ניסוח כתב אישום

ניסוח כתב אישום במשפט פלילי יכיל את הפרטים הבאים:

(1) שם בית המשפט שאליו הוא מוגש;

(2) ציון מדינת ישראל כמאשים או שם הקובל ומענו;

(3) שם הנאשם ומענו;

(4) תיאור העובדות המהוות את העבירה, בציון המקום והזמן במידה שאפשר לבררם;

(5) ציון הוראות החיקוק שלפיו מואשם הנאשם;

(6) שמות עדי התביעה.

מותר לצרף בכתב אישום אחד כמה אישומים אם הם מבוססים על אותן עובדות או על עובדות דומות או על סדרת מעשים הקשורים זה לזה עד שהם מהווים פרשה אחת; בצירוף אישומים כאמור מותר, על אף כל דין אחר, לצרף לאישום בבית משפט מחוזי גם אישום בעבירה שאינה פשע.

מותר להאשים בכתב אישום אחד כמה נאשמים אם כל אחד מהם היה צד לעבירות שבכתב האישום או לאחת מהן, בין כשותף ובין בדרך אחרת, או אם האישום הוא בשל סדרת מעשים הקשורים זה לזה עד שהם מהווים פרשה אחת; אולם אין באי-צירופו של צד אחד לעבירה מניעה לשפיטתו של צד אחר.

בית המשפט רשאי, בכל שלב שלפני הכרעת הדין, לצוות על הפרדת המשפט באישום פלוני שנכלל בכתב האישום, או על הפרדת משפטו של נאשם פלוני שהואשם עם אחרים

ניתן צו להפרדת המשפט, יוגש כתב אישום אחר בשל האישום שהמשפט עליו הופרד או נגד הנאשם שמשפטו הופרד; ורשאי בית המשפט, אם הוא סבור שלא ייגרם על-ידי כך עיוות-דין, להמשיך במשפט שהופרד מן השלב שאליו הגיע לפני ההפרדה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חזרה מאישום

 2. תיקון כתב אישום

 3. ניסוח כתב אישום

 4. כתב אישום על צעקות

 5. כתב אישום נגד דן

 6. הגנת השכרות

 7. חובת היידוע

 8. כתב אישום בלתי קריא

 9. אין להשיב לאשמה

 10. אי קבלת כתב אישום

 11. החלטה להעמיד לדין

 12. צירוף כתבי אישום

 13. כתב אישום נגד נהג ביובית

 14. פגם טכני בכתב אישום

 15. הגשת כתב אישום ללא סמכות

 16. התפרעות - כתב אישום

 17. פליטת עשן מרכב - כתב אישום

 18. פגם באישור כתב אישום

 19. כתב אישום נגד מגדלי חזירים

 20. פגיעה בגן לאומי – כתב אישום

 21. צו הפסקה שיפוטי - כתב אישום

 22. הפעלת רפת - כתב אישום

 23. כתבי אישום נגד דיירים באשדוד

 24. איסור קטיפת זעתר - כתב אישום

 25. שפיכת פסולת בניין – כתב אישום

 26. מלווה בהסעת ילדים – כתב אישום

 27. התדרדרות רכב חונה – כתב אישום

 28. כריית חול ללא היתר - כתב אישום

 29. פסיקת הוצאות בגין כתב אישום

 30. ביטול כתבי אישום סותרים

 31. הודעה בעבירות בכתב אישום

 32. כתב אישום נגד מנהל חברות

 33. שימוע לפני הגשת כתב אישום

 34. בניה לא חוקית - כתב אישום

 35. הגשת כתב אישום ללא חקירה

 36. טופס הזמנה למשפט וכתב אישום

 37. שפיכת שמן מנועים לים – כתב אישום

 38. הגשת כתב אישום לאחר 40 שנה

 39. הגשת כתב אישום לאחר 5 שנים

 40. תעודת גמר בנייה - כתב אישום

 41. בניית חווה לגידול דגים – כתב אישום

 42. ביטול כתב אישום אכיפה בררנית

 43. הוספת אישום נוסף לכתב האישום

 44. תליית שלטים בניגוד לחוק - כתב אישום

 45. כתב אישום אחד נגד מספר נאשמים

 46. חליבה בלתי מבוקרת של פרה – כתב אישום

 47. האם חקירה תנאי להגשת כתב אישום

 48. עתירה בנושא הגשת כתב אישום נגד משה קצב

 49. ביטול כתב אישום בגלל טעות טכנית

 50. כתב אישום נגד חברת ההסעות - הסעות בשכר

 51. ביטול כתב אישום בשל מחדלי חקירה

 52. כתב אישום - סגירת עסק ללא רישיון

 53. טענת אין להשיב לאשמה - no case to answer

 54. ביטול כתב אישום בשל הימנעות מחקירה

 55. פליטת עשן שחור מרכב – כתב אישום - תקנה 155

 56. בקשת הנאשם לשנות סעיפים בכתב האישום

 57. ביטול כתב אישום עקב נסיבות אישיות קשות

 58. כתב אישום בגין הפרעה למפקח משרד העבודה והרווחה

 59. תיקון כתב אישום מתוקן - עבירה חמורה יותר

 60. האם אפשר לבטל כתב אישום בגלל פגמים בחקירה

 61. מגבלות על כהונתם של ראשי ערים שהוגש נגדם כתב אישום ?

 62. כתב אישום לא מפרט עובדות המהוות יסודות עבירה - טענה מקדמית

 63. ביטול כתב אישום לפי סעיף 149(10) לחוק סדר הדין הפלילי

 64. עבירה כתב אישום - אי הגשת דו"חות כספיים - הכללת פרט מטעה בדו"ח

 65. העוררת המשיכה בבניה חרף הוצאת צו הפסקה שיפוטי וכתב אישום

 66. בקשת הנאשמים להורות על ביטול כתב האישום מטעמים של הגנה מהצדק

 67. פיצוי המדינה לאדם שהוגש כנגדו כתב אישום בלי שנבדק האליבי שלו

 68. האם הודעה או מסמך כוללים כתב אישום בס' 15 לתקנות העבירות המינהליות ?

 69. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון