מיהו התובע במשפט פלילי

מיהו התובע המשפט פלילי ? חוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982 קובע כדלקמן:


11. המאשים - המדינה
המאשים במשפט פלילי הוא המדינה והיא תיוצג בידי תובע שינהל את התביעה.


12. התובעים
(א) ואלה התובעים:
(1) היועץ המשפטי לממשלה ונציגיו, ואלה הם:
(א) פרקליט המדינה, משנהו, פרקליטי המחוז ופרקליטים אחרים מפרקליטות המדינה ששר המשפטים קבע את תאריהם בצו שפורסם ברשומות;
(ב) מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו להיות תובע, דרך כלל, לסוג של משפטים, לבתי משפט מסויימים או למשפט מסויים;
(2) שוטר שנתקיימו בו תנאי הכשירות שקבע שר המשפטים בהתייעצות עם שר הפנים ונתמנה להיות תובע בידי המפקח הכללי של המשטרה.
(ב) תובע כאמור בסעיף קטן (א)(2) מוסמך לשמש תובע בבתי משפט השלום, בבתי המשפט העירוניים ובסוגי הליכים בבתי משפט אחרים, הכל כפי שיקבע שר המשפטים בהתייעצות עם שר הפנים; אולם רשאי היועץ המשפטי לממשלה להורות שסוג של משפטים, משפט פלוני או הליך פלוני ינוהלו בידי תובע אחר.
(ג) היועץ המשפטי לממשלה רשאי לאצול לפרקליט המדינה, דרך כלל, לסוגי ענינים או לענין מסוים, את סמכותו להסמיך תובע כאמור בסעיף קטן (א)(1)(ב).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ערעור פלילי

 2. פסק דין פלילי

 3. חוק סדר הדין הפלילי

 4. התיישנות בפלילים

 5. חוק המרשם הפלילי

 6. סעיף 86 לחסד''פ

 7. סיוע - יסוד נפשי

 8. תקנות המרשם הפלילי

 9. כוונה - יסוד נפשי

 10. צו סדר הדין הפלילי

 11. תקנות סדר הדין הפלילי

 12. עולה חדש - עבר פלילי

 13. איך מתנהל משפט פלילי ?

 14. סייגים לאחריות הפלילית

 15. אחריות פלילית שילוחית

 16. הגנה עצמית במשפט הפלילי

 17. מיהו התובע במשפט פלילי ?

 18. היסוד הנפשי בעבירה פלילית

 19. חובת הנמקה בפסק דין פלילי

 20. סעיף 47 לחוק סדר הדין הפלילי

 21. סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי

 22. סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי

 23. סעיף 53 לחוק סדר הדין הפלילי

 24. סעיף 184 לחוק סדר הדין הפלילי

 25. סעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי

 26. כשירות לעמוד לדין פלילי דמנציה

 27. טופס ויתור סודיות למרשם הפלילי

 28. סעיף 17(ד) לחוק סדר הדין הפלילי

 29. תקנה 44א לתקנות סדר הדין הפלילי

 30. תקנות סדר הדין הפלילי תשל''ד-1974

 31. תקנה 41(ב) לתקנות סדר הדין הפלילי

 32. סעיף 237(א)(2) לחוק סדר הדין הפלילי

 33. ערעור על קבלת חומר חקירה בהליך פלילי

 34. הפרדת אישומים - סעיף 88 לחוק סדר הדין הפלילי

 35. ניהול הליכים אזרחים פליליים במקביל באותו נושא

 36. פרסום מעשים פליליים שתועדו במצלמות אבטחה

 37. בעיית התמשכות הליכי הגילוי בתיקים פליליים

 38. קבלת אחריות במישור האזרחי אין בה בהכרח קבלת אחריות פלילית

 39. בקשה להצגת חפצים ומסמכים - סעיף 43 לפקודת סדר הדין הפלילי

 40. שינוי עילת סגירה של תיק מ-"חוסר ראיות" ל-"העדר אשמה" ומחיקה מהמרשם הפלילי המשטרתי

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון