תקיפת קטין

מה העונש על תקיפת קטין ?
עונש על תקיפת קטין קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן:


368ב. תקיפת קטין או חסר ישע
(א) התוקף קטין או חסר ישע וגורם לו חבלה של ממש, דינו - מאסר חמש שנים; היה התוקף אחראי על הקטין או על חסר הישע, דינו - מאסר שבע שנים.
(ב) נעברה עבירה לפי סעיף קטן (א) ונגרמה לקטין או לחסר הישע חבלה חמורה, דינו של התוקף - מאסר שבע שנים, ואם היה התוקף אחראי על הקטין או חסר הישע, דינו - מאסר תשע שנים.
(ג) לענין סעיף זה, "חבלה" - בין גופנית בין נפשית.


הגדרות
בסימן זה -

"אומן" - אחד מאלה:
(1) אב או אם במשפחת אומנה שאישר משרד הרווחה;
(2) אחראי על קטין לפי פסקה (3) להגדרה "אחראי על קטין או חסר ישע";

"אחראי על קטין או חסר ישע" - כל אחד מאלה:
(1) הורה או מי שעליו האחריות לצרכי מחייתו, לבריאותו, לחינוכו או לשלומו של קטין או של חסר ישע - מכוח דין, החלטה שיפוטית, חוזה מפורש או מכללא, או מי שעליו האחריות כאמור לקטין או לחסר ישע מחמת מעשה כשר או אסור שלו;
(2) אחראי על קטין לפי פסקה (3) להגדרה "אחראי על קטין או חסר ישע";
(2) בן משפחה של קטין או של חסר ישע, שמלאו לו שמונה עשרה שנים ואיננו חסר ישע, והוא אחד מאלה: בן זוגו של הורו, סבו או סבתו, צאצאו, אחיו או אחותו, גיסו או גיסתו, דודו או דודתו בן זוגו של אומן, וכן הורהו של אומן, צאצאו של אומן, אחיו או אחותו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה;
(3) מי שהקטין או חסר הישע מתגורר עמו או נמצא עמו דרך קבע, ומלאו לו שמונה עשרה שנים; ובלבד שקיימים ביניהם יחסי תלות או מרות.

"חסר ישע" - מי שמחמת גילו, מחלתו או מוגבלותו הגופנית או הנפשית, ליקויו השכלי או מכל סיבה אחרת, אינו יכול לדאוג לצרכי מחייתו, לבריאותו או לשלומו;

"מעשה" - לרבות מחדל;

"פקיד סעד" - מי שמונה לכך לפי חוק;לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. העונש על תקיפה

 2. תקיפת פקח

 3. תקיפת בת זוג

 4. התעללות גננת

 5. תקיפה בחניון

 6. תקיפה של אמסטף

 7. נזקי גוף - תקיפה

 8. עונש על תקיפת זקן

 9. פיצוי על מכות משוטרים

 10. התעללות בשב''חים

 11. תקיפה עם נונצ'קו

 12. תקיפה של עובד גז

 13. תקיפת עובד בחנות

 14. תקיפה בגלל ויכוח

 15. תקיפה בדרך לעבודה

 16. חובת הצלה - תקיפה

 17. עונש על תקיפת קטין

 18. עונש על תקיפת שוטר

 19. התעללות בילד חולה

 20. תקיפה של אב את בתו

 21. תקיפת שוטר - זיכוי

 22. תקיפה של קוף בישראל

 23. נכות ביטוח לאומי - תקיפה

 24. תקיפת פסק דין חלוט

 25. ערעור שוטר על תקיפה

 26. סכסוך נהגים - תקיפה

 27. עונש על פציעה של אדם

 28. תקיפה על ידי שניים

 29. תקיפת בן זוג - מעצר

 30. תקיפה עם מוט - מעצר

 31. עוולת התקיפה - פקודת הנזיקין

 32. זריקת אבנים על יהודים

 33. תביעה הדדית על תקיפה

 34. תקיפת חסרי ישע - מעצר

 35. תקיפת קטין על ידי אביו

 36. עונש על תקיפה ואיומים

 37. זיכוי מחמת הספק - תקיפה

 38. תקיפה של מלצר – תביעת פיצויים

 39. תקיפה מילולית – זכות פיצויים ?

 40. תקיפה הגורמת חבלה של ממש

 41. פיצויים למתלונן על תקיפה

 42. תקיפה בגלל קלטת פורנוגרפית

 43. תקיפה - מעצר עד תום ההליכים

 44. תקיפה לאחר כניסה לבית בעקבות סכסוך

 45. תקיפת אדם שלא שילם במועדון

 46. העונש על תקיפה עם בקבוק שבור

 47. תקיפה של נהג בכביש – תביעת פיצויים

 48. עונש על תקיפה בנסיבות מחמירות

 49. תקיפה בקונצרט של התזמורת הפילהרמונית

 50. תקיפת בת זוג מספר רב של פעמים

 51. ערעור על תקיפת שוטר בזמן מעצר

 52. תקיפת בת זוג וגרימת חבלה של ממש

 53. תביעה אזרחית על מכות במקום העבודה

 54. תביעה על תקיפה של שומר סניף ביטוח לאומי

 55. מעצר עד תום ההליכים - תקיפת בת זוג

 56. תקיפה ע"י שוטר קצין משטרה – תביעת פיצויים

 57. תקיפה פגיעה בעין – תאונת עבודה ביטוח לאומי

 58. סירוב הקורבן לגלות למשטרה מי תקף אותו

 59. עבירה של תקיפה סתם - סעיף 379 לחוק העונשין

 60. תקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו בנסיבות מחמירות

 61. עבירה של תקיפה "סתם" לפי סעיף 379 לחוק העונשין

 62. תביעה לפיצוי בגין נזקי תקיפה לפי סעיף 25 לפקודת הנזיקין

 63. תקיפת בת זוג - עבירה על סעיף 379 ו- 382(ב)(1) בחוק העונשין

 64. הרשעה בתקיפה בנסיבות מחמירות ואיומים כלפי גרושתו וידיד שלה

 65. עבירות של תקיפת קטין או חסר ישע לפי סעיף 368ב(א) סיפא וסעיף 29 לחוק העונשין

 66. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון