נפילה במעבר חציה

אישה נפלה בעת שחצתה את הכביש במעבר חציה, להלן פסק הדין בנושא נפילה במעבר חציה:

פסק דין

הצדדים הסמיכו את בית המשפט ליתן פסק דין בהתאם לסעיף 79א לחוק בית המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984.

 1.      התובעת, טוענת כי ביום 27/3/2006 בעת שחצתה את הכביש במעבר חציה בשד' מוריה בחיפה, היא מעדה עקב התקלותה במחזיר אור אשר הונח על הכביש. לטענתה, מחזיר האור מוקם בתוך "תחום" מעבר החציה, בתוך אחד מהפסים הלבנים, ובהיותו בעצמו בצבע לבן - לא ניתן היה לראותו בעת שחוצים את הכביש.
 2.      התובעת טוענת כי עקב נפילתה, היא נחבלה בברך ימין ובכפות ידיה. לטענתה, היא סובלת עד היום מכאבים וממגבלות בברך ימין, אם כי לא צורפה חוות דעת רפואית בהקשר זה מטעמה של התובעת.
 3.      לטענת התובעת, הנתבעת, עירית חיפה (להלן - "הנתבעת"), היא האחראית למפגע במעבר החציה והאחראית לפצותה בגין נזקיה, המוערכים מטעמה בסך של כ-34,000 ₪.
 4.      הנתבעת טוענת כי יש לדחות את גרסתה של התובעת, כיון שהתיעוד הראשוני לגבי הפגיעה הנטענת היה ביום 11/4/2006, כ-15 יום לאחר מועד הנפילה הנטענת, ורק אז פנתה לראשונה התובעת לקבל טיפול רפואי לגבי המקרה הנטען.
 5.      בנוסף, טוענת הנתבעת כי אין ליחס לה כל אחריות לנפילה, אם ארעה במעבר החציה כנטען, כיון שהתאורה במקום תקינה, כיון שניתן לראות בבירור את מחזיר האור וכיון שמחזירי האור בהם עושה העיריה שימוש הינם תקינים וע"פ החוק והתקן.
 6.      בנוסף, טוענת הנתבעת כי יש ליחס לתובע רשלנות תורמת בשיעור של 100%, ומוכחשות הטענות באשר לגובה הנזק.
 7.      לאחר בחינת כתבי הטענות והסיכומים על צרופותיהם, מסקנתי הינה כי דין התביעה להתקבל וכי על הנתבעת לשלם לתובעת סכום של 7,000 ₪.
 8.      מסקנתי זו מבוססת - בין היתר - על הטעמים שאפרט להלן :

(א)     באשר לנסיבות האירוע - אני סבורה כי יש לאמץ את גרסת התובעת באשר לסיבת ומקום הנפילה, לרבות לאור העובדה כי בכל התיעוד הרפואי היא חוזרת בעקביות על גרסה זו. עם זאת, העובדה שהתובעת פנתה לקבלת טיפול רפואי ראשוני רק שבועיים לאחר הנפילה בוודאי שמשליכה על מסקנותי באשר לעצמת הנפילה ומהות החבלה, וכנגזר מכך - על גובה הנזק בר הפיצוי, כפי שאפרט בהמשך.
(ב)     באשר לשאלת האחריות - מהתמונות שצורפו לסיכומים, ניתן לראות כי מחזיר האור אכן מצוי בתוך אחד מהפסים הלבנים של מעבר החציה וצבוע בצבע הלבן בו צבוע הפס, כך שקשה עד מאוד לראותו. מחזיר האור נועד להסב את תשומת ליבם של הנהגים לקיומו של מעבר החציה, ולכן היה מן הראוי למקם את מחזירי האור קצת לפני מעבר החציה ולא במעבר עצמו. לכן, אין רלבנטיות לטענות הנתבעת באשר לכך שמחזירי האור תקינים, כיון שאני סבורה שהמפגע נעוץ במיקום של מחזירי האור ובכך שהם צבועים בצבע של מעבר החציה, ויתכן שמחזירי האור כשלעצמם תקינים ובאיכות יוצאת מן הכלל.
(ג)     באשר לגובה הנזק - יש לצאת מנקודת הנחה לגבי העדר נכות צמיתה. בנוגע לרכיב הכאב והסבל, יש לקחת בחשבון כי התובעת עברה סדרה של 9 טיפולי פיזיוטרפיה, וביקרה במרפאה מספר פעמים עקב כאביה בברך בתקופה שמיד לאחר הנפילה, ועם זאת - יש לזכור כי היא פנתה לטיפול ראשוני רק ביום 11/4/2006 וכי בתעודה הרפואית מציין הרופא בעצמו - "שפשוף ישן ...". לא מצאתי כל אסמכתא לגבי עזרת צד ג' בעבר בשכר, ואפנה לכך שבתצהירה של התובעת היא מציינת כי היא קיבלה עזרה שכזו מבעלה ומילדיה בלבד.
9.     אשר על כן, על הנתבעת לשלם לתובעת סכום של 7,000 ש"ח נכון להיום.
10.     בנוסף תשלם הנתבעת לתובעת הוצאות משפט כדלקמן :
(א)     החזר אגרת בהמ"ש ששולמה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד התשלום ועד היום.
(ב)     שכ"ט עו"ד בסך 1,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק.
11.     לאור תקנה 5(2)(ב) לתקנות בתי המשפט (אגרות) תשס"ז-2007, והואיל והצדדים הגיעו להסכמה בדבר מתן פס"ד בהתאם לסעיף 79א לפני ישיבת קדם המשפט השלישי, ניתן פטור מתשלום יתרת האגרה.
12.     הסכומים ישולמו תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק.
13.     צר לי על השיהוי במתן פסק הדין, אשר נבע מחופשת לידה בה שהה בית המשפט.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נפילה בעבודה

 2. נפילה במקלחת

 3. נפילה בגן משחקים

 4. נפילה במעבר חציה

 5. נפילה לבור ניקוז

 6. נפילה על בטונדה

 7. נפילה במהלך טיול בטבע

 8. נפילה מכיסא בזמן ניקיון

 9. החלקה בסופר מרקט

 10. החלקה במפעל

 11. החלקה ליד הבריכה

 12. נפילה בדרך לעבודה

 13. נפילת אבני חיפוי

 14. נפילת סלע על עובד

 15. נפילה בבריכת שחיה

 16. נפילה בגלל סחרחורת בעבודה

 17. החלקה / נפילה במטבח בבית

 18. נפילה בגלל סדק בכביש

 19. נפילת שלט על רכב חונה

 20. נפילה ממיטה תא מעצר במשטרה

 21. נפילה במסיבת ריקודים

 22. נפילה בגלל בור בכביש

 23. נפילה ממחפרון תוך כדי ירידה

 24. תאונת עבודה נפילה מגג

 25. נפילת אישה מבוגרת ברחוב

 26. נפילה מהמיטה בחדר מיון

 27. נפילה על לבנים על מדרכה

 28. נפילה של מורה – תביעת נזיקין

 29. נפילה בדרך חזרה מהעבודה

 30. נפילה בגלל שקית ניילון

 31. תאונת עבודה נפילת עפר על הראש

 32. נפילה בבית בדרך לעבודה

 33. נפילה בקולנוע – תביעת פיצויים

 34. החלקה על הרצפה בגלל חומר ניקוי

 35. שילוט אזהרה - רצפה רטובה

 36. נפילה בגלל נוזל ניקוי על הרצפה

 37. נפילת עובד שעמד על כיסא

 38. תאונת עבודה מנופאי - נפילה ממנוף

 39. פיצויים בגין נפילה לתהום

 40. פגיעה כתוצאה מנפילת ארון

 41. החלקה על רצפה - שכבת פוליש ווקס

 42. פציעה בחדר כושר - נפילת משקולת

 43. נפילה של שוטר ברחוב בדרך לעבודה

 44. נפילה בגלל מרצפה שבורה על מדרכה

 45. נפילת אבן על הראש – תביעת פיצויים

 46. נפילה ליד בריכה בגלל שלולית מים

 47. תביעה נגד קייטנה – נפילה מעל סוס

 48. נפילה בחו"ל - ביטוח נוסעים לחו"ל

 49. נפילה של ילדה ברחוב בגלל חוט ברזל

 50. תביעה נגד חוות סוסים - נפילה מסוס

 51. גג אזבסט נשבר נפילה מגג של מסגר רתך

 52. נפילה במתחם אטרקציה תיירותית

 53. נפילה בגלל רצפה רטובה במטבח

 54. נפילה לאחר הוצאת התינוק מהרכב

 55. נפילה במהלך תיקון מנוע של רכב

 56. נפילה מעמוד חשמל – תאונת עבודה חשמלאי

 57. כיסא נשבר בגלל ישיבה - נפילה על עכוז

 58. נפילה על רצפת PVC למניעת החלקה

 59. עליה לגג כדי לתקן דליפה - נפילה

 60. החלקה על גרגרי פלסטיק מפוזרים על הרצפה

 61. תאונת עבודה עולה חדש - נפילה מגג אסבסט

 62. נפילה של מלצר במטבח בגלל רצפה רטובה שמן

 63. תביעה נגד טיב טעם - נפילה של לוח זכוכית

 64. נפילה מן הקומה הראשונה – תביעה לפיצויים

 65. נפילת עובד ניקיון בזמן שטיפת רצפה

 66. נפילת עובדת בסופר בגלל רצפה רטובה

 67. תביעה נגד עיריית חולון - נפילה בבית הקברות

 68. נפילת רמקול על רחבת ריקודים – תביעת פיצויים

 69. תוך כדי שיחה בטלפון פתח את החלון ונפל

 70. תאונת עבודה בגלל רוח - נפילת חפץ כבד על ראש עובד

 71. תביעה מסגר עצמאי פגיעה בעבודה נפילה בתוך בית מלאכה

 72. תביעה נגד מכון כושר: פציעה (נפילה) בשיעור זומבה

 73. נפילה ביציאה מהרכב בגלל תיק שהיה מונח מתחת למושב

 74. נפילה בגלל רטיבות ברצפה בגלל החזקת דליים מלאים במים

 75. עת שעלה לרכב כדי להתחיל בנסיעה, החליק התובע, נפל ונחבל

 76. נפילה מהמשאית ביום גשום - הרגל נלכדה בין הברזל והברזנט

 77. נפילה בעליה במדרגות הקבינה בגלל שאריות שמן וסולר בנעליים

 78. נפילה בשירותים במהלך העבודה עקב רטיבות ומים שהיו על הרצפה

 79. נפילה לאחור בניסיון לחצות כביש בגלל רכב שנסע במהירות מופרזת

 80. סוס התפרץ לכביש לאחר שהנתבע נפל ממנו ורכב התובעת פגע בו

 81. איבד את שיווי משקל וכתוצאה ממים ושמן שהיו על גבי הרצפה החליק ונפל

 82. נפל עת נתקל בסלע גדול שהיה מונח על השביל ואשר חסם את המעבר כמעט לחלוטין

 83. תאונת דרכים: כאשר עצר ליד ביתו והחל להוריד את החפצים, כשהמנוע עדיין פועל, הוא החליק ונפל

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון