דיני נזיקין מאמרים


הכלל הרגיל בדיני נזיקין הוא שעל התובע להוכיח לפי מאזן ההסתברות כי הנתבע הוא שגרם לו לנזק, ואם יוכיח זאת יזכה לפיצוי מלא, לכלל זה יתכנו חריגים.

במהלך השנים נדרשו בתי המשפט בארץ ליתן מענה לעניינים הפרטניים שבאו בפניהם והיצירה השיפוטית הביאה להתפתחויות פסיקתיות שהקדימו לא פעם במרוץ אל מול ההתלבטות האקדמית והניתוח העיוני האנליטי. הפיתוח השיפוטי של ההלכה בתחום זה נעשה, בין היתר, כתוצאה ממצב בו נדרש השופט ליתן פתרון מעשי לבעיות הבאות בפניו

מפסיקת בית המשפט עולה כי דיני הנזיקין המסורתיים מתמודדים באופן מיטבי עם סיטואציות שונות ומגוונות המחייבות פיצויו של ניזוק על-ידי מזיק.

הקדמה המדעית והידע המתפתח של המין האנושי מסייעים להגיע לתוצאות צודקות ויעילות יותר גם בדיני הנזיקין.

עם זאת, עדיין קיימת גזרה לא מבוטלת של מקרים שמציאות החיים מביאה לפתחנו בהם אין המדע יכול לתת מענה ותשובה לשאלות הרגילות הנשאלות במסגרת תיק נזיקי.

רשימת מאמרים

 1. אמת בפרסום

 2. הלכת טטרו

 3. הטיה נשנית

 4. מטרד ליחיד

 5. ברירת הדין

 6. מאזן ההסתברויות

 7. ראיות לסתור

 8. דמות ציבורית

 9. הזכות לשם טוב

 10. דברים מסוכנים

 11. אחריות שומרים

 12. עמימות סיבתית

 13. אובדן סיכויי החלמה

 14. מאזן ההסתברויות

 15. סדר הבאת הראיות

 16. עוולת לשון הרע

 17. פיצויים מגרמניה

 18. היקף חופש הביטוי

 19. הדבר מעיד על עצמו

 20. חופש ביטוי פוליטי

 21. פסק דין לא מנומק

 22. חופש הביטוי בארה''ב

 23. אחריות אישית של שופט

 24. חישוב פיצויים - קנדה

 25. ביקורת על אנשי ציבור

 26. סעיף 8 לפקודת הנזיקין

 27. מה ההגדרה של לשון הרע

 28. גובה הפיצויים - ערעור

 29. חישוב פיצויים בארה''ב

 30. אנשי ציבור - לשון הרע

 31. שיקול דעת ועדה רפואית

 32. פיצויים ללא הוכחת נזק

 33. אפליה בכניסה למועדונים

 34. הסכמה מדעת לטיפול רפואי

 35. חישוב פיצויים - אוסטרליה

 36. ''עניין ציבורי'' - הגדרה

 37. מסמכים שהוכנו לצורך משפט

 38. ניהול משא ומתן בדרך מקובלת

 39. תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי

  הפסד השתכרות לעתיד - ערעור

 40. אלימות בכלא - אחריות המדינה

 41. ניצולי שואה - זכויות רפואיות

 42. חופש הביטוי – זכות חוקתית מוגנת

 43. ההבדל בין מצג שווא רשלני לבין תרמית

 44. פסילת מומחה מטעם בית המשפט - פסיקה

 45. מסמך שנערך לצורך טיפול רפואי - הגדרה

 46. שאלות ותשובותלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון