תביעה ייצוגית - ערבון

החלטה

     המבקש הגיש בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב (כב' הנשיא א. גורן) שלא להכיר בתביעתו כתובענה ייצוגית. בפני בקשתו לפטור מהפקדת ערבון, המבוססת על טענות בדבר יכולתו הכלכלית, וסיכויי הבקשה להתקבל.

     המשיבים מתנגדים לבקשה. לטענתם ניהול תביעה ייצוגית מצריך הוצאות לא מעטות, וחוסן כלכלי הוא אחד התנאים שעל המבקש להגיש תובענה ייצוגית להוכיח כתנאי להכרה בתביעתו. אם הוא חסר אמצעים עד כדי חוסר יכולת לערוב להוצאות המשיבים, טוענים הם, אין ערובה שהמבקש ינהל כראוי את ההליך.

     אני סבורה כי יש לדחות את הבקשה, ואלה נימוקי:

     פרק ו'1 לחוק הגנת הצרכן דן בתובענות ייצוגיות סעיף 35 ב' לחוק קובע:
"אישור בית המשפט
הגשת תובענה ייצוגית טעונה אישור בית המשפט, והוא לא יאשרה אלא אם כן שוכנע שנתקיימו תנאים אלה:

(1) התובענה הוגשה בתום לב.
(2) גודלה של הקבוצה מצדיק הגשת התובענה כתובענה ייצוגית.
(3) התובענה הייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת ביותר להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין.
(4) קיים יסוד סביר להניח כי התובע מייצג בדרך הולמת את עניינם של כל הנמנים עם הקבוצה."

     ההוכחה שהתובע מייצג בדרך הולמת את עניינם של הנמנים עם הקבוצה דורשת, בין היתר, הוכחת חוסן הכלכלי. ניהולה של כל תובענה שהיא, ותובענה ייצוגית בפרט, מחייבת הוצאות רבות: שכירת שירותי עורך דין, קבלת חוות דעת מומחים, תשלומי אגרות והוצאות משפט, הקדשת זמן מספיק לניהול ההלכים - כל אלה כרוכים בהוצאה כספית ניכרת, ומחייבים "אורך נשימה" כלכלי.

     בספרם תובענות ייצוגיות מונים המחברים לוטן ורז מבחני משנה שנקבעו על ידי בתי המשפט בישראל ובארצות הברית, ליכולתו של התובע לנהל את התביעה.

     בין היתר מונים הם:

"ז. לתובע אמורה להיות היכולת הכלכלית לשאת בהוצאות התביעה, והוא עשוי להידרש להראות נכונות לשאת בהוצאות אלו.
במקרה אחד בארה"ב אף התנה בית המשפט את מתן אישורו לתובעים כמייצגים הולמים, בכך שיגישו הצהרת בכתב על כך שהם מודעים לעלות הצפויה של ההליכים, בין אם יזכו ובין אם ייכשלו, כי הם נכונים לשאת בעלות זו בעצמם. על התובעים יהיה לענות על מספר שאלות הנוגעות ליכולתם הכלכלית לשאת בהוצאות, אך אינם נדרשים להגיש דו"חות כספיים לבית המשפט". (לוטן, רז, תובענות ייצוגיות, הוצאת תמר כרך א', עמ' 190-191.

     נראה, איפוא, כי בקשה לשמש כתובע בתובענה ייצוגית ובקשה לפטור מערבון מחמת חסרון כיס יוצרות סתירה מניה וביה. אמנם יתכן שניתן להעלות על הדעת נסיבות מסויימות, בהן יותר למי שאינו בעל אמצעים לשמש כתובע בתובענה ייצוגית. זאת, לדוגמא כאשר קיימים גורמים אחרים בקבוצת התובעים (תובעים נוספים, או עורכי דין) המסוגלים לשאת בנטל ההוצאות (ראו שם, בעמ' 191). אולם אין זה המצב בבקשה שבפני, שכן המבקש הוא תובע יחיד ואפשרות של מימון ההוצאות על ידי באי כוח המבקש לא הועלתה כלל.

     ראוי להדגיש כי עמדה זו אינה חוסמת את שערי בית המשפט בפני מי שאמצעיו דלים, שכן עדיין פתוחה בפני אותו אדם האפשרות להגיש תובענה בעניינו הפרטי. אולם אם מבקש התובע לייצג גם את ענייניהם של אחרים, ולעשות עצמו פרנס על הציבור, כי אז ניתן לדרוש ממנו דרישות שאינן חלות על האדם הפרטי העוסק בענייניו הוא בלבד.

     המשיבים בתובענה ייצוגית זכאית להגנה ככל משיב אחר בערעור. (ע"א 8463/99, נועם קדם נגד בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, פד נג(1) 671).

     בהתחשב באופיה המיוחד של התובענה, הסיכון הגדול הכרוך בה והמאמץ שיש להקדים להגנה מפניה, בולט במיוחד הצורך בהגנה על הנתבעים בתובענות ייצוגיות.

     אני דוחה, איפוא, את הבקשה.

     המבקש יפקיד ערבון בהתאם לדרישה שתישלח אליו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק תביעות ייצוגיות

 2. תביעה ייצוגית יוגורט

 3. דמי כניסה לכנרת

 4. תביעה ייצוגית מס בולים

 5. אישור תביעה ייצוגית

 6. פטור מאגרה בתביעה ייצוגית

 7. תביעה ייצוגית עובדים זרים

 8. מהי תביעה ייצוגית ?

 9. תביעה ייצוגית - ערבון

 10. מפגע אסבסט – תביעה ייצוגית

 11. תביעה ייצוגית כביש 6

 12. ערעור על דחיית תביעה ייצוגית

 13. גמול למבקשים ייצוגית

 14. תביעות ייצוגיות בארה''ב

 15. תביעה ייצוגית נגד יד 2

 16. הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 17. תביעה ייצוגית - תובלה אווירית

 18. מונופול בשוק החלב בישראל

 19. תביעה ייצוגית נגד חניון

 20. בניה ליד ים - תביעה ייצוגית ?‏

 21. טופס מימון תביעה ייצוגית

 22. תביעה ייצוגית - עמלות בנק

 23. תביעה ייצוגית גמול לתובע

 24. תביעה ייצוגית - פיצוי כספי

 25. תביעה ייצוגית סימון ביצים

 26. אישור תביעה ייצוגית נגד חברת חשמל

 27. תביעה ייצוגית בדיני עבודה

 28. מה התנאים לאישור תביעה ייצוגית ?

 29. הסדר פשרה ייצוגית השבה מלאה

 30. תביעה ייצוגית נגד club 365

 31. תביעה ייצוגית נגד עורך דין

 32. תביעה ייצוגית נגד תוכנית טלוויזיה

 33. צירוף תובעים לתביעה ייצוגית

 34. הקצאת מניות - תביעה ייצוגית

 35. תביעה ייצוגית נגד חברות הגז

 36. סעיף 9 לחוק תובענות ייצוגיות

 37. תביעה ייצוגית של תושב השטחים

 38. תביעה ייצוגית נגד חברה בפירוק

 39. גילוי מסמכים בתובענה ייצוגית

 40. זיהום אויר בתל אביב – תביעה ייצוגית

 41. תביעה ייצוגית - מעשה של מה בכך

 42. תביעה ייצוגית נגד משרד התמ''ת

 43. גמול כספי לתובע בתביעה ייצוגית

 44. בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית

 45. תביעה ייצוגית עקב הטעיית הצרכן

 46. דחיית בקשה לאישור תביעה ייצוגית

 47. עילת תביעה אישית תובענה ייצוגית

 48. תביעה ייצוגית נגד עיריית תל אביב

 49. בקשה לאשר תביעה ייצוגית - אי קיום תקנות

 50. קרם עם סטרואידים - תביעה ייצוגית

 51. בקשה לסילוק תביעה ייצוגית על הסף

 52. העלאת תעריף החשמל - תביעה ייצוגית

 53. תביעה ייצוגית נגד עיריית ראש העין

 54. האם מותר לעיין בתיק תביעה ייצוגית

 55. שיטת חישוב הארנונה - תביעה ייצוגית

 56. עיקול תגמולי ביטוח - תביעה ייצוגית

 57. גילוי מסמכים ספציפי – אישור תביעה ייצוגית

 58. העלאת תעריפי הארנונה - תביעה ייצוגית

 59. בדיקות בטחוניות בנתב''ג לערביי ישראל

 60. אישור פשרה בתביעה ייצוגית ביני עבודה

 61. שליחת הודעות מוקלטות - תביעה ייצוגית

 62. תמיכה טכנית שיחת חינם - תביעה ייצוגית

 63. אי ביצוע הפרשות לפנסיה - תביעה ייצוגית

 64. גילוי מסמכים בבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 65. שינוי חד צדדי של תנאי התקשרות עם לקוחות

 66. גילוי מסמכים בבקשה לאישור תובענה ייצוגית

 67. פוליסת ביטוח רפואי לעובדים זרים - תביעה ייצוגית

 68. בקשה להוספת חוות דעת מומחה בתביעה ייצוגית

 69. שכר טרחה בתביעה ייצוגית לאחר הודעת חדילה

 70. הפרת הוראות משרד הבריאות - תביעה ייצוגית

 71. גילוי היסטוריית השקעות - תנאי להגשת תביעה ייצוגית

 72. דרישות פורמליות לבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 73. גביית תשלומים בהוצאה לפועל - תביעה ייצוגית

 74. תביעה ייצוגית נגד דירקטורים / מנהל קונסורציום החתמים

 75. האם אפשר להגיש תביעה ייצוגית נגד ביטוח לאומי ?

 76. בקשת אישור תביעה ייצוגית - מחירים של שיחות בינלאומיות

 77. האם פוסקים שכר טרחה בהגשת תביעה ייצוגית שנדחתה

 78. חניית נכים חינם בחניון תת קרקעי - תביעה ייצוגית

 79. הקריטריונים לקביעת הגמול לתובע הייצוגי ולבאי כוחו

 80. בקשה לאישור הסכם פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית

 81. מחיקת בקשה לאישור תביעה ייצוגית בשל קיומן של בקשות דומות

 82. תביעה ייצוגית: אי ציון על גבי אריזת המוצר כי המוצר מכיל בשר כבש

 83. תביעה ייצוגית - הימנעות מלצרף, ביחד עם אספקת המוצר, הוראות הפעלה

 84. תביעה ייצוגית - מכירת מצרכי חלב במחיר העולה המחיר הקבוע למוצר בפיקוח

 85. תביעה ייצוגית - עיגול כלפי מעלה חלק של מטר, העולה על 0.5 מ"ר, שלא כדין

 86. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון