף וולוטיליים ביותר. קביעת הטבה בערך נומינלי, , קישור גובה ההטבה לגובה האינפלציה, היא קשה, באשר, ככלל, אין התאמה בין מטרותיה המהותיות של ההטבה לבין חוזקו של המטבע המקומי.

כך, מכלול החיקוקים שנחקקו בתגובה לאינפלציית שנות ה-80, חיקוקי "ההתאמות" למיניהם, נועד לפרק קשר זה, תוך הוספת הצמדה להוראות הנומינליות הרבות, במטרה לאפשר את הגשמת תכליותיהן המהותיות.

בית המשפט ציין בפסיקתו כי מערכת המיסוי בישראל מתייחסת ביסודה לערכים נומינליים. בתקופה אינפלציונית, הפעלתה של מערכת מיסוי נומינלית יוצרת עיוותים רבים וקשים. מיסוי נומינלי של הכנסות איננו מבחין בין מרכיב הרווח הריאלי ובין המרכיב האינפלציוני, שאינו מייצג רווח כלכלי אמיתי אלא עליית ערך מדומה.

התופעה של עיוותי מס הולכת וגואה ככל ששיעורי האינפלציה עולים. עליית שיעורי האינפלציה בישראל בשלהי שנות ה-70' ותחילת שנות ה-80' החמירה את מצב חוסר ההתאמה בין מערכת המיסוי הנומינלית הישראלית ובין המצב האינפלציוני.

כדי להתמודד עם מצב זה ולהביא לגביית מס אמת, נחקק בשנת 82 ' חוק המיסוי. (בשנת 85', הוחלף חוק המיסוי בהוראות שעה שהפכו ל"הסדר קבע " בחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) התשמ"ה-1985.

בהתאם, בהצעת חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (תיקון והארכת תוקף), תשמ"ו-1986 (להלן: הצעת חוק התיאומים), דברי ההסבר, בע' 152, נאמר כי מוצע להאריך את תוקפו של החוק העיקרי גם לשנות המס הבאות, מתוך כוונה להשאירו בתוקף כל עוד רמת האינפלציה במשק תצריך חוק אשר יעקר את השפעת האינפלציה על הדו"חות הכספיים לצורכי מס, שהינם בערכים נומינליים.

ככלל, דיני המס הישראליים עושים שימוש בערכים נומינליים, עליהם מולבשות ההוראות הבאות להגן מפני נזקי האינפלציה.

בפרט, באשר לאופן חישוב הפחת, הוכרה העובדה כי ניכוי פחת ממחיר מקורי-נומינלי, יביא לכך, שבתקופות אינפלציה לא תהיה משמעות רבה לניכוי זה, וזאת בסתירה לתכליות הוראות הניכוי ובהתאם, סעיף 3(ב) לחוק התיאומים, קובע למעשה כי "נישום יהיה זכאי לניכוי נוסף בשל פחת או הפחתה לגבי נכסיו הקבועים. זאת, תוך שסכום הניכוי הנוסף נקבע על ידי שערוך סכום הפחת שהוא זכאי לו בשל הנכס.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אירוע מס

 2. הסבת הכנסה

 3. הטלת כפל מס

 4. התחמקות ממס

 5. כפל מס

 6. חוק מס מכירה

 7. חוק מס מקביל

 8. חוק מס בולים

 9. פטור מותנה ממס

 10. מהו מס בולים ?

 11. מס תשומות

 12. מלאי בסיסי

 13. ערכים נומינליים

 14. השתמטות ממס

 15. הסדר רולינג

 16. חיוב בכפל מס

 17. תשלום מס בגין מטוס

 18. בקשה להשבת עודף מס

 19. פקודת המיסים

 20. מס על עסקאות שבוטלו

 21. ניכוי הוצאות רכב

 22. מס על פיצויים

 23. חישוב מס בולים

 24. מפת אזורי מס למגורים

 25. פקודת מס הבולים

 26. מס על סחורה שנגנבה ?

 27. בחינת עסקה לצרכי מס

 28. חישוב מס לפי מחיר שוק

 29. גילום מס - החזר הוצאות

 30. סעיף 11א' לפקודת המסים

 31. תביעה נגד חברת החזרי מס

 32. חישוב מס לבני זוג

 33. מקדמות על הוצאות עודפות

 34. אחוזי ריווח בלתי סבירים

 35. דיווח מצטבר מזומן

 36. אי העברת מס שנוכה

 37. חובת תשלום מס על קרקע ?

 38. מס בולים על הסכמים

 39. מס על הכנסות בחו"ל

 40. מס על עבודה בחו''ל

 41. הסכם טיפול בנושא החזרי מס

 42. מס מעסיקים - שנה ראשונה ?

 43. סיווג הכנסה בעל עסק

 44. מהו המועד לחיוב במס

 45. אי תשלום מס עסקאות מקרקעין

 46. ביקורת מס - שיפוצניק

 47. עיכוב הליכי גביית מס

 48. דוח תיאום אינפלציוני

 49. תקנות ניכוי הוצאות רכב

 50. מענק לעובדים - הוצאה מוכרת ?

 51. האם חיסכון הכנסה חייבת מס ?

 52. חוק מס על בעלי הכנסות גבוהות

 53. חישוב מס נפרד לבני זוג

 54. כוונה להתחמק מתשלום מס

 55. הסתרת החזרי מס מהמעסיק

 56. גביית מס במקרים מיוחדים

 57. תביעת חוב של רשויות המס

 58. ערעור על חיוב במס עסקאות

 59. איך נבחנת עסקה לצרכי הטלת מס ?

 60. עיכוב כספים - רשות המיסים

 61. מס המגיע על מקרקעי הסרבן

 62. רשות המיסים בישראל - סודיות

 63. ניכוי פחת - מימון הקמת מבנה

 64. הטבות מס חברה תעשייתית בהשקעת חוץ

 65. גבולות המותר והאסור בתכנון מס

 66. אי רישום מלאי פתיחה בדו"ח רווח והפסד

 67. חוק מסים עקיפים מס ששולם ביתר או בחסר

 68. החזר מס על הוצאות טיפול בילדים

 69. הצעת חוק פטור ממסים לאקדמיה ללשון

 70. האם צריך לשלם מס על הכנסות ישראלים בחו"ל ?

 71. ערעור על סיווג דירה לפי צו המיסים של עירייה

 72. זכות הטיעון בהליכי השגה בפני רשויות המס

 73. חיוב מס מי שבפועל נהנה מזכות במקרקעין שהועברה לו

 74. גבייה ביתר של הוצאות גבייה/אכיפה, בניגוד לתקנות המיסים (גבייה)

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון