משפט מסחרי


רישוי עסקים
חוק רישוי עסקים, מסדיר, בעיקרו פעולתם של עסקים. כפי שציין כב' השופט סלים ג'ובראן ברע"פ 1811/08 גדעון יצחק נ' מדינת ישראל : "המדובר בעבירה שתכליתה עשיית רווח כלכלי ". עם זאת, ייתכנו מקרים, בהם יידרש רישיון עסק גם מקום שלא מדובר בעסק ממש, כפי שציין בית משפט קמא, למשל כאשר אין מדובר בעסק למטרת רווח. השאלה מה דינו של עיסוק כתחביב. בית המשפט לא חלק על דברי המערער 2 כי מדובר בתחביב (המערער 2 הזמין את בית המשפט בקר במקום ולראות את המכוניות המשופצות, ביניהן מכוניתה של ראש ממשלת ישראל הגב' גולדה מאיר ז"ל). בית משפט קמא קבע כי ניתן להרשיע את המערערים גם אם עובדה זו נכונה.

בית המשפט העליון נזקק לשאלה של הצורך ברישיון עסק לעסק שאינו מניב רווחים ברע"פ 4270/03 מדינת ישראל נ' תנובה,מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ, פ"ד נט (3) 673 (להלן: פרשת תנובה). פסק הדין עסק במתקן שטיפה של חברת תנובה, ששימש אך ורק לשטיפת המשאיות של תנובה. תנובה טענה באותו עניין כי מתקן השטיפה שלה הוא חלק מפעילותה, וכיון שיש לה רישיון עסק למפעל, אין היא נזקקת לרישיון עסק למתקן השטיפה. בית המשפט עמד על כך, כי מבחינה לשונית, אכן עניינו של עסק, בעיסוק שמטרתו הפקת רווחים. יחד עם זאת קבע, כי ייתכנו מצבים בהם יוחל החוק גם כאשר העיסוק אינו למטרת רווח. בפרשת תנובה, נקבע כי כיוון שמטרתו של המפעל כולו היא השאת רווחים, הדבר משליך גם על מתקן השטיפה המחייב רישוי נפרד, ובלשונו (עמ' 687): "צביונה המסחרי של הפעילות העיקרית צובע על דרך האוסמוזה את צבעה של הפעילות המשנית". (למידע נוסף מומלץ ליצור קשר עם עורך דין עסקים).

בפרשת תנובה לעיל, קבע כב' השופט מ' חשין, בעמ' 684 לפסק הדין:

"החוק נועד להשיג תכליות מסוימות; חובתנו היא ללכת בדרך התכליות שהחוק הורה אותנו, וניתוח יוריספרודנטלי מופשט של המושג "עסק" לא יצלח בידינו. בגדרי החוק וצו רישוי עסקים אופי הפעילות שלעניין הוא שיקבע אם "עסק" לפנינו אם לאו – הוא ולא המסגרת הפורמאלית שבתוכה מתבצעת אותה פעילות. מושג ה"עסק" מושג מהותי-פונקציונלי הוא, ותכלית זו של מהות נעשה כמיטבנו למצוא. אכן, מושג ה"עסק" נולד בהקשר חוק רישוי עסקים להשגה של תכלית מסוימת ולהגנה על אינטרס הציבור שבשמירה על בריאות הציבור, על רווחתו, על בטיחותו ועל כל שאר אינטרסים שהחוק קרא בשמם מפורשות."

השופט מ' חשין קבע באותו עניין מבחנים, מתי יידרש רישיון, כאשר אין מדובר בעסק שמטרתו השאת רווחים. שם, בעמ' 688, קובע לעניין זה:

"מבחני הצביון המסחרי והרווח למשל לא נועדו אלא כדי להצביע על תכונות-אופי של פעילויות הנצרכות לכאורה לרישיון עסק, שכן מניחים אנו שצביון מסחרי ופעילות לשם רווח נעשית בהיקף הדורש פיקוח ובקרה. ואולם אין אלה אלא מבחני-ראָיָה, ולעולם כופפים עצמם כל מבחנים אלה כולם לתכליתו של החוק ולשכל הישר." (למידע נוסף מומלץ ליצור קשר עם עורך דין עסקים).

כלומר, ההנחה ביסוד חוק רישוי עסקים היא שכאשר מדובר בעסק מדובר בפעילות בהיקף הדורש פיקוח ובקרה. בדרך כלל תחביב לא יהיה בהיקף כזה. כך גם במקרה שלפניי. המערער 2 העיד כי מדובר בשיפוץ של מכוניות בודדות, כאשר באחת הוא משתמש בפועל, והאחרות נמצאות חלק במתחם נשוא כתב האישום, וחלקן בביתו. נראה כי היקף כזה של אחסנה, כשהוא נעשה לצרכי תחביבו של המערער, אינו מחייב רישיון לצורך קידום המטרות הנקובות בחוק רישוי עסקים.

רשימת מאמרים בנושא חברות - עסקים

 1. עיכבון

 2. חובת גילוי נאות

 3. קנס אזרחי

 4. הסדר כובל

 5. אוכף קטום

 6. מהו הפטר ?

 7. למוטב בלבד קרוס

 8. מהי אקו''ם

 9. מהו דומיין ?

 10. כפיה - דיני שטרות

 11. הסכם בוררות

 12. פרשנות תקנון חברה

 13. בעיית הנציג

 14. ביטול בוררות

 15. שטר מטען ימי

 16. הסדר המוסכים

 17. סמכויות בורר

 18. הלכת הניהול הפנימי

 19. מוסד הבוררות

 20. הפרה יעילה של חוזה

 21. אופציות מט''ח

 22. הסכם - בוררות

 23. תניית שיפוט זר

 24. טעות במצב משפטי

 25. חובת נאמנות בנק

 26. אישור פסק בוררות

 27. חובת נאמנות בורר

 28. הרפורמה בענף החלב

 29. תקנת הציבור הגדרה

 30. סעיף 6 לחוק החברות

 31. גמישות ביקוש צולבת

 32. ביטול פסק דין חלוט

 33. התניית שירות בשירות

 34. סעיף 24 לחוק הבוררות

 35. אמנת ניו יורק בוררות

 36. תביעה נגד הוצאה לפועל

 37. אחריות פלילית אישית של תאגיד

 38. גישור בבית הדין לעבודה

 39. ערבות בנקאית אוטונומית

 40. סעיף 54(א)(1) לחוק ניירות ערך

 41. ביטול עסקת מכר מקרקעין

 42. ערבות בנקאית לעומת ערבות סתם

 43. בוררות באגודות שיתופיות

 44. עיכוב ביצוע הוצאה לפועל

 45. חוק הפיקדון על מכלי משקה

 46. מימוש משכון בהוצאה לפועל

 47. מה ההבדל בין גישור לפישור

 48. סעיף 14 לחוק ההוצאה לפועל

 49. תיקון 23 לחוק ההוצאה לפועל

 50. הסדר נושים - סעיף 233 לפקודת החברות

 51. היסוד הנפשי בעבירת הסדר כובל

 52. תאגיד איסוף מיכלי משקה בע''מ

 53. דרישת הכתב - מה נחשב "מסמך בכתב" ?

 54. ההבדל בין פסק ביניים לבין החלטה

 55. סימני מסחר דין פסיקה ומשפט משווה

 56. פירוק חברה ע"י בית משפט מן הצדק והיושר

 57. איחור בהגשת תביעת חוב - פשיטת רגל

 58. הגבלים עסקיים מטרת ההגבלים העסקיים

 59. זכות עיון של בעל מניות בחשבונות ובמסמכי חברה

 60. ניהול עסקים בתרמית - סעיף 373 לפקודת החברות

 61. הוראה - במותו של בעל מניה תחדל מנייתו להתקיים

 62. זכות ההגנה הפסיבית - אפשרות אדם להעמיד לעצמו מייצג

 63. שאלות ותשובותלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון