דיני מקרקעין - מאמרים


דיני מקרקעין

המקרקעין בישראל מוגדרים כמקרקעין של המדינה, של הקק"ל או של רשות הפיתוח. אלה הם קרקעות הציבור המרוכזות בבעלות המדינה או בניהולה.

"מקרקעי ישראל" מוגדרים בסעיף 1 לחוק יסוד: מקרקעי ישראל:

"1. איסור העברת בעלות

מקרקעי ישראל, והם המקרקעין בישראל של המדינה, של רשות הפיתוח או של הקרן הקיימת לישראל, הבעלות בהם לא תועבר, אם במכר ואם בדרך אחרת".

סעיף 2 לחוק היסוד קובע את האפשרות של מתן היתר בחוק להעברת בעלות במקרקעי ישראל ואילו חוק מקרקעי ישראל, תש"ך-1960, מזכיר בסעיף 2 שורה של סוגי עסקאות שסעיף 1 לחוק יסוד: מקרקעי המדינה לא יחול עליהם.

מקרקעי ישראל מנוהלים על פי חוק יסוד: מקרקעי ישראל וחוק מינהל מקרקעי ישראל, בהם נקבעו העקרונות לניהול מקרקעי המדינה. מינהל מקרקעי ישראל הוקם ב-1961 לפי חוק המינהל למטרת ניהול מקרקעי ישראל. ( סעיף 2(א) לחוק המינהל קובע:

"הממשלה תקים מינהל מקרקעי ישראל (להלן: המינהל) שינהל את מקרקעי ישראל".

סעיף 3 קובע כי הגוף המוסמך אשר יקבע את המדיניות הקרקעית, לפיה ינוהלו מקרקעי ישראל, הינה מועצת מקרקעי ישראל. הינה כי כן, כפוף למינהל מקרקעי ישראל, שהינו הגוף המבצע, לקביעותיה של מועצת מקרקעי ישראל, שהינו הגוף המתווה את המדיניות הקרקעית לפיה יפעל המינהל.

למינהל אין אישיות משפטית נפרדת מזו של המדינה. הוא מהווה מנגנון מינהלי, הכפוף לממשלה, והוא פועל כאורגן של המדינה. כנאמן המדינה חלות על המינהל גם הנורמות מן המשפט הציבורי, לצד הנורמות מן המשפט הפרטי.רשימת מאמרים
 1. נכס עזוב

 2. בר רשות

 3. פיצול חלקות

 4. הגדרת בניין

 5. נכסי נפקדים

 6. עילת הנטישה

 7. נכס ריק

 8. סעיף 197

 9. צו מינהלי

 10. צו הפסקה שיפוטי

 11. סמכות ועד מקומי

 12. הריסה ללא הרשעה

 13. מהו קיבוץ

 14. דמי תיווך - חוק

 15. אטימת מבנה

 16. תנאי בחוזה

 17. הגורם היעיל

 18. מהו מוניטין

 19. צריכת מים משותפת

 20. דמי מפתח - שותפות

 21. שימוש ברכוש המשותף

 22. שינויים במבנה מושכר

 23. החייאת קרקעות

 24. סעיף 16 לחוק מס שבח

 25. ביטול צו הריסה

 26. מחזיק במקרקעין

 27. הפקעה שלא מומשה

 28. צו הריסה מינהלי

 29. מטרת היטל השבחה

 30. צו לתיקון מעוות

 31. נטישה - חוק הגנת הדייר

 32. טענת פרעתי במשפט העברי

 33. רישום הסכם שיתוף

 34. מה זה היטל השבחה

 35. המפקח על רישום המקרקעין

 36. הפקעה לצרכי ציבור

 37. דייר מוגן - נטישה

 38. התיישנות במקרקעין

 39. שימוש בקרקע חקלאית

 40. זכות מתווך לקבל דמי תיווך

 41. בית דין לענייני מים

 42. ביטול הפקעת מקרקעין

 43. איך כותבים הסכם תיווך

 44. הודעה בכתב על ליקויים

 45. ערר על החלטת ועדה מקומית

 46. שימוש במעלית ע''י דייר שלא שילם

 47. תיווך ברחובות - מתווך ברחובות

 48. פירוק שיתוף במקרקעין - רישום בית משותף

 49. תשלום הקבלן על תיקון עצמי של ליקויי בניה

 50. שאלות ותשובותלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון