התיישנות בפלילים

חוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982 קובע לעניין התיישנות בפלילים כדלקמן:

9. התיישנות עבירות
(א) באין הוראה אחרת לענין זה בחוק אחר, אין להעמיד אדם לדין בשל עבירה אם עברו מיום ביצועה -

(1) בפשע שדינו מיתה או מאסר עולם - עשרים שנים;

(2) בפשע אחר - עשר שנים;

(3) בעוון - חמש שנים;

(4) בחטא - שנה אחת.

(ב) בעבירות לפי החוק בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם, התש"י-1950, ולפי החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, התש"י-1950 - אין התיישנות.

(ב-1) בעבירות רצח וניסיון לרצח לפי סעיפים 300 ו305 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ובעבירה של קשר לפי סעיף 499 לחוק האמור לעבור עבירה מהעבירות האמורות, שבוצעו כלפי מי שכיהן כראש הממשלה בעת ביצוע העבירה - אין התיישנות.

(ג) בפשע או בעוון אשר תוך התקופות האמורות בסעיף קטן (א) נערכה לגביהם חקירה על פי חיקוק או הוגש כתב אישום או התקיים הליך מטעם בית המשפט, יתחיל מנין התקופות מיום ההליך האחרון בחקירה או מיום הגשת כתב האישום או מיום ההליך האחרון מטעם בית המשפט, הכל לפי המאוחר יותר.

(ד) הוראות סעיף קטן (ג) יחולו על עבירת הסגרה שבשלה הוגשה בקשת הסגרה למדינת ישראל וכל פעולה מהפעולות המפורטות באותו סעיף קטן, שנעשתה במדינה המבקשת, תאריך את מנין תקופת ההתיישנות לאותה עבירה לפי סעיף זה, כאילו נעשתה בישראל.

10. התיישנות ענשים
עונש שהוטל לא יתחילו בביצועו, ואם נפסק ביצועו לא ימשיכו בו, אם מיום שפסק הדין נעשה לחלוט, או מיום ההפסקה, הכל לפי המאוחר יותר, עברו -

(1) בפשע - עשרים שנים;

(2) בעוון - עשר שנים;

(3) בחטא - שלוש שנים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ערעור פלילי

 2. פסק דין פלילי

 3. חוק סדר הדין הפלילי

 4. התיישנות בפלילים

 5. חוק המרשם הפלילי

 6. סעיף 86 לחסד''פ

 7. סיוע - יסוד נפשי

 8. תקנות המרשם הפלילי

 9. כוונה - יסוד נפשי

 10. צו סדר הדין הפלילי

 11. תקנות סדר הדין הפלילי

 12. עולה חדש - עבר פלילי

 13. איך מתנהל משפט פלילי ?

 14. סייגים לאחריות הפלילית

 15. אחריות פלילית שילוחית

 16. הגנה עצמית במשפט הפלילי

 17. מיהו התובע במשפט פלילי ?

 18. היסוד הנפשי בעבירה פלילית

 19. חובת הנמקה בפסק דין פלילי

 20. סעיף 47 לחוק סדר הדין הפלילי

 21. סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי

 22. סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי

 23. סעיף 53 לחוק סדר הדין הפלילי

 24. סעיף 184 לחוק סדר הדין הפלילי

 25. סעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי

 26. כשירות לעמוד לדין פלילי דמנציה

 27. טופס ויתור סודיות למרשם הפלילי

 28. סעיף 17(ד) לחוק סדר הדין הפלילי

 29. תקנה 44א לתקנות סדר הדין הפלילי

 30. תקנות סדר הדין הפלילי תשל''ד-1974

 31. תקנה 41(ב) לתקנות סדר הדין הפלילי

 32. סעיף 237(א)(2) לחוק סדר הדין הפלילי

 33. ערעור על קבלת חומר חקירה בהליך פלילי

 34. הפרדת אישומים - סעיף 88 לחוק סדר הדין הפלילי

 35. ניהול הליכים אזרחים פליליים במקביל באותו נושא

 36. פרסום מעשים פליליים שתועדו במצלמות אבטחה

 37. בעיית התמשכות הליכי הגילוי בתיקים פליליים

 38. קבלת אחריות במישור האזרחי אין בה בהכרח קבלת אחריות פלילית

 39. בקשה להצגת חפצים ומסמכים - סעיף 43 לפקודת סדר הדין הפלילי

 40. שינוי עילת סגירה של תיק מ-"חוסר ראיות" ל-"העדר אשמה" ומחיקה מהמרשם הפלילי המשטרתי

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון