תקיפת רופא

מה העונש על תקיפת רופא ?
עונש על תקיפת רופא קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן:

הגדרות

"עובד חירום" - רופא, סטז'ר, אח, מיילד, חובש, מי שממלא תפקיד במד"א או אדם אחר הממלא תפקיד בחדר מיון;

"רופא", "סטז'ר", "מיילד" ו"חדר מיון" - כהגדרתם בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996;

מד"א - אגודת מגן דוד אדום בישראל, שהוקמה בחוק מגן דוד אדום, התש"י-1950.


תקיפת עובד חירום - סעיף 382א. קובע כדלקמן:

(ג) התוקף עובד חירום כאשר הוא מטפל באדם שמצוי בסכנת חיים או בסכנה חמורה לשלמות הגוף, או כאשר הוא עובד בחדר מיון, דינו - מאסר חמש שניםלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צו הרופאים

 2. התחזות לרופא

 3. מכרז לתפקיד רופא

 4. ועדת ערעור רופאים

 5. רופא תעסוקתי - מסגר

 6. התחזות לרופא

 7. פקודת הרופאים

 8. טופס תעודת רופא

 9. נפילה של רופא במדרגות

 10. אישור עבודה רופא עצמאי

 11. עונש על תקיפת רופא

 12. אחריות רופא משפחה

 13. ביטול רישיון רופא

 14. טופס תעודה רפואית

 15. תוספת רופאי בריאות הציבור

 16. חובת הגילוי של רופא

 17. בעיות גב אצל רופאים מנתחים

 18. דרגות רופאים - דירוג רופאים

 19. ביטול מנוי ביקור רופא

 20. בקשה לזימון רופא לעדות

 21. חובת הזהירות של רופאים

 22. רופא מומחה - הגדרת רופא מומחה

 23. תביעה נגד רופא ביקור בית

 24. סירוב רופאים לתת חוות דעת

 25. התייעצות עם רופאים נוספים

 26. פתיחת מרפאה אלטרנטיבית בבית

 27. התליית רישיון רופא - פקודת הרופאים

 28. רשלנות הוראות של רופא בשיחה טלפונית

 29. עיסוק רופא פרקטיקה פרטית בבית ללא היתר

 30. ביטוח אחריות מקצועית רופא - רשלנות רפואית

 31. אי בדיקה על ידי רופא תעסוקה לפני העסקת עובד

 32. סירוב רופא לבדוק חולה ללא נוכחות אדם אחר בחדר

 33. אותו הרופא בשתי ועדות רפואיות שונות לאותו אדם

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון